TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

play fullscreen
1 / 130
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
236 Views
Download Presentation
george
Download Presentation

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 2. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN Hazırlanmıştır.

 3. Eğitim programlarının hazırlanmasında, düşünce ve araştırmalarıyla da destek ve emek veren; Sayın;SelmaERTURAN, Serap YAMAN ve Funda KILIÇER’e TEŞEKKÜR EDERİM.

 4. HAZIRLAYAN VE SUNANÇETİN ERTURAN

 5. KALİTE ANLAYIŞININ GELİŞİMİ 13.yy.-19.yy. TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ 1900 TECRÜBENİN MAHARETİ 1900-1920 YÖNETİCİNİN KONTROLÜ 1920-1940 DENETİME DAYALI KALİTE 1940-1960 İSTATİSTİKİ SÜREÇ KONTROLÜ 1960-1980 KALİTE GÜVENCE 1980-1990 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1990- TKY / SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KÜLTÜRÜ

 6. KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK; • Türk Boylarında katılımcı yönetim anlayışı ile , • Osmanlı Devleti’nde, Lonca ve Ahilik sistemi ile mesleki alanda, yeniçeri ocaklarında askeri alanda, Tasavvufta ,Enderun Mektepleri ile Eğitim ve liderlik alanında , • Cumhuriyet yıllarına doğru , imece sistemi ile oluşan sinerji ile her alanda , TKY anlayışının kökleri Türk Kültürü’ndedir. (Orhun Yazıtları-Kutadgubilig-Fütüvvetname-Seyehatname-Nutuk)

 7. AHİLİK

 8. AHİLİK • AHİLİK 13. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE BAŞLAYAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİDİR.

 9. AHİLİK • SOSYAL, • EKONOMİK , • SİYASAL, • ASKERİ, • KÜLTÜREL, BİR YÖNETİM DÜZENİDİR.

 10. AHİLİK HALKIN SANAT VE MESLEK ALANINDA YETİŞMELERİNİ SAĞLAYAN, ONLARI AHLAKÎ YÖNDEN YETİŞTİREN, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN BİR ÖRGÜTLENMEDİR.

 11. İYİ AHLÂKIN, DOĞRULUĞUN, KARDEŞLİĞİN, YARDIMSEVERLİĞİN, KISACASI BÜTÜN GÜZEL MEZİYETLERİN BİRLEŞTİĞİ BİR SOSYO-EKONOMİK DÜZENDİR.

 12. AHLÂK VE MESLEKİ ETİK, EĞİTİM-BİLİM, TEŞKİLATLANMA, KALİTE-STANDART, ÜRETİCİ-TÜKETİCİ İLİŞKİSİ, REHBERLİK VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİ , İFADE EDER.

 13. SIFIR HATA İLKESİYLE HAREKET EDEN BİR YÖNETİM SİSTEMİDİR.

 14. FÜTÜVVETNAME AHİLİK FELSEFESİNİN SİSTEMATİZE EDİLDİĞİ İLKE VE DEĞERLERİN YAZILIMIDIR.

 15. FÜTÜVVETNAME’ den: • HİZMET İHTİYAÇ ALANLARININ BELİRLENMESİ, • İHTİYACA YÖNELİK YÖRE VE YURT GENELİNDE İNSAN KAYNAKLARININ TEMİNİ, • ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ,

 16. SEKTÖRLERİN VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI, • ÖLÇME VE STANDARDİZE ETME, • SÜREÇ VE SONUÇ İZLEME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI, • PATENT İŞLEMLERİ, • AKREDİTASYON,

 17. KALİTE GELİŞİMİ VE PLANLAYICISI KONUMUNDAKİ KALİTE KURULLARININ OLUŞUMU VE YÖNETİMİ, • USTA-ÇIRAK VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİNİN PLANLANMASI, • GELİŞTİRME VE TAZELEME EĞİTİMLERİNİN YAPILMASI. Araştıran-Sibel AKBIYIK

 18. KAİZEN FELSEFESİ KAİ: DEĞİŞİM ZEN: DAHA İYİ • SONUÇLAR İYİLEŞTİRİLMEK İSTENİYORSA O SONUCU SAĞLAYAN SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRMEK GEREKİR. • KÜÇÜK ADIMLARLA SÜREKLİ BİR GELİŞMEYİ HEDEFLER.

