Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUMIFIKACE VE STARÉM EGYPTĚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUMIFIKACE VE STARÉM EGYPTĚ

MUMIFIKACE VE STARÉM EGYPTĚ

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MUMIFIKACE VE STARÉM EGYPTĚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUMIFIKACE VE STARÉM EGYPTĚ

 2. MUMIFIKACE-tento způsob,jak uchovat mrtvé tělo po dlouhou dobu používali staří egypťané již před 5000 lety.

 3. Samotný proces se vykonával v dílně(vabet nebo také v božské síni Anupova)Anubis=ochránce mrtvých.

 4. Mumifika(balzamování)-nebyla • zrovna levná záležitost.Proto se • vykonávala jen u panovníků. • Mumifikován byl i • nejznámější faraon Egypta= • TUTANCHAMON. http://www.national-geographic.cz/images/ngcom/0605/tut/wrappings.html http://www.national-geographic.cz/images/ngcom/0605/tut/wrappings.html

 5. Balzamovači-byli • specializováni na • mumifikaci,ale lidé jim • nedůvěřovali.Ženy a dívky • jim byly vydávány až • po několika dnech,až • jejich krása pominula. • Důvod-možné zneužití krásy.

 6. Ale například tělo vojáka,který padl v bitvě nemuselo být připraveno.Jeho duše šla do ZÁPADNÍHO SVĚTA sama a dokonce nemuselo být tělo ani celé.

 7. Balzamování-byl složitý proces, • který trval 70 dní. • A jak to všechno probíhalo?

 8. Tohle na obrázku jsou • tzv.:kanopy,do kterých • se dávaly:játra • plíce • Žaludek • střeva • Jejich víko bylo většinou podle jednoho boha.

 9. IMSETY

 10. HAPY

 11. Duamutef

 12. Kebehsenuef

 13. Mozek se vytahoval tímto hákem. • Buď:nosní dírkou • přes oči • To vytažení byl rozpuštěn látkou, • která se jmenuje • HYDROXID SODNÝ.

 14. Srdce bylo opatrně vyjmuto a obvázáno obvazy.A nebo se na něj položil posvátný brouk-SCARABEUS.

 15. Poté MUMII zašili a na 70 dní tělo • položili do NATRONU. • NATRON-HYDROXID SODNÝ(SODA), • která tělo vysuší,až z něj zbudou • jen kosti a kůže. • Po 70 dnech mumii omyli a • zabalili do bílého plátna • nařezané na pruhy.

 16. Poté za vůně kadidla byla knězem boha ANUBISE řečena posvátná modlitba.

 17. Obvazy mohly být proplétány:amulety • stříbrem • zlatem • symboly • Symboly měli tělo chránit v ZÁPADNÍM SVĚTĚ. • PLÁTNO MOHLO BÝT AŽ 100 METRŮ DLOUHÉ...

 18. Poté bylo tělo připraveno • na pohřeb a navráceno rodině. • Mumie byla vložena do • sarkofágu a následně do • dřevěné truhly,která byla • vzduchotěsně uzavřena.I hrobka byla nedobytně uzavřena.

 19. KONEC