Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed - PowerPoint PPT Presentation

velkommen til 20 min om kostpolitikkens betydning for sundhed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed

play fullscreen
1 / 11
Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed
92 Views
Download Presentation
gene
Download Presentation

Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til 20 min. om kostpolitikkens betydning for sundhed Af Birgitte Escherich, partner, cand. scient. pol., kok

 2. Kostkompagniets arbejdsområder Vi skaber værdi igennem mad Vi arbejder med det gode liv Velkommen- og kort om Kostkompagniet

 3. Hos Kostkompagniet ser vi kun en verden af muligheder – hvad gør din virksomhed? ELLER

 4. En kostpolitk på måltidsniveau: Den kloge kalorie – hvad er nu det? Lyst-kalorier Eks. fed fredag Kagedag Flæsk m persillesauce Mængder frem for forbud Kostpolitik bestående af Kloge kalorier anbefalet af Kostkompagniet Mæthed Hele dagen Mellemmåltider Tilgængelighed Kvalitet De 8 kostråd Formidlet positivt Seriøs viden Eks: Ingen sukkersherif Smager godt Stor velsmag Overraskelser i munden Mæthed

 5. Det der står på buffet’en hver dag, er resultatet af et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og kantine Medarbejdere Viden Smag Præferencer Sortiment Livskvalitet Virksomheds- tilpasset Kostpolitik & EMT Oplevelse Næring Kvalitet Kultur Uddannelse Kompetencer Image Infrastruktur Rekruttering Human ressource Kommunikation Kantine Ledelse

 6. Forudsætninger for at skabe en sundere arbejdsplads Strategisk niveau Medarbejder niveau Køkken niveau • Opbakning, rammer og retningslinier fra ledelsen • Tilføre økonomiske og tidsmæssige ressourcer • Professionelle samarbejdspartnere • Vedligeholdelse af projektet i fremtiden • Helhedsorienteret tilgang til projektet • Deltagelse og engagement • Evt. forfatte kravspecifikation til kommende samarbejdspartnere • Udvælge og tilpasse kvalificeret kantine/catering samarbejdspartner • Definere værdier om sundhed sammen med personale • Kommunikation på alle niveauer • Viden om projektets formål, rammer og retningslinier • Viden om indsatsområder • Håndtering af viden • Omstillingsevne vedr. vaner • Evne til at se muligheder i egen sundhed • Omsætte information til viden til eget sundhedsformål • Motivation og engagement • Imødekomme kantine/catering-samarbejdspartner • Lydhør overfor kommunikation • Ernæringsrigtig mad tilpasset de ansattes behov og ønsker i forhold til bespisnings-strukturen: Kostpolitik • Skabe tilgængelighed af måltider: Morgen, formiddag, frokost, eftermiddag, aften og nat • Integrere kvalificeret kantine/catering-samarbejdspartner • Kommunikation mellem kantine/cateringpartner, ansatte og ledelse (evt. et mad-udvalg der skal sikre løbende kvalitetskrav)

 7. Hvad er en kostpolitik Kostpolitik er klare retningslinier for hvilket afkast kantinen skal give på sundhedsområdet – eks.: • Måltidsudbud • Sortiment: spise/ drikke • Ernæringsniveau • Råvarekvalitet • Gastronomisk kvalitet • Økologi: Helt, delvist, slet ikke • Uddannelsesniveau • Kommunikation Formålet er at optimere udbyttet af køkkenets produktion og øge effekten af forbedret sundhed Det handler om at finde den rette balance Det er en balancegang at udforme en kostpolitik. Hvis den er for abstrakt og overordnet, er den svær at bruge i det daglige. Men hvis den er alt for detaljeret, kan den let virke snærende og formynderisk.

 8. Proces for udarbejdelse og implementering af kostpolitik M L K L K K L L K Indsamling af data Kostpolitik udarbejdes i udvalg Kostpolitik- Rapport udarbejdes Implementering Af kostpolitik Opfølgning og vedligeholdelse • Kundeundersøgelse • Datamateriale vedrørende bespisning • Hvor mange og hvilke profiler • Virksomhedens øvrige sundhedspolitik • Aftaler med evt. cateringpartner • Workshop med udvalg • Alle forhold der vedrører bespisning defineres og besluttes • Eventuelt afholdelse af supplerende møder i lokale kantineudvalg • Retningsgivende politik for ernæring og bespisning (overordnet ramme + evt. delrapporter i forhold til evt. enkelte lokationer • Fyldestgørende rapport med klare definitioner af alle relevante forhold • Kan danne grundlag for kravspecifikation • Målrettet Implementeringsplan • Belysning af kompetencer til at efterleve kostpolitik • Klarlægge relevante indsatsområder (kantineavis, foredrag, workshops, madlavning, plakater med info, quiz, nyhedsbrev, diætist etc) • Kvalitetssikring • Gennemgang af kostpolitikkens indhold • Supervision • Uddannelse • Inspiration • Evaluering • Vedligeholdende indsatsområder L K Kommunikations plan • Offentliggøre kostpolitikken • Interessentanalyse/ målgrupper • Målrettet kommunikationsplan • Kommunikation på sigt • Budskaber/ holdninger/ aktiviteter fra kantine Involvering L Ledelse M Medarbejdere K Lokale Kantineudvalg

 9. Eksempel på tidsplan for udarbejdelse af kostpolitik 28.03.06 18.04.06 01.05.06 Indsamling af data Workshop Kostpolitik underudvalg Indsamle yderligere data Eventuelle møder med underudvalg og lokale kantineudvalg Indsamle yderligere data Kostpolitik til høring 1. udkast Kostpolitik Kostpolitik Klar til HSU Start udarbejde Kommunikations plan

 10. For at en kostpolitik lykkes, anbefaler Kostkompagniet sundhedsstyrelsen at indføre den 9. Kostråd:Lær at lave mad Resultater • Gennemskuelighed • Drop skiltning • Lidt men god mad koster det samme som megen dårlig • Effektivisering af arbejdsgange • Større udbytte af ressourcerne • Sundere medarbejdere • Bevidste medarbejdere • Smittende sundhed • Attraktiv arbejdsplads • Innovation • Naturligt med hæderlig mad • Ansvar

 11. Spørg løs