Download
quo vadis keg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo vadis, KEG? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo vadis, KEG?

Quo vadis, KEG?

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quo vadis, KEG?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quo vadis, KEG? Zamyšlení nad vznikem a budoucností“Knowledge Engineering Group”na VŠE Praha V. Svátek, září 2003

 2. Co je KEG? • Neformální pracovní skupina v rámci VŠE (občas přesahující i na jiná pracoviště) • “Pevnými body” jsou • seminář konaný několikrát v roce • stránka http://gama.vse.cz/keg • Zaměření na problematiku znalostních technologií, tj. KDD, znalostních systémů, ontologií, značkovacích jazyků... • Primární publikační platforma: konference Znalosti

 3. Důvody vzniku KEG • Vyplývají z rozvoje tématiky, kterou je obtížné vtěsnat do profilu oficiálních pracovišť (KIZI, LISp, EuroMISE-Kardio) • Vnitřní: potřeba rámce pro společné diskuse a výměnu poznatků (zejména doktorandi, studenti!) • Vnější: potřeba prezentovat se potenciálním projektovým partnerům (v zahraničí i tuzemsku) jako “silná pracovní skupina”

 4. Hlavní tématické okruhy(nejsou zdaleka disjunktní!) • KDD a strojové učení • Ontologie, sémantický web, analýza WWW • Vývoj znalostních systémů a aplikací • Značkovací jazyky, XML technologie • Dále návaznosti na tradičnější oblasti: aplikovaná lingvistika, soft computing, information retrieval apod. (ovšem v kombinaci s výše uvedenými)

 5. KDD a strojové učení • Na KIZI tradice již od 80. let • systémy ESOD, KEX - J. Ivánek, P. Berka • vycházely z metody GUHA • V 90. letech posílení: • vznik projektu LISp-Miner (J. Rauch, M. Šimůnek) • pořádání evropských konferencí: ECML (1997), PKDD (1999), Discovery Challenge • od konce 90. let významná grantová podpora: • granty EU: Solomon, MiningMart • síťové projekty Eunite a KDnet • téma č. 1 v rámci EuroMISE - Kardio VŠE

 6. KDD - aktuální stav • Podány granty s Lyonem a Ljubljanou; stabilně Discovery Challenge • Podpora EuroMISE (do 2004) - orientace na lékařská data • LISp-Miner již jako stabilní systém, poskytován na řadu pracovišť; rozvoj nových funkcí zvl. v rámci PhD projektů • Drobné experimenty v oblasti text/web mining • Dobré pozice na některých konferencích (PKDD, ISMIS atd.)

 7. Ontologie a WWW • Tématika zvl. v tuzemsku téměř neznámá, zahrnuje široké spektrum problémů • První pokusy o ontologie od konce 90. let • ontologie WWW P. Šimka (1999) • ontologie lékařských doporučení (2000, projekt MGT) • Inteligentní systémy pro WWW • metavyhledávač VŠEvěd (1999) • vznik projektu Rainbow (2000)

 8. Ontologie a WWW - pokrač. • Od r. 2001 účast v OntoWeb, získání kontaktů • Karlsruhe - stáž M. Kavalce (2002-2003) • Amsterdam (F. van Harmelen) • účast M. Labského na letní škole SSSW (2003) • Skupina volně sdružená okolo Rainbow: • podpora grantem GAČR (inteligentní analýza WWW) • PhD projekty např.: web information extraction, ontology learning, semantic web services...

 9. Znalostní systémy • Tradice pravidlových systémů (od 80. let): • SAK (Ivánek, Berka...) • z něj vychází NEST (nová implementace 2003!) • Od konce 90. let orientace zejména na WWW: • VŠEvěd, Rainbow • WiseCon - hybridní systém • Šance zapojit zpracování neurčitosti do “pravidlové vrstvy” sémantického webu?

 10. Značkovací jazyky • “Praktické” využívání - uznávanými experty jsou J. Kosek a V. Sklenák • “Znalostní” směr - systém Stepper (M. Růžička) • Infrastruktura pro KDD, ontologie aj.; vedle toho ale “žijí svým životem” (XML, XPath, XSLT...)

 11. Průniky témat • S problémy na rozhraní tématických oblastí máme asi největší šanci prorazit v mezinárodním výzkumu! (“Jádra” oblastí jsou totiž už obsazena zavedenými komunitami) • Např.: • ontologie a značkovací jazyky pro KDD • extrakce informací pro sémantický web • pravidlové systémy s neurčitostí pro sémantický web • ale také kombinace ontologií s prvky soft computing a information retrieval atd.?

 12. Hlavní partneři v tuzemsku • Gerstnerova laboratoř FEL ČVUT(O. Štěpánková) • KSI MFF UK(J. Pokorný) • KI VŠB-TU Ostrava(V. Snášel) • ÚI a ÚTIA AV ČR(EuroMISE, P. Hájek, …) • Brno – MUNI, VUT

 13. Nabídka diplomových prací • V. Svátek, zatím jen pro témata jemu blízká • Doporučovací “expertní systém”(v provozu bude asi až v listopadu): http://gama.vse.cz/keg/dipl.php • Velká část témat je právě “průnikových”