Download
rouw bij het systeem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROUW BIJ HET SYSTEEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROUW BIJ HET SYSTEEM

ROUW BIJ HET SYSTEEM

194 Views Download Presentation
Download Presentation

ROUW BIJ HET SYSTEEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROUW BIJ HET SYSTEEM Henny Groote Schaarsberg geestelijk verzorger Nonja van Grinsven gedragskundige

  2. Aandacht voor het gehele systeem • Voorbeelden uit de praktijk van SWZ • Systeemondersteuning in de chronische fase aan • Ouders van puber met NAH na hersenontsteking • Partnerrelatie van NAH-getroffene na CVA • Kinderen van een ouder met NAH na fietsongeval • Buurvrouw als mantelzorger na CVA tijdens zwangerschap

  3. Werkvorm ‘levend ganzenbord’

  4. Bedoeling Uitwisselen van ervaringen met behandeling of begeleiding van ‘rouw en verlies bij het systeem’ van cliënten met NAH

  5. Spelregels • Vorm een groepje  met grote diversiteit. • Eén persoon is ‘het systeem’. •  Hij/zij is de gans van het spel en draagt de rugzak of tas. • De anderen zijn hulpverleners. • Gooi met de dobbelsteen en de gans gaat x stappen vooruit. • Voer de opdracht uit wanneer die op je pad komt. • Neem de vrijheid passende regels in te voeren die het doel dienen.

  6. Start Elk groepje start op een ander nummer

  7. Systeemtheoretisch kader • Verandert er een schakel in het systeem, dan heeft dat direct gevolgen voor de rest van het systeem • Je begrijpt de cliënt niet, als je het systeem niet kent • Je begrijpt het systeem niet, als je de cliënt niet kent

  8. De drie O’s: de gezinstaken bij verliesverwerking • * Openlijke erkenning van het verlies • Gevoelens delen, open communicatie • * Ordening van de chaos • Gezinslid met NAH is er nog wel, maar anders • * Opbouw van nieuwe relaties en nieuwe inhoud van bestaande relaties

  9. Systeemondersteuning door SWZ • Doel: nieuw evenwicht vinden na NAH • Thema’s: • Psycho-educatie • Onderlinge communicatie • Verandering van rollen en taken • Hoe pas je je aan aan de nieuwe situatie? Coping • Wat doe je als het gezin in een andere fase komt en er weer nieuwe problemen rijzen? Opvoedingsondersteuning

  10. Contact nonja.grinsven@swzzorg.nl • henny.grooteschaarsberg@swzzorg.n • www.swzzorg.nl