 19. KAİZEN Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama Batı: Kendine aşırı güven BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE KARŞILIĞI VAR MI? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer”

 20. DEMİNG’İN 14 İLKESİ

 21. Ürün ve hizmetlerde iyileştirme amacını sürekli kılın. • Yeni bir yönetim felsefesini ortaya koyun. • Kalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin. • İşinizdeki başarıyı sadece sayısal olarak değerlendirme alışkanlığından vazgeçin. • Sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığı sağlayın. • Eğitimi kurumsallaştırın. • Liderlik mekanizması oluşturun. • Korku engelini yok edin.

 22. 9. Çeşitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri yok edin. 10.Çalışanları boşuna zorlamayın, onlara sloganlar ve nümerik hedefler vermekten vazgeçin. 11.Hedef sıfır hatadır. Hataların % 95’i yönetimden kaynaklanır, bunu kabullenin. 12.İşyerinde önce kalite felsefesini egemen kılarak, kişileri buna göre değerlendirin. 13.Değişimi gerçekleştirecek somut işleri şekillendirin. 14.Kişiyi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını destekleyin.

 23. YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI İNSAN İÇİN İYİ OLAN HERŞEY ORGANİZASYON İÇİN DE İYİDİR

 24. ATATÜRK İLKELERİ VE TKY 1- Cumhuriyetçilik:Tarihi gelişimde karakterimize uygun rejim olduğu içindir. 2- Milliyetçilik:Emperyalizme karşı milli değerlere tek vücut olarak sahip çıkmaktır. 3- Halkçılık:Kurumların sınıf farklılığına göre değil, tüm halkın huzur ve refahı için olmalıdır. 4- Devletçilik:Kurum gelişimini sağlayarak güçlü ve sosyal devlet olabilmesidir. 5- Laiklik:Evrensel değerler ve evrensel hukuka uygunluktur. 6- İnkılapçılık:Aklın ve bilimin ışığında sürekli dönüşüm ve değişimdir.

 25. BÜYÜK İŞLER, MÜHİM TEŞEBBÜSLER ANCAK BİRLİKTE ÇALIŞMAKLA MÜMKÜN OLABİLİR. K. ATATÜRK

 26. TKY’nin engelleri • TKY felsefesine çeşitli yöneticilerin direnç göstermesi, • Eğitimsiz insan gücünün çokluğu, • Vizyon belirlenmesi için lider sorunu, • Üst kademelerin savsaklaması, • Verilere göre planlamanın olmaması, • Çalışanlarda kayıt tutma alışkanlığının az olması, • Tasarım ve uygulamaların uyumsuzluğu, • Denetim sistemimizin TKY felsefesine uygun olmayışı, • Cehaletin kalitesizlikten nemalanması.

 27. Her kurum için müşteri memnuniyeti, mutlu çalışma ortamı ve kaliteye duyarlı bir kültür ihtiyacı, gittikçe kurumsallaşarak zorunlu bir T.K.Y. yönelimi ve tarzı oluşturmaktadır.

 28. Bu yöneliş tarzındaki esas olan MÜKEMMELLİK MODELİ’ni (EFQM) gözden kaçırmayanlar çabuk toparlamakta ve planlı hedefler geliştirmektedirler.

 29. TSE: Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Ayrıca, kalite tanımları konusunda birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir. (Taguchi 1965, Crosby 1979, Feigenbaum 1983 , Deming 1986, Juran 1988, Kondo 1999, Kavrakoğlu 1990)

 30. KALİTE MÜŞTERİ TATMİNİDİR, • KALİTE VERİMLİLİKTİR, • KALİTE ETKİLİ OLMAKTIR, • KALİTE PLANLI BİR SÜREÇTİR, • KALİTE BİR YATIRIMDIR, • KALİTE İHTİYACA UYGUNLUKTUR.

