1 / 7

Tontinhakijoiden info 3.12.2012 Tekniikka ja ympäristö Tervetuloa !

Tontinhakijoiden info 3.12.2012 Tekniikka ja ympäristö Tervetuloa !. OHJELMA. Tontin varaus ja jatkotoimet Alueen asemakaava ja rakentamisohje Rakennuslupa- ja –suunnitteluasiat Alueen kunnallistekniset suunnitelmat ja maaperä Kaukolämpö, Hyvinkään Lämpövoima

freya
Télécharger la présentation

Tontinhakijoiden info 3.12.2012 Tekniikka ja ympäristö Tervetuloa !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tontinhakijoiden info 3.12.2012 Tekniikka ja ympäristö Tervetuloa !

  2. OHJELMA • Tontin varaus ja jatkotoimet • Alueen asemakaava ja rakentamisohje • Rakennuslupa- ja –suunnitteluasiat • Alueen kunnallistekniset suunnitelmat ja maaperä • Kaukolämpö, Hyvinkään Lämpövoima • Puisto- ja lähivirkistysalueet ja tonttien piha- ja vihersuunnittelu

  3. TONTIN VARAAMINEN • Jokaisella oma henkilökohtainen varausaika • Tonttien varaustilannetta voi (ja kannattaa) seurata ennen omaa vuoroa • Kysymyksiin kannattaa hakea vastauksia etukäteen (valinta-aika rajallinen!) • Valitse itselle soveltuvat/soveltumattomat tontit etukäteen

  4. TONTIN VARAAMISEN JÄLKEEN • Maksuton varausaika 25.1.2012 saakka alustavat selvitykset (esim. rahoitus, maaperä, talon sopivuus tontille) Varausmaksu • 2000 €, eräpäivä 25.1.2013 • Hyvitetään kauppahinnan ennakkona • Maksamalla säilyttää varauksen 30.6.2013 saakka • Ei kuitenkaan velvoita kaupan tekemiseen, mutta ei myöskään palauteta peruttaessa

  5. TONTIN VARAAMISEN JÄLKEEN VARAAJA/RAKENTAJA Hankkeen alustavaa suunnittelua Talvi ja kevät kannattaa käyttää suunnitteluun Suunnitelmia voi käyttää ennakkoon rakennusvalvonnassa Tonttikaupan tekeminen huhti-kesäkuu -13 Kauppa on rakennusluvan edellytys Rahoitus: tontti maksettu kaupantekohetkellä KAUPUNKI Myyntipäätökset (helmi-maaliskuu) Kunnallistekniikan rakentaminen Vesi- ja viemäriverkosto Kadut sorapinnalla Työt alkavat 2012 Tontit rakennettavissa kesäkuun alussa (huom. Messujen aikainen liikennöinti)

  6. TONTTIKAUPAN JÄLKEEN • RAKENTAMINEN VOI ALKAA • Rakennuslupa • Tietty kunnallistekninen valmius kaupantekohetkellä • LUOVUTUSKIRJAN EHDOISTA • RAKENTAMISVELVOITE • Rakentajan on huolehdittava siitä, että tontti rakennetaan luovutuskirjan mukaisesti  Tontilla sijaitsevat rakennukset otettava käyttöön 3 v. kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. • TONTIN LUOVUTTAMINEN EDELLEEN • Tontin luovuttaminen rakentamattomana (ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä) on kielletty.

  7. Kiitos!

More Related