1 / 37

IPv6 DIDAKTIKOTZEA

IPv6 DIDAKTIKOTZEA. 2. GOIBURUA, HELBIDEA ETA OINARRIZKO KONFIGURAZIOA 2.2. HELBIDERATZEA. 2. GOIBURUA, HELBIDERATZEA ETA OINARRIZKO KONFIGURAZIOA. 2.2. HELBIDERATZEA. Lehenik gai hauek landuko dira: IPv6ren helbideratze-ahalmena IPv6 helbide motak Helbideen adierazpidea.

frey
Télécharger la présentation

IPv6 DIDAKTIKOTZEA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IPv6 DIDAKTIKOTZEA 2. GOIBURUA, HELBIDEA ETA OINARRIZKO KONFIGURAZIOA 2.2. HELBIDERATZEA

 2. 2. GOIBURUA, HELBIDERATZEA ETA OINARRIZKO KONFIGURAZIOA. 2.2. HELBIDERATZEA • Lehenik gai hauek landuko dira: • IPv6ren helbideratze-ahalmena • IPv6 helbide motak • Helbideen adierazpidea

 3. 2. GOIBURUA, HELBIDERATZEA ETA OINARRIZKO KONFIGURAZIOA. 2.2. HELBIDERATZEA Ondoren puntu hauek azalduko dira: 2.2.1.Aurrezenbakiak 2.2.2.Zehaztu gabeko helbidea eta Loopback helbidea 2.2.3.Unicast helbide orokorrak 2.2.4.Lotura lokaleko Unicast helbidea 2.2.5.Unicast helbide lokal bakarra 2.2.6.Anycast helbideak 2.2.7.Multicast helbideak 2.2.8.Nodo bakoitzaren helbideak 2.2.9.Helbide-hautapen lehenetsia

 4. 2.2. HELBIDERATZEA IPv6 helbideratze-ahalmena • 128biteko helbideak. • Helbideratze-ahalmena = 2¹²⁸. • Nolakoa da ondoriozko kopurua? • Lurrazala = 510.065.284,702 x 10⁶m² • Lurraren m² bakoitzari hauek legozkioke: 667.134.927.874.467.426.204.012 helbide. • Nahikoa dirudi oraingo eta geroko edozein premiari aurre egiteko.

 5. 2.2. HELBIDERATZEA IPv6 helbide motak • RFC 4291: helbideei dagokien guztia arautzen du. • Sare-interfaze bakoitzak zenbait IPv6 helbide ditu esleituta. • Hiru helbide mota nagusi daude:

 6. 2.2. HELBIDERATZEA IPv6 helbide motak • Unicast: helbide horretara bidalitako paketea helbidearen jabeak soilik jasotzen du. • Multicast: IPv4ko broadcastaren ordezkoa da.Aldea: broadcastek azpisare berean dauden ekipo guztiei bidaltzen dizkie paketeak.Multicastek multicast helbide bera duten ekipoetara soilik bidaltzen ditu paketeak. • Anycast: zenbait gailutarako helbide bat. Helbide horretara bidalitako pakete bat helb. horren jabe den ekipo hurbilenera entregatzen da.

 7. 2.2. HELBIDERATZEA Helbideen adierazpidea • 8 multzo x 4 digitu hamaseitar x 4 bit = 128 bit ABFE:CD67:2143:6574:AFDE:DB87:6543:2109 • Zeroetarako idazkera laburtua: 2191:0:0:7:0:900:300B:528B 2191:6:0:0:0:700:311B:528D = 2191:6::700:311B:528D FF01:0:0:0:0:0:0:101 = FF01::101 0:0:0:0:0:0:0:1 = ::1 0:0:0:0:0:0:0:0 = ::

 8. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.1. Aurrezenbakiak • Aurrezenbakiak (azpisare-maskararen funtzio analogoa) • Helbide-barrutia → antolamendu hierarkikoa. • Aurrezenbakia = pisu handiagoko bitak azpisarea edo helbide mota identifikatzeko. • CIDR idazkera → 2E78:DA53:1200::/40 • Ohiko aurrezenbakiak: • 2000::/3 → Unicast helbide orokorrak. • FC00::/7 → Unicast helbide lokal bakarra • FE80::/10 → Lotura lokaleko Unicast helbidea. • FF00::/8 → Multicast helbideak.

