1 / 23

Informasjon om Ergogrip støttebøyler for servanter

Informasjon om Ergogrip støttebøyler for servanter. Utvikling Testing Montering. Situasjonen for eldre i Norge i dag. De eldre ønsker å bo hjemme og klare seg selv lengst mulig 70- 80 åringer er mer aktive enn før – reiser mer og trener mer

gail
Télécharger la présentation

Informasjon om Ergogrip støttebøyler for servanter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informasjon om Ergogrip støttebøyler for servanter • Utvikling • Testing • Montering

 2. Situasjonen for eldre i Norge i dag • De eldre ønsker å bo hjemme og klare seg selv lengst mulig • 70- 80 åringer er mer aktive enn før – reiser mer og trener mer • En rekke eldre har behov for hjelpemidler og tilrettelegging for å kunne bo hjemme og klare seg selv

 3. Situasjonen på sykehjem • Beboere på sykehjem er mindre selvhjulpne enn tidligere • Flere beboere i rullestol og tyngre stell • For lite resurser til pleiere • Få stillinger for ergo - og fysioterapeuter • Høyt sykefravær blant personalet • For å stimulere beboere til aktivitet og egenpleie er det behov for hjelpemidler og tilrettelegging.

 4. Fallulykker hos eldre • 50% av personer som er 80 og eldre faller minst en gang pr. år • 40-60% av fallene krever medisinsk behandling • Fallskader er den hyppigste årsak til innleggelse i sykehus • Nesten halvparten av de som faller må ha hjelp til å reise seg • Falle med skade tidobler sjansen for å havne på sykehjem. (kilde NTNU)

 5. Universell utforming/tilgjengelighet for alle • Alle boliger og offentlige bygg skal tilpasses krav til universell utforming/tilgjengelighet for alle • Boliger planlegges for at eldre/ funksjonshemmede skal klare seg mest mulig selv og kunne bo i egen bolig- om mulig

 6. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at det tilrettelegges med hjelpemidler både i hjemmet og på sykehjem slik at den enkelte aktiviseres og stimuleres til å klare seg selv best mulig.

 7. Ergogrip støttebøyle er et nyttig hjelpemiddel for mange

 8. Ergogrip as har utviklet og produsert bøyler til en rekke vegghengte servanter med ulik form Type 1 NRF nr 6100651 Type 1 NRF nr 6100651 Type 1 NRF nr 6100652 Type 4 Type 4 NRF nr 6100654 Type 3 NRF nr 6100653 Type 3 Type 3 Type 4

 9. Bøyle som kan monteres mellom servant og skap Bøyle (1,2 og 3) som kan monteres direkte i spikerslag uten demontering av servant Type 5 NRF nr 6100655 Type 6 NRF nr 6100656

 10. Utvikling i samarbeid med brukere og pleiere på sykehjem • Bøylene er utviklet og testet av: • ergoterapeuter/fysioterapeuter • designere/ingeniører • produktutviklere

 11. Utprøving og testing på sykehjem i Bergen og Trondheim (2006-2009)

 12. Utprøvingen omfattet mange forhold • form på bøyle • festeanordning av bøyle • tykkelse av bøyle • avstand mellom bøyle og vask • overflatebehandling • styrketest

 13. YTRE FORM 1 2 SIDEVEIS STØTTE - Lite sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens rundete form i front. + God sideveis støtte for kroppen sideveis p.g.a. vaskens rette form i front. + Svært god sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens innoverbuede form i front. HÅND-GREP - Dårlige grepsmulighter (unaturlig grepsvinkel, mindre kraft) + Markerte hjørner og rette sider gir definerte og trygge grep (større kraft). + Gode grepsvinkler for håndledd i front og på sidene. KON-KLU-SJON Den beste utforming på vask tilpasset generelle behov i sykehjem og private boliger er type 2. Denne formen på vask vil kunne brukes av alle uansett om de er friske eller har handicap. ·En vask som er tilnærmet rett i front kan bidra til å stabi-lisere kroppen uten å ha et sært, ”handikappet” formspråk. I forbindelse med utvikling har vi foretatt en ergonomisk vurdering av form på vasker 3

 14. Sikkerhet • Bøylen er styrketestet av Sintef/byggforsk • Det er utarbeidet en monteringsanvisninger for alle bøylene. Disse må følges

 15. : ”Vi ønsker bøyler på alle beboer rommene” ”Bøylene gjør beboerne mer selvhjulpne” ”Øker pasientens selvfølelse” ”Bøylene letter stellet” ”Har unngått fall i toalettsituasjoner” ”Stimulerer til aktivitet og egenpleie” SIDE 15 Positive erfaringer og tilbakemeldinger fra pleiere:

 16. Uttalelser fra beboer etter utprøving: • ”Alle tiders – god å ha” • ”Ideell for mitt vedkommende” • ”Fin – kan trygt anbefale den ” • ” Jeg kjøper meg en sjøl”

 17. Erfaringer fra bruk av bøylen • Stabile og stødige • Gir godt grep når du står og når du reiser/setter deg • Avstand mellom bøyler og servant gir god plass til ulike hender • Pulverlakkering gjør de lett å holde ren • Tilfredsstiller krav i den nye hygieneforskrift • Bøylene er styrketestet av Sintef/Byggforsk

 18. Produktark Produktark med mer opplysninger om NRF nr og typer servanter som bøylene passer til finner du på www.ergogrip.no

 19. Bruksområder • Sykehjem og sykehus • Omsorgsboliger • Hjemme hos eldre/funksjonshemmede

 20. Montering • Bøylene kan påmonteres eksisterende servanter • Type 1,2,3 må monteres • av rørlegger og festes • i servantens opphengsystem • Type 4 kan monteres • av vaktmester eller pleiepersonell

 21. Type 5 kan monteres på nye og eksisterende servanter av vaktmester/rørlegger Type 6 monteres i spikerslag uten demontering av servant av Vaktmester/rørlegger

 22. Bøyler er bl.a levert til en rekke sykehjem og boligerReferanse kan fåes ved henvendelse til: Aase.Rokne@ergogrip.no m.92 20 93 99Bibba.Benum@ergogrip.no m. 90 95 21 63

 23. Ergogrip AS har inngått samarbeid med Brødrene Dahl om salg av Ergogrip - bøylene. SIDE 23

More Related