1 / 13

Voda-Základ života

Voda-Základ života. Obsah. Voda pro lidi Voda pro zvířata Voda pro rostliny Čistá voda v přírodě Znečištěná voda v přírodě Čistota vody Spotřeba vody v ČR Voda pro Etiopii. Poděkování Zdroje Konec. Voda je základem každého dne .

graceland
Télécharger la présentation

Voda-Základ života

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Voda-Základ života

 2. Obsah Voda pro lidi Voda pro zvířata Voda pro rostliny Čistá voda v přírodě Znečištěná voda v přírodě Čistota vody Spotřeba vody v ČR Voda pro Etiopii Poděkování Zdroje Konec

 3. Voda je základem každého dne . Dodpělí člověk by měl vypít asi 2-3 litry tekutin . V lidském těle je 60-72 % vody. Ztráta 20 % vody je smrtelná. Využití : 1.Pití 2.Vaření 3.Uklízení 4.Koupání (bazény, sprchy a umyvadla ) 5.Povolání – zahradnictví Voda pro lidi

 4. Voda pro zvířata Zvířata potřebují vodu tak jako my. Využití už není zdaleka tak obsáhlé jako u lidí. 1.Pití 2.Čištění 3.domov Psi jsou velcí milovníci vody .

 5. Voda pro rosliny Většina roslin potřebuje každodení přísun tekutin. Rostliny potřebují vodu pro : 1.Výživu 2.Růst 3.Zázemí ( Některé rostliny žijí ve vodě ) Leknín

 6. Čistá voda …… moře Jezero jezero

 7. Znečištěná voda ….. Znečištěné řeky Smetí v řece

 8. Čistota vody Opravdu čistou vodu lze získat v laboratoři . Pitná voda Pitná voda je voda, která prošla procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům. Užitková Voda Užitková voda je určena k zalévání záhonů,…….. Není upravená a proto se nepije. Odpadní voda Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.

 9. Spotřeba vody v ČR

 10. Voda pro Etiopii V Etiopii znamená voda víc než život . Pijí vodu z dešt‘ových rybníčků. Pomoci můžete na: http://www.skutecnapomoc.cz/jak-a-kde-pomahame/voda/pitna-voda-pro-etiopii Dítě Etiopiie

 11. Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cistota_vody http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi Více inf.mailto:bara.zubikova@seznam.cz

 12. Děkuji za pozornost Voda

 13. Konec Barbora Zubíková

More Related