1 / 16

Zkušenosti s malou pyrolýzou

Zkušenosti s malou pyrolýzou. Černokostelecká 1168/90 Praha 10, Strašnice 100 00. info@inovatec.cz www.inovatec.cz. Decentratizované energetické systémy Kogenerační jednotky na generátorový plyn (dřevoplyn) od společnosti RHIVA s.r.o.

ghazi
Télécharger la présentation

Zkušenosti s malou pyrolýzou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zkušenosti s malou pyrolýzou Černokostelecká 1168/90 Praha 10, Strašnice 100 00 info@inovatec.cz www.inovatec.cz

 2. Decentratizované energetické systémy Kogenerační jednotky na generátorový plyn (dřevoplyn) od společnosti RHIVA s.r.o. O existenci této firmy jsem se dozvěděl téměř náhodou v ČR funkční reference doposud nejsou – čeští zákazníci jsou v procesu připojení na distribuční síť, první instalace však již pracují v zahraničí a dokonce tento výrobek je předmětem presentace České republiky a pomoci českých institucí rozvojovým zemím. K dispozici je výkonová řada od 15 do 55 kW. Jednotlivé moduly jsou odstupňované výkonem generátoru 15, 25,35,45 a 55 kW el. Cenová relace se snaží dosáhnout hranice 650 – 1200 EUR/kW. Vše v provedení se synchronními 3-fázovými generátory 400V/50 Hz. Celý systém byl původně navržen a konstruován pro krizové ostrovní systémy nouzového zásobování elektrickou energií, popřípadě teplem tak, aby mohl být nasazen v oblastech postižených klimatickými nebo přírodními katastrofami. Pro najetí na plný výkon ze studeného stavu je zapotřebí průměrně15 minut. Palivem jsou dřevěné špalíky nebo hrubší dřevní štěpka s ideální vlhkostí 10 – 15 %.

 3. Připojení

 4. Malá pyrolýzní jednotka RHIVA

 5. Zásobník paliva

 6. Malá pyrolýzní jednotka ze strany trojstupňového filtru

 7. Malá pyrolýzní jednotka ze strany vstupu paliva

 8. Spalovací komora s výměníkem(je potřeba upravit dimenze potrubí na parní straně)

 9. Detail retorty pro alternativní palivo

 10. Rozváděč s řídícím PLC regulátory otáček a převodníky snímačů

 11. Turbínka 1 kW (40 000ot./min)pro ORC okruh s R134je připravena jednotka 4 kW (40 000ot./min)

 12. Jednotka pro výrobu kyslíku ze vzduchu při atmosférickém tlaku pro použití s malou pyrolýzní jednotkou

 13. Zbývá udělat: • Elektrický generátor • Připojení na vnitřní a vnější síť • Měření a řízení otáček • Měření a řízení obsahu spalin • Alternativní řešení retorty pro lepší propojení jednotlivých technologických prostorů • Řízení palivového hospodářství • Vyrobit spalovací turbínu • Navrhnout a vyzkoušet jednotku pro několik druhů paliva

More Related