 9. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.2. Zehaztu gabeko helbidea eta Loopback helbidea • Zehaztu gabeko helbidea (Unspecified address)þ • 0:0:0:0:0:0:0:0 helbidea da • “All-zeros address” izenekoa (dena zeroak helbidea)þ • Idazkera laburtua “::” • IPv4ko 0.0.0.0 bezala erabiltzen da:DHCP edo BOOTP 0.0.0.0zerbitzariei konfigurazio bat eskatzean jatorriko helbide gisa. • Loopback helbidea • 0:0:0:0:0:0:0:1 helbidea da, idazkera laburtuan ::1 • IPv4ko 127.0.0.1 helbidearen baliokidea da.

 10. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.3. Unicast helbide orokorrak (RFC 4291) • Maila orokorrean onartutako helbideak • IPv4 helbide publikoen parekoak dira. • 001rekin hasten direnez, aurrezenbakia 2000::/3 da. • Helbide batek 0010 (0x2) edo 0011(0x3) hasiera badu, unicast helbide orokor baten aurrean gaude.

 11. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.3. Unicast helbide orokorrak (RFC 4291) Adierazitako eremuei dagokienez • Bideratze orokorreko aurrezenbakia (n bit). • Guneari esleitutako helbide-barrutia mugatzen du. • 48 bit izaten ditu. Kudeaketa ISP eta RIRen bidez. • 2000::/3 blokearen zati bat geroko esleipen baterako erreserbatu du IANAk.

 12. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.3. Unicast helbide orokorrak (RFC 4291) • Azpisare-identifikadorea ((64 - n) bit). • Gune baten barruan lotura bat identifikatzen du. • 16bit izaten ditu eta antolamenduan azpisareak antola ditzake. • Bideratze orokorreko aurrezenbakia lortu ondoren, antolamendua 65.535 azpisaretan zati daiteke. • Administratzaile lokalak kudeatzen du identifikadore hori. • Erakundea oso handia bada, 48bitetik beherako bideratze orokorreko aurrezenbaki bat eska dezake. Horrela azpisareak sortzeko espazio gehiago du.

 13. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.3. Unicast helbide orokorrak (RFC 4291) • Interfaze-identifikadorea (64 bit). • Azpisare batean interfaze bat identifikatzen du eta azpisare horretan bakarra izan behar du. • Zenbait modutan konfigura daiteke. • Konfigurazio estatikoa (eskuzkoa). • Autokonfigurazioa (EUI-64n oinarritua). • Konfigurazio dinamikoa (DHCPv6). • Pseudoausazko interfaze-identifikadorea. • Kriptografikoki sortutako identifikadorea.

 14. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.3. Unicast helbide orokorrak (RFC 4291) • Interfaze-identifikadorea (64 bit) (EUI-64)þ • EUI = Extended Unique Identifier • Identifikadore bakarra MACa erabiliz (48 bit). • MACa bitan zatitu eta 0xFF–FE txertatzen da (16 bit)þ 00 – 03 – cd – 39 – 2b – 42 00 – 03 – cd –FF – FE – 39 – 2b – 42 • Amaitzeko, bit unibertsal/lokala osatzen da: pisu handieneko byteko pisu txikieneko 2. bita. 0000 0000 → 0000 0010 = 0x02 • Lortutako interfaze-identifikadorea: 02– 03 – cd –FF – FE – 39 – 2b – 42

 15. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.4. Lotura lokaleko Unicast helbidea (Local-Link Address) • Automatikoki esleitutako IPv4 helbide batek bezala jarduten du. • Pribatua denez, ez da bidaltzen Internetera (ez da bideratzen). • DHCP zerbitzaria erabilgarri ez dagoenean IPv4n esleitzen diren 169.254.0.0/16 barrutiko helbideen parekoa da. • Autokonfigurazioan erabiltzen dira, Neighbor Discoveryrako, routerrik gabeko sareetan eta aldi baterako sareak sortzeko (adibidez, bi ekipo kable gurutzatu baten bidez konektatzen direnean).

 16. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.4. Lotura lokaleko Unicast helbidea (Local-Link Address) • Lotura lokaleko helbide guztiak FE80rekin hasten dira. • "Lotura lokaleko aurrezenbakia" FE80::/10 da. • Interfaze-identifikadorea lehenago esan bezala eraikitzen da (EUI-64).

 17. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.4. Lotura lokaleko Unicast helbidea (Local-Link Address)

 18. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.5. Unicast helbide lokal bakarra (Local-Link Address) • “Lotura lokaleko helbidearekin” batera “Gune lokaleko helbidea” ere definitu zen. • Denborarekin, termino hori "Unicast helbide lokal bakarra" terminoarekin ordeztu zen, edo besterik gabe "IPv6 helbide lokala". • Ingelesez: ULA (Unique Local Unicast Address). • Maila orokorreko helbide bakarrak dira, baina bideratu egin behar dira. • Ingurune pribatuetan jarduteko diseinatuak.

 19. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.5. Unicast helbide lokal bakarra (Local-Link Address) • Hona horien ezaugarriak: • Aurrezenbaki orokor bakarra sarearen mugetan iragazketa errazteko. • Sare pribatuen interkonexioa egin daiteke helbide bikoiztuengatik gatazkak sortzeko arriskurik gabe (horrek sare bat birzenbakitzea ekarriko luke berekin). • Ez dira ISPen mendekoak. • Ustekabean Internetera bideratzen badira, ez da helbide-gatazkarik sortzen. • Aplikazioek unicast orokor gisa erabil ditzakete.

 20. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.5. Unicast helbide lokal bakarra (Local-Link Address) • Helbide horien formatua hau da: • L bita = 1 → Aurrezenbakiaren administrazioa lokala da. • Administrazioa lokala bada, → FD::/8 (1111 1101). • Administrazioa lokala bada, IDENTIFIKADORE OROKORRA (40 bit) pseudoausazko algoritmo batekin sortzen da, eta horren esklusibitatea probabilitate oso handian bermatzen da.

 21. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.5. Unicast helbide lokal bakarra (Local-Link Address) • Gaingiroki, pseudoausazko algoritmoa honela aplikatzen da: • 64 biteko NTP formatuko (Network Time Protocol) ordutik eta datatik abiatzen da. NTP Internetera konektatutako ekipoen erlojuak sinkronizatzen dituen protokolo bat da. • MACaren bidez EUI - 64 identifikadore bat lortzen da. • (1en) eta (2n) lortutako emaitzak kateatzen dira. • (3ren) emaitzari SHA-1 algoritmoa aplikatu eta identifikadore orokor gisa garrantzi gutxien duten 40 bitak hartzen dira.

 22. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.6. Anycast helbideak • Networking-en, zenbait host edo routerren bidez eskaintzen da zerbitzu bat batzuetan. • Ondorengoak lortzen dira horrela: • Erredundantzia: zerbitzua ez dago zerbitzari bakarraren mende. • Karga orekatzea: zerbitzariek lana banatzen dute gainkargak saihesteko. • Zerbitzuan sartu nahi duen erabiltzaile, aplikazio edo host bati berdin dio nork artatzen duen. • Anycast helbideek funtzionatzeko modu hori onartzen dute, zerbitzari hurbilena bilatuz.

 23. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.6. Anycast helbideak • IPv4n (1993) DNS eta HTTPrako (RFC1546). • "Unicast helbide partekatuarekin" ezartzen da. • Unicast helbide “arruntak” interfaze ugariri esleitzea. • Anycast erabiltzean, datuak nork jasotzen dituen ez da kontrolatzen. Bideratze-protokoloak erabakitzen du hori. • Erroreak izan daitezke anycast helb. batera zenbait pakete bidali eta horiek helmuga ezberdinetara iristen badira. • Pakete-zatiketa dagoenean ere gertatzen da. • IPv6n, anycast helbidea interfaze bati baino gehiagori esleitzen zaio (normalean nodo ezberdinetan).

