werkwijze groep 7 2012 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werkwijze groep 7 2012-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werkwijze groep 7 2012-2013

play fullscreen
1 / 14

Werkwijze groep 7 2012-2013

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Werkwijze groep 7 2012-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Werkwijze groep 7 2012-2013

 2. Even voorstellen • Naam leerkracht: Marlies van Meerkerk • ADV vervanging: Juf Jessica en 1 x juf Annette • Klassenouder:Renata (Lynn) en Ilse (Britt)

 3. Taal en spelling Samenwerken Taal Spelling -woordenschat -bordrij -spreken/ luisteren -dictee -schrijven -werkwoord- -taalbeschouwing: spelling werkwoorden, onderwerp persoonsvorm etc.

 4. Lezen -begrijpend lezen (methode en Nieuwsbegrip met actuele leesteksten) -stil lezen -tutor lezen

 5. Engels -één keer in de week Engels -twee toetsen per blok -toets woordjes -methodetoets Onderwerpen: -getallen -lichaam -eten -voorstellen -familie -kleuren

 6. Rekenen Zelfstandigheid -werken op 3 niveaus met een weektaak 1-ster, 2-ster en 3-ster leerlingen -cijferend optellen en aftrekken t/m 10000 -grote deel-en keersommen -breuken en procenten -meten, tijd en geld in één overzichtelijke les -kommagetallen -grafieken -wekelijks oefenen op de computer

 7. Aardrijkskunde -Thema’s: Europa, zeeklimaten, landbouw in Polen, wereldsteden, de Alpen, industrie in Duitsland, emigreren, toendra en taiga -twee toetsen worden apart afgenomen -toets over de lesstof -topotoets

 8. Geschiedenis Tijd van: -Jagers en Romeinen -Monniken en Ommelandvaarders -Een tijd vol strijd -Republiek en het Koninkrijk -Oorlog en wederopbouw Eén toets per blok.

 9. Documentatie -Onderwerp kiezen -Op de computer uitwerken -Het werkstuk wordt digitaal ingeleverd Er wordt gelet op de inhoud en de verzorging van het werkstuk.

 10. Verkeer -verkeerskrant -vanaf januari voor het examen oefenen -in mei fietsverkeersexamen (theorie en praktijk) -veel oefenen met de kinderen in het verkeer

 11. Groepsdoorbrekend werken -Eén keer in de week -Samen met leerlingen uit een andere groep -handvaardigheid, rekenen, computeren etc.

 12. Huiswerk -dinsdag bordrij -maandag informatie verwerken -donderdag rekenen -na de voorjaarsvakantie werkwoordspelling

 13. Mededelingen • Eten en drinken (di+do fruitdag) • Gym op maandag en vrijdag van 14.30 -15.30 uur. • Deo-rollers toegestaan • De gang is een werkplek, dus rust in de gang is erg prettig. • Melk drinken is gezond! Bestel dit gerust! • Een afspraak maken graag na schooltijd

 14. Indien er vragen zijn, loop gerust even binnen.