Download
het gebruik van oee bij het drukproces n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het gebruik van OEE bij het drukproces PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het gebruik van OEE bij het drukproces

Het gebruik van OEE bij het drukproces

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Het gebruik van OEE bij het drukproces

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het gebruik van OEE bij het drukproces • Studie van de efficiëntie aan de KBA Rapida 74 offsetpers

 2. Vraagstelling • BDMO, upgrading packaging • studie over OEE in de drukkerij en stansafdeling • verbeteren doeltreffendheid pers • uitvoeren OEE op de KBA offsetpers

 3. Inhoud • Motivatie • Werkwijze theorie • Werkwijze praktijk • Problemen • Besluit

 4. Motivatie • Specialiseren van kennis • Ervaring in het werkveld • Structuur van verbetermethodes • Competenties

 5. TPM OEE SMED Werkwijze theorie • Total Production Maintenance • Lean Manufacturing • Six Sigma • 5S

 6. Werkwijze praktijk • Mondelinge toelichting • Opstellen OEE invulformulier • Opmetingen • Metingen verwerken in OEE-software • Gegevens omzetten in grafieken • Aanbevelingen doen

 7. Problemen • Veel onvolledige orders (80u opgemeten, slechts 50u bruikbaar) • OEE-software is een demo • UKP berekening • Niet alle gegevens ter beschikking • Hoge OEE % is moeilijk bij kleine oplages

 8. Besluit • Bijzonder leerrijk • Vraag van BDMO is beantwoord • OEE op grote schaal ➝ automatisering • OEE laat sterke en zwakke punten zien • Investeringsadvies ≠ beslissingen management

 9. Bedankt • Bedankt voor uw aandacht • Zijn er vragen?

 10. UKP herberekening • Machine-element:284255,42 / verkoopbare tijd284255,42 / (3278,2-319,62) = €96,08 • UKP = 96,08 + 27,75 + 3,72 = €127,55 ipv. 212,13

 11. Herberekening besparingen • Platen steken: 150,25 * 130 = €19532,5 • Technische defecten: 185,76 * 130 = €24148,8 • Palletwissel: 136,59 * 130 = €17756,7