 24. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.6. Anycast helbideak • Anycast helbideak: Unicasten azpimultzo bat dira. • Sintaxi-mailan, ezin dira bereizi. • Irudian, "azpisareko routerren anycast helbidea" (subnet-router anycast address): • Interfazearen IDa zeroan duen unicast helbide bat da. • Helbide horretara bidalitako paketeak azpisareko router batera entregatzen dira (denek onartzen dute).

 25. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • 0xFF-rekin hasten dira (1111 1111, bitarrean). • Multicast helbide komun bat duten nodoek MULTIDIFUSIO-TALDE bat osatzen dute. • Nodo bat talde horietako zenbaitetan egon daiteke. • Multidifusio-helb. batera bidalitako paketea taldeko kide guztiek prozesatzen dute.

 26. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • Flag gisa erabilitako 4 biten esanahia: • (0) bita = 0. Geroko erabilera baterako erreserbatua. • (R) bita = 0 (ohikoena). 1ean, helbideak multidifusio-iturriak aurkitzeko informazioa duela adierazten du. RendezvousPoint (elkargunea) deritzo. • (P) bita = 0 helbideak aurrezenbakiari buruzko informaziorik ez duela adierazten du. Multicast helbideen esleipen dinamikoan erabiltzen dira. • (T) bita = 0 helbidea "Well-known" (ongi ezagunak) izeneko multidifusio-helbideetako bat dela adierazten du, IANAk esleituta egoteagatik (bita 0an). T = 1 bada, aldi baterako multidifusio-helbide bat da.

 27. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • “Scope” eremuak (= aplikazio-esparrua) multidifusio-helbide baten irismena mugatzen du. • 1 = nodo lokala • 2 = lotura lokala • "Talde-identifikadoreak" bidalitako multicast paketeen xedea den taldea mugatzen du. • 1 = all nodes (Scope = 1 edo 2). • 2 = all routers (Scope = 1, 2 edo 5) • Horrela, FF02::1 "Link Local All Nodes" helbidea da. • FF02::2 "Link Local All Routers" helbidea da. • 5 = gune lokala • 14 = orokorra (Internet) IPv4ko 255.255.255.255 bezalakoa

 28. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • Eskatutako nodoko Multicast helbidea: • Nodo guztiek euren unicast eta anycast helb. bakoitzerako gehitzen dute. NeighborDiscovery-n erabiltzen da (RFC 4291). • IPv4n, ARP broadcast erabiliz MACak aurkitzeko. • IPv6n, "eskatutako nodoko" multicast helbidera Neighbor Solicitation mezua bidaliz. Horrela, bilatutako nodoak soilik erantzungo dio eskaerari. • IPv6 helbide baten garrantzi txikieneko 24 bitak (ID hostaren azken zatia) hartu eta FF02:0:0:0:0:1:FF00:: /104 Well-known aurrezenbakiari gehitzen zaizkio. Helbide horien barrutia: FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000 eta FF02:0:0:0:0:1:FFFF:FFFF artean.

 29. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • Eskatutako nodoko Multicast helbidea (eta 2): • Adibidez • MAC = 00-18-F8-29-F1-D7 bada • eta IP helbidea = FE80::218:F8FF:FE29:F1D7 • Eskatutako nodoko multicast helbidea = FF02::1:FF29:F1D7 • Horrela, IPv6 helbidea jakinda, MACaz zuzenean galde daiteke eskatutako nodoko multicast helbidea erabilita. • Host horrek beste unicast edo anycast IPv6 helbide batzuk baditu, bakoitzak bere eskatutako nodoko multicast helbidea izan dezake atxikita.

 30. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.7. Multicast helbideak • Multicast helbideen esleipen dinamikoa: • Formatu berria batean oinarritzen da (RFC 3306): • Multicast helbideak aurrezenbaki bat duen (P = 1) ala ez (P = 0) adierazten du "P" flagak. P = 1 bada, T = 1, aldi baterako multidifusio-helb. bat dela (ez Well-known) adierazteko. • PLen eremuak (8 bit) aurrezenbakiaren luzera zehazten du aurrezenbaki-eremuan.Aurrezenbakiaren luzera <64 bit bada, eremu horretan erabili gabeko bitak 0an jarriko dira.