 31. Kalite için bazı ilkeler; • Kalite denetlenmez, üretilir. • Kalite devredilmez, herkesin işidir. • Kalite her yerdedir. • Kalite bir bütündür. • Kalite hem bireysel, hem ekip çalışmasını gerektirir.

 32. Kalite saygı ve nezaket işidir. • Kalite sürekli organizasyonları ister. • Kalite tüm süreçlerde ihtiyaçtan oluşan planları gerektirir. • Kalite hataların olmadan önlenmesini öngören bir süreç yönetimini esas alır. • Kalite de beklenenle algılanan örtüşmelidir.

 33. KALİTE BOYUTLARI TASARIMKALİTESİ Üründe, hizmette bulunması gerekli niteliklerin isabetli olarak seçilmesi. UYGUNLUK KALİTESİ Müşterilerin gözünde ürün/hizmet çıktıktan sonra, önceden belirlenen tasarım özelliklerine uygunluğu.

 34. TASARIM (Kağıt Üzerinde) KALİTESİ UYGUNLUK (Uygulama) KALİTESİ Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri1. Genellik ve Eşitlik 2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 3. Yöneltme 4. Eğitim Hakkı 5. Fırsat ve İmkan Eşitliği 6. Süreklilik 7. Atatürk İlke, İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği. 8. Demokrasi Eğitimi 9. Laiklik 10. Bilimsellik 11.Planlılık 12. Karma Eğitim 13. Okul ve Ailenin İşbirliği 14. Her Yerde Eğitim 1. Mevzuat 2. Altyapı 3. Uygulayıcılar 4. Teknoloji Kullanma 5. Bilgi Üretme 6. İletişim 7. Motivasyon 8. Koordinasyon KAL İTE KALİTENİNİKİ BOYUTU

 35. PUKÖ ÇEVRİMİ P U Planla Uygula Önlem al Kontrol et K Ö

 36. P Planla: NE yapmak gerektiğini ve NASIL yapılacağını belirlemek. U Uygula: Planı ve ölçüm araçlarını uygulamak. K Kontrol et: süreçteki çıktıları değerlendirmek ve varsa sapma nedenlerini anlamak. Ö Önlem al: İyileştirmeyi kararlı hale getirmek ve yeni çalışma planları düzenlemek. PUKÖ ÇEVRİMİ

 37. SIFIRHATA:Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapmak”düşüncesine dayanır.

 38. PLANLAMA 5N 1K

 39. Kaliteli yönetim için yapılan planlamadaki esas ve geliştirilebilir veriler;

 40. İnsan kalitesi, • Liderlik kalitesi, • Süreç kalitesi, • Hedeflerin kalitesi, • Sistem kalitesi, • Yönetim kalitesi, • Donanım kalitesi, • İletişim kalitesi, • Hizmet kalitesi, • İşin kalitesi.

 41. Esas verilerin başlangıçta ve süreçte göstergeleri kurumun da aynasıdır. KALİTE GÖSTERGELERİ; §Profesyonellik, §Süreklilik, §Tamlık, §Anlaşılabilirlik, §Doğruluk ve Güvenebilirlik, §Zamanlılık , §Esneklik, §Görünüm.

 42. VİZYON(VISION) ORGANİZASYONUN ULAŞMAK İSTEDİĞİ EN UÇ NOKTA VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR. BUGÜN GELECEK

 43. Düş Hareket İnanç Vizyon (Ülkü) Heyecan Tutku

 44. vizyon UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR Vizyon, Bilimsel Bir Hayaldir

 45. Misyon BİR KURUM VEYA KURULUŞUN VAROLUŞ NEDENİ, BİR KURUM VE KURULUŞTAN BEKLENEN GÖREV.

 46. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİREYSEL GELİŞİMLE BAŞLAR.

 47. EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir.

 48. BİREYSEL FARKLILIKLARIN YANINDA 10 ORTAK ÖZELLİK

 49. Reddedilme korkusu, • Kabul görme ihtiyacı, • Saygı, • Tatmin, • Anlaşılmak, • Öneminin önceliği, • Hoşlanılmak, • Beklenti (fedakarlık), • Ben-Ego , • Basit davranışlar ortaktır.