Download
quo vadis kud igyos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo vadis ? Kudá igyos? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo vadis ? Kudá igyos?

Quo vadis ? Kudá igyos?

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quo vadis ? Kudá igyos?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quo vadis? Kudá igyos?

 2. Jaj! Mi lesz ebből a gyerekből? • Milyen jövő vár rá? • Család, szülők, iskola • Sikeres életpálya • Az iskola a sikerhez vezető út legfontosabb szakasza • Kudarc – rosszul választott életpálya

 3. „Az iskola a család kinyújtott karja.” • Cél: a gyermek boldog, kiegyensúlyozott legyen • A szülő és az iskola feladata, felelőssége • Az átmenet segítése, reális énkép • Hivatás - pályaválasztás

 4. „Minden gyerek tehetséges valamiben.” Tony Atkinson: egyik hátrányból fakad a másik

 5. „Pályaválasztási érettség” • Iskolaválasztás – iskolarendszer • Nem korai a döntés? Alkalmas-e rá a gyermek? • Pályaválasztási tanácsadás • Pszichológiai tanácsadás • Képességvizsgálatok

 6. A cél • Alkalmazásképes tudás • Motivált tanulók • Egyéni tanulási utak • Együttműködés, csapatmunka • Befogadó iskolák • Versenyképesség

 7. „Kiválóan mosogatnak Londonban a nevenincs iskolákban diplomázott fiatalok.”

 8. Mit tehet az általános iskola? • Osztályfőnökök szerepe • Felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztásra – már 5. évfolyamtól • Kérdőívek, felmérések, esszék • Reális énkép • Alulértékelés – túlértékelés

 9. Pályaorientáció • 7. 8. évfolyam részére osztályfőnöki órákon • középiskolai tájékoztatók • Szülői értekezletek

 10. 2013. október 31. • Középiskolák felvételi tájékoztatói: • tanulmányi területek leírása, kódok • a felvételi eljárás rendje • a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai • SNI, BTM - speciális elbírálási szabályok • központi írásbeli • a szóbeli vizsga követelményei, a vizsga időpontja és helye

 11. 2013. november15. • A központi írásbelit szervezők jegyzéke • www.oktatas.hu • 2013. december10. • Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

 12. 2014. január 18. 10.00 óra • Központi írásbeli felvételi vizsgák • (személyazonosításra alkalmas igazolvány) • 2014. január 23. 14.00 óra • Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák • 2014. február 6. • Értesítés az írásbeli eredményekről

 13. 2014. február 14. • A jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba • Adatlapok – Győr • 2014. február 18-tól március 7-ig • Szóbeli meghallgatások

 14. 2014. március 12. • Felvételi jegyzék - sorrend – nyilvánosságra hozása • 2014. március 17-18. • A tanulói adatlapok módosításának lehetősége • 2014. március 19. • Módosító adatlapok megküldése Győrbe

 15. 2014. március 31. KLIK kijelöli a Hídprogramban résztvevő intézményeket • 2014. április 25. • Értesítés a felvételről • 2014. május 5-16-ig rendkívüli felvételi eljárás • 2014. június 25-27-ig • Beiratkozás a középiskolákba

 16. 2014. június 20. • Nkt. 14.§ (2)-(3) bek. • Az általános iskola jelez • tankerület • járási hivatal • Híd I. • Híd II. programra jelentkezőkről

 17. Központi írásbeli: • Hol írjam? • Észrevételezési lehetőség • Értékelő lapok 2014. február 6-ig

 18. Felvételi Központ 9001 Győr, Pf. 694 A módosító adatlap szerepe: új iskola nem jelölhető, csak új tanulmányi terület, de a középiskolával egyeztetni kell 18

 19. Speciális iskolák: • sportiskola • művészeti • nemzetiségi

 20. Mit vigyek magammal a felvételire? • Íróeszközök, körző, vonalzó stb. • Füzet, ellenőrző, igazolvány • Információ: • www.oktatas.hu • www.eniskolam.hu • www.szakkepesites.hu

 21. Hiányszakmák a Közép-magyarországi régióban 2012-ben gépi forgácsoló hegesztő kőműves villanyszerelő géplakatos ács, állványozó 21

 22. elektronikai műszerész • festő, mázoló és tapétázó • Burkoló • Hűtő-és klímaberendezés-szerelő

 23. Kalendárium

 24. „Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” Paulo Coelho

 25. Köszönöm a figyelmet! Fogarasy Attiláné tankerületi igazgató, közoktatási szakértő e-mail: attilane.fogarasy@klik.gov.hu Tel.:06-30-626-6544