 31. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.8. Nodo bakoitzaren helbideak • Host bakoitzak helbide hauek izan ditzake: • Interfaze bakoitzerako lotura lokaleko helbidea. • Esleitutako unicast eta anycast helbide guztiak. • Loopback helbidea. • Nodo guztien multicast helbidea (all-nodes). • Solicited-node multicast helbidea horren unicast eta anycast helbide bakoitzerako. • Hosta partaide den talde guztien multicast helbideak.

 32. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.8. Nodo bakoitzaren helbideak • Routerrei dagokienez, aurreko helbide guztiak ezagutu behar dituzte, eta ondorengoak: • Lotura bakoitzean router gisa jarduteko konfiguratuta dagoen interfazeetarako azpisareko routerren anycast helbidea. • Routerra konfiguratzeko erabili diren anycast helbide guztiak. • Router guztien multicast helbidea. • Routerra partaide den gainerako talde guztien multicast helbideak.

 33. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.9. Helbide-hautapen lehenetsia • IPv4/IPv6n interfaze bat, zenbait IPv6 + helb. daude. • IPv4 edo IPv6 erabili erabaki behar da. • IPv6 bada, zer helbide hautatuko da? • Demagun bezero batek DNS eskaera bat bidaltzen duela kanpo-zerbitzu baterako, eta IPv6 helb. orokor bat eta IPv4 helbide publiko bat jasotzen dituela erantzun gisa. • IPv4 helbide pribatu bat eta IPv6 helbide orokor bat baditu, zentzuzkoa izan daiteke kanpo-zerbitzu horretarako IPv6 erabiltzea. • Lotura lokaleko IPv6 helb. bat eta IPv4 helb. publiko bat baditu, IPv4 hautatuko du zerbitzura konektatzeko.

 34. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.9. Helbide-hautapen lehenetsia • Horrelako egoerak izango dira sare mistoetako agertoki batean: soilik-IPv4 sareak, soilik-IPv6 sareak eta pila bikoitzeko sareak. • Protokoloa erabiltzen ari den aplikazioaren programazioaren araberakoa izango da erantzuna. • Garatzaileek horren jakitun izan behar dute, eta mekanismoak ezartzen saiatu behar dute euren aplikazioen portaera ahalik eta ingurune gehienetan optimizatzeko.

 35. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.9. Helbide-hautapen lehenetsia • "Default Address Selection for IPv6" RFC 3484ak bi algoritmo orokor definitzen ditu: bat jatorriko helbidea hautatzeko, eta bestea helmugako helbidea hautatzeko. • RFC hori IPv6 nodo guztiek onartu behar dute, hots, bai hostak, bai routerrek. • Algoritmoek IPv6 nodoen portaera lehenetsia zehazten dute, baina ez dituzte goi-geruzako aplikazioek edo protokoloek hartutako erabakiak deuseztatzen.

 36. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.9. Helbide-hautapen lehenetsia • Interfazeei lotutako helbideek bizi-denbora bat dute, eta helbide hori interfazeari noiz arte lotuta dagoen adierazten du horrek. • Denbora hori agortzen ez den artean, helbidea "hobetsitzat" jotzen da. • Denbora agortu ondoren, eta helbidea erabat askatu arte, "zaharkitutzat" (deprecated) jotzen da, eta erabil daiteke, baina ez da gomendagarria.

 37. 2.2. HELBIDERATZEA 2.2.9. Helbide-hautapen lehenetsia • Hona erregela garrantzitsuenen laburpen bat: • Hobeak dira esparru edo mota bereko helbide-pareak (lotura lokala, orokorra). • Hobe da ahal den helmuga-esparru txikiena erabiltzea. • Hobe da helbide hobetsi bat zaharkitu bat baino. • Trantsizio-helbideak (adibidez ISATAP edo 6to4) ez dira erabiltzen IPv6 helbide natibo erabilgarriak badaude. • Irizpide guztiak antzekoak badira, hobeak dira aurrezenbaki komun luzeena duten helbide-pareak. • Jatorriko helbiderako, hobe da orokor bat aldi baterako bat baino.

More Related