1 / 11

Talent identification

Talent identification. استعداد یابی. Abbas chamanian. استعداد : یک توانایی طبیعی ویژه مثلا سرعت زیاد. جریان استعداد یابي فرآیند هدایت یک استعداد ، به رشته ورزشی فوتبال که شانس موفقیت را افزايش مي دهد. Abbas chamanian. Abbas chamanian. محاسن :

freira
Télécharger la présentation

Talent identification

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Talent identification استعداد یابی Abbas chamanian

 2. استعداد : یک توانایی طبیعی ویژه مثلا سرعت زیاد جریان استعداد یابي فرآیند هدایت یک استعداد ، به رشته ورزشی فوتبال که شانس موفقیت را افزايش مي دهد . Abbas chamanian

 3. Abbas chamanian محاسن : سرعت در پیشرفت رسیدن به قله پیشرفت در فوتبال با توجه به استعداد بیشتر پرداختن به اين رشته ورزشی صرفه جویی در مصرف منابع جلوگیری از سرخوردگی حفظ انگیزه مربی و بازيكن افزایش اعتماد به نفس

 4. Abbas chamanian ضعفها تعداد زیادی تست میشوند تا تعداد کمی پیدا شوند معمولا پر هزینه است قدرت پیش بینی برای کسانی که بعنوان استعداد شناخته شده اند کم است ، چون عوامل محیطی و انسانی از جمله مربی و همبازیان در رشد بازیکنان موثرند افراد در طول زمان عوض می شوند تخصص از نظر گروهی برای بچه ها توصیه نمی شود

 5. عوامل موثر در استعداد یابی • 1- عوامل تغییر پذیر • آمادگی جسمانی • وضعیت سلامتی • تیپ بدنی • مشخصات پیکری • وضعیت رشد و بلوغ • سابقه ورزشی • ساختار بدنی • سطح مهارت Abbas chamanian

 6. عوامل موثر در استعداد یابی • 2- عوامل تغییر ناپذیر • روانی • کیفیتهای پنهان ( زیرکی ) • آناتومیکی • فیزیولوژیکی • تیزی و حساسیت • تمرکز حواس Abbas chamanian

 7. Abbas chamanian اصول استعداد یابی روشها و آزمونها باید افراد مستعد را شناسایی کند ( روشهایمناسب با اهداف آزمون ) رعایت مراحل تدریجی انتخاب تاکید بیشتر بر عوامل پایدار در انتخاب ، نسبت به عوامل ناپایدار استفاده از حداکثر علوم مربوطه برای گزینش افراد انتخاب از بین تعداد زیادی انجام شود اصول دموکراتیک و انسانی در آزمونها رعایت شود (رعایت انصاف وعدالت ) استعداد یابی باید طبق برنامه و منظم انجام شود بعد از انتخاب استعدادها باید شرایط پرورش را برای آنها فراهم آورد

 8. روشهای استعداد یابی الف) کیفیتهای عمومی ورزشی ب) کیفیتهای اختصاصی رشته ورزشی فوتبال ج) انتخاب طبیعی به روشهای : علاقه والدین تشویق جامعه و دوستان درخشش از نظر معلم و مربي احساس لذت و شادی فوتباليست سنتها و ارزشهای اجتماعی د ) انتخاب علمی : استفاده از آزمونهای معتبر بررسیهای آزمایشگاهی استفاده از طیف وسیع بررسی های علمی Abbas chamanian

 9. Abbas chamanian انواع آزمونها آزمونهای پیکر سنجی ( قد ، وزن ، درصد چربی آزمونهای فیزیولوژیکی (حداکثر اکسیژن مصرفی ، توان بی هوازی ، عملکرد عضلانی ) آزمونهای حرکتی ( چابکی ، انعطاف پذیری ، سرعت دویدن ) آزمونهای مهارتی ( دریبلینگ ، سرزدن ، دویدن با توپ ، شوت به دروازه ، چرخیدن با توپ )

 10. نکات کلیدی در استعداد یابی شناسایی بطور صحیح و با روشهای مناسب شناسایی به موقع استعدادها وراثت ، استعدادهای بالقوه را بارمغان می آورد، ولی محیط مناسب آن را شکوفا می کند در نظر گرفتن تفاوتهای فردی در استعدادها تغییر بعضی از استعدادها در طول زمان ( بررسی عوامل محیطی ) تمرین به تنهایی تضمین کننده موفقیت و رسیدن به سطوح عالی نیست ویژگیهای آناتومیکی و جسمانی عموما وراثتی هستند نقش تغذیه ، عادات سالم ، عوامل بهداشتی ، الگوهای حرکتی درست در شکوفایی استعداد نباید نادیده گرفته شود برنامه استعداد یابی موثر باید هدفدار و نظام مند باشد استعداد یابی و پرورش استعدادها دو مقوله جدا از هم هستند علیرغم فراهم نمودن تمام شرایط ، به دلیل تاثیر برخی عوامل خارج از کنترل ، باز هم فرآیند استعدادیابی پیچیده و دشوار است ملاکهای مورد استفاده ، همگی مهم هستند ، اما نباید هیچ یک به تنهایی ملاک عمل قرار گیرد بدلیل کوچکتر شدن جمعیت و شباهت بیشتر با هم و مشکل بودن تغییر عادتها ، استعدادیابی پس از سالهای بلوغ مشکل بنظر می رسد Abbas chamanian

 11. نکات کلیدی در موفقیت پیش گویی استعداد کار سخت و مشکلی است ، خصوصا در رشته های گروهی مثل فوتبال استعداد یابی موفقیت را تضمین نمی کند عوامل استعداد در سنین مختلف متغییر هستند استعداد در سنین مختلف متغییر هستند استعداد می تواند درهر مرحله از زندگی خود را نشان دهد • قبل از بلوغ ، توانایی ورزشی گاه با استعداد اشتباه گرفته می شود Abbas chamanian

More Related