Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo vadis ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo vadis ?

Quo vadis ?

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quo vadis ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quo vadis? Lubomír Nátr

 2. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis, domine? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? , Quo vadis? , Quo vadis? Quo vadis? , Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis?

 3. Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Kam kráčíš, pane? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? , Quo vadis? , Quo vadis? Quo vadis? , Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis?

 4. Ještě pomalu kráčím po té cestě. Stále častěji však odpočívám nebo prostě vyhýbám těmmladšim, rychlejším – prostě lepším..

 5. Kam kráčíš, lide pozemský?

 6. „Sem kráčím“, odpovídá lid pozemský S

 7. Do třetice: Kam kráčíš…

 8. Zůstanu tedy u fotosyntézy Jadernéreakce Záření O2 CO2 Biomasa FOTOSYNTÉZA Nemám však kompetenci koncipovat budoucí vývoj studia fotosyntézy.Tak snad aspoň několik poznámek. Lubomír Nátr 2009

 9. O čem zkusím mluvit? Změny metodických postupů a důsledky Dva příklady dnešních zítřků: Nutriomika rostlin Fyzionomika Co s takovými objemy výsledků? Uvolnění cesty

 10. Úroveň a pokrok většiny vědeckých experimentálních oborůje rozhodujícím způsobem určován úrovní a pokrokem metod Old.mendelu.cz…fotosynteza.jpg

 11. Julius von Sachs http://en.wikipedia.org/wiki/File:Julius_Sachs.jpg

 12. Brown & Escombe(1900) Brown & Escombe(1900) showed The rate of evaporation is proportional to the diameter of the pore not the surface area of the pore. In the diagram the sum of the transpiration of water vapour through the small pores (B) is greater than the larger pore. At the edges the molecules of water vapour are able to fan out in many directions and avoid the gradient of water vapour concentration in the vertical plane click4biology.info/c4b/9/plant9.2.htm

 13. van den HONERT, T. H. 1948 Discuss Faraday Soc.,3, 1948, 146- 153. http://www.springerlink.com/content/j3gt784779528l41/

 14. ,

 15. ,

 16. Metody měření fotosyntetických parametrů včera? • 2 typické charakteristiky: • Objekt: • Od chloroplastů k rostlinám • 2. Metodické postupy: • „Komerční díly kompletovanéve fotosyntetické laboratoři“

 17. Metody měření fotosyntetických parametrů dnesa zítra? • 3 typické charakteristiky: • Objekt: • Od molekul až po planetu

 18. Fotosyntéza: obecný přehled Lawlor, 1993, uprav. Záření (světlo) Zdroj e- a H+H2O, H2S aj. SubstrátyCO2, NO3- aj. Růst „Odpad“O2, S Absorpce pigmenty H+ Biochemie e- Přenos energie e- H+ Redukovanýakceptor(NADPH) Přeměna energiezářivá chemická Přenos e- Donor e- Oxidovanýakceptor(NADPH) ADP+Pi H+ ATP Lubomír Nátr 2009

 19. Metody měření fotosyntetických parametrů dnes a zítra? • 3 typické charakteristiky: • Objekt: • Od molekul až po planetu • 2. NákladyFinančně nákladné ale „časově“ a „kutilsky“ efektivní • Rizika: (1) Nesprávná interpretace • (2) Hromadění „jen“ výsledků

 20. Metody měření fotosyntetických parametrů dnes a zítra? • 3 typické charakteristiky: • Objekt: • Od molekul až po planetu • 2. NákladyFinančně nákladné ale „časově“ a „kutilsky“ efektivní • 3. Důsledky:

 21. Snadnost publikovat jako míra úspěšnosti Trvale: Nové metodické postupy Včera: Publikace experimentálních výsledků Dnes a zítra: Publikace obecných závěrů a nových myšlenek

 22. Nutriomika rostlin

 23. Yanetal. (2006): „Therefore, systematicstudies are neededto understandthegenomic, transcriptomic, proteomicandmetabolomicaspectsofnutrientefficiency. This area ofstudiesistermed‘plantnutriomics’, a newfrontierofplant biologythatisattracting more and more attentionby scientistsallovertheworld.“ Yan X. et al., INVITED REVIEW Plant Nutriomics in China: An Overview. Annals of Botany 98: 473–482, 2006

 24. Signal Substrate Yan X. et al., INVITED REVIEW Plant Nutriomics in China: An Overview. Annals of Botany 98: 473–482, 2006

 25. Fyzionomika

 26. Physionomics

 27. Functional bioassays aredesigned to differentiate between the distinct responses of the multiple organization units (plant, tissue,meristematic cell, organelle), developmental stages, types of metabolism (phototrophic, heterotrophic)and physiological processes in the plant organism Grossman K., 2005

 28. Děkuji Vám za pozornost LubomírNátr Grossman K., 2005

 29. Děkuji Vám za pozornost LubomírNátr Grossman K., 2005

 30. Co s takovou spoustouexperimentálních výsledků?

 31. Metabolic Engineering 4, 80–89 (2002) http://www.idealibrary.com on Mathematical Modeling of Plant Metabolic Pathways John A. Morgang, 1 and David Rhodes†

 32. Koerner Ch., New Phytologist (2006), 172: 393–411

 33. Děkuji Vám za pozornost LubomírNátr

 34. ,

 35. +N +H2O -N -H2O +N -H2O ,

 36. Klepnutím se spustí třírozměrná simulace růstu rostlin bavlníku Video – výstup ze simulačního modelů růstu bavlníku – laskavě poskytl E. Jallas

 37. Uvolnění cesty

 38. Cestu jsem uvolnil.Snad zůstanou vzpomínky, které nebudou brzdit ani rušit.Lubomír Nátr