Download
elmy medv dovit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šelmy medvědovité PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šelmy medvědovité

Šelmy medvědovité

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Šelmy medvědovité

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Šelmy medvědovité

  2. největší šelmy • mohutné tlapy se silnými drápy (strhávají kůru -> značení území) • stoličky méně ostré • všežravci • od tropů po polární oblasti

  3. medvěd lední • největší • Arktida a Kanada • R 246

  4. medvěd hnědý • i u nás – Beskydy, chráněný • na severní polokouli • R 249

  5. medvěd grizzly • šedý • R 249

  6. medvěd baribal • R 250

  7. medvěd kodiak • poddruh medvěda hnědého • R 248

  8. panda velká • v horách Číny • ohrožená • býložravá (bambusové výhonky) • R 184-5