Download
presentatie 24 november 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie 24 november 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie 24 november 2005

Presentatie 24 november 2005

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Presentatie 24 november 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie 24 november 2005

 2. Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster ° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

 3. Daling kijk- & luistercijfers Daling Reclame- inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Daling daling reclame-inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Spiraalmechanisme is ingetreden • Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld: • Start Talpa • Nieuwe bezuinigingen Situatie 2004: TV: Radio: Verzwakt Aanbod • Doelstelling aandeel: 33.0 procent • Aandeel najaar 2005: 31.8 procent • Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent •  Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden Situatie 2005: TV: Radio: Prognose 2006: TV: Radio: Prognose 2007: TV: Radio: 2008: aanvang kabinetsbeleid

 4. Tekorten Financiële problematiek ° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

 5. Tekorten Financiële problematiek • Na verrekening van • Extra inkomsten • Bezuinigingen • Taakstelling radio / internet • Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van • € 161 miljoen over 2007 en 2008 verschil € 64 miljoen (circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

 6. Model 1 uitgangspunten • Huidige netindeling handhaven • Budgetten voor de 3 netten op basis van • zendtijd verdeling op netten • gelijkwaardigheid tussen omroepen • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008

 7. Model 1 uitgangspunt: huidige profielen

 8. Model 1 effecten 2007

 9. Model 2 uitgangspunten • Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper • Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling • Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008

 10. Model 2 profielen en uitgangspunten • Nederland A • samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen • Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie • Nederland B • meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend • recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving • Nederland C • dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong • bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar) • programmatische vernieuwing als speerpunt

 11. Model 2 profielen en kernwaarden

 12. Model 2 effecten 2007

 13. M1- Model 1 met ingreep in programmering M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen M2 Model 2 met ingreep in programmering M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen Overwegingen Vergelijking modellen in 2007 Effecten op vermolming veel groter 2.5% 6.5% Verschil in Sterinkomsten € 32 mln

 14. Overwegingen Inhoudelijke overwegingen

 15. Overwegingen Financiële overwegingen • Model 1 Indien geen compensatie Rijksbijdrage: • Verdere daling aandeel in 2008  lagere Sterinkomsten (- € 20 mln) • Verdergaande bezuinigingen in 2008  verdere korting op budget Model 2 Indien geen compensatie Rijksbijdrage: • Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar • Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid) • Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2 • Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)

 16. Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum • Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie • Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel • Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen • Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien