Download
andrej dmitrijevi sacharov 1921 1989 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV (1921 – 1989) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV (1921 – 1989)

ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV (1921 – 1989)

297 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV (1921 – 1989)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV (1921 – 1989) • Držiteľ Nobelovej ceny mieru • Popredný fyzik • Známy disident • Obranca ľudských práv

  2. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • Narodil sa v Moskve v roku 1921 v rodine ruskej inteligencie, jeho otec prednášal fyziku na vysokej škole a písal učebnice • V roku 1938 začal študovať na Moskovskej štátnej univerzite na fakulte fyziky, univerzitu dokončil v 1942 s vyznamenaním

  3. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • Po 2. svetovej vojne pracoval v oblasti teoretickej fyziky a v 1946 bol prizvaný k účasti na projekte sovietskej atómovej bomby, ale túto ponuku odmietol • V tom istom roku dostal doktorát za svoju prácu v odbore fyziky častíc

  4. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • V roku 1948 bol v pomocnej skupine, ktorá sa zapodievala výskumom a vývojom vodíkovej bomby, ktorá bola úspešne otestovaná v roku 1953. • V tom istom roku sa stal členom Sovietskej akadémie vied a dostal mnohé iné ocenenia. • Významne sa zasadil o podpísanie Zmluvy o obmedzení jadrových testov a vo Washingtone sa zúčastnil ratifikácie tejto zmluvy (1963).

  5. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • V roku 1970 spoluzaložil Moskovský výbor pre ľudské práva a stal sa obrancom ĽP v celom komunistickom východnom bloku. • V roku 1975 získal Nobelovu cenu za mier, ako prvý Rus. Sovietsky zväz mu však cenu nedovolil prevzať a preto ju prevzala jeho žena.

  6. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • V roku 1979 ostro protestoval proti intervencii sovietskych vojsk v občianskej vojne v Afganistane. • Následne bol zatknutý a boli mu odňaté všetky ocenenia a vyznamenania. • Bol deportovaný do vyhnanstva do mesta Gorkij kde bol zdržiavaný 7 rokov. • Neohrozene písal listy a výzvy na ochranu aktivistov za ľudské práva.

  7. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • Až v roku 1986 sa mohol vrátiť do Moskvy a pokračovať vo svojej verejnej aktivite. • V rokoch 1987-1988 pomáhal založiť prvé legálne organizácie sovietskej inteligencie a stal sa hlavným hovorcom politickej opozície Sovietskeho zväzu • V roku 1989 bol zvolený do nového parlamentu Sovietskeho zväzu a stal sa jedným z vodcov opozície, začal písať novú ústavu.

  8. ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV • V novembri 1989 na zasadnutí demokratickej opozície Sacharov zomrel na srdcový záchvat. • V novembri 1985 bola založená Európskym parlamentom SACHAROVOVA CENA ZA SLOBODU MYSLENIA.

  9. Prezentácia spracovaná študentmi Obchodnej akadémie v Leviciach zapojenými do projektu EUROSCOLA 2009