1 / 23

A Balaton északi és déli part nádasainak morfometriai összehasonlítása

A Balaton északi és déli part nádasainak morfometriai összehasonlítása. Tóth Viktor. MTA BLKI 2007. Ismeretlen eredet, ismeretlen történelem. Az elmúlt 150 évben terjed a legagresszívebben. Vannak helyek, ahol őshonossága ellenére invazív fajként kezelik.

gudrun
Télécharger la présentation

A Balaton északi és déli part nádasainak morfometriai összehasonlítása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A Balaton északi és déli part nádasainak morfometriai összehasonlítása Tóth Viktor MTA BLKI 2007

 2. Ismeretlen eredet, ismeretlen történelem. Az elmúlt 150 évben terjed a legagresszívebben. Vannak helyek, ahol őshonossága ellenére invazív fajként kezelik. Az Antarktisz kivételével az összes kontinensen megtalálható. Elterjedés Széleskörű elterjedtsége az első időszakban komolyan megnehezítette az azonosítását: 49 szinonim elnevezése volt forgalomban a nádnak. Arundo aggerum Kittel, Arundo altissima Benth., Arundo australis Cav., Arundo barbata Burchell, Arundo graeca Link, Arundo isiaca Delile, Arundo karka Retz., Arundo maxima Forssk., Arundo palustris Salisb., Arundo phragmites L., Arundo phragmites L. var. humilis (DeNot.) Asch. & Graebn., Arundo phragmites L. var. isiaca Griseb., Arundo vallatoria Gray, Arundo vulgaris Lam., Calamagrostis nigricans Merat, Cynodon phragmites (L.) Raspail, Czernya arundinacea C.Presl, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. altissimus (Benth.) Clayton, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. var. berlandieri (E.Fourn.) C.F.Reed, Phragmites berlandieri E.Fourn., Phragmites communis Trin., Phragmites communis Trin. forma flavescens (Custor ex Gaudin) Alef., Phragmites communis Trin. forma isiacus (Griseb.) Alef., Phragmites communis Trin. forma nigricans (Merat) Alef., Phragmites communis Trin. subsp. berlandieri (E.Fourn.) A.Löve & D.Löve, Phragmites communis Trin. subsp. isiacus (Griseb.) Oppenh. & Evenari, Phragmites communis Trin. subsp. maximus (Forssk.) Clayton, Phragmites communis Trin. var. berlandieri (E.Fourn.) Fernald, Phragmites communis Trin. var. flavescens Custor ex Gaudin, Phragmites communis Trin. var. humilis (DeNot.) Parl., Phragmites communis Trin. var. isiacus (Griseb.) Coss., Phragmites communis Trin. var. vulgaris Boenn., Phragmites flavescens (Custor ex Gaudin) Hegetschw. & Heer, Phragmites humilis DeNot., Phragmites isiacus Kunth, Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud., Phragmites maximus (Forssk.) Chiov., Phragmites maximus (Forssk.) Chiov. var. berlandieri (E.Fourn.) Moldenke, Phragmites nakaiana Honda, Phragmites phragmites (L.) H.Karst., Phragmites vulgaris Crep., Phragmites vulgaris Crep. subsp. maximus (Forssk.) Chiov., Phragmites vulgaris Crep. var. flavescens (Custor ex Gaudin) Brand, Phragmites vulgaris Crep. var. humilis (DeNot.) Brand, Phragmites vulgaris Crep. var. isiacus (Griseb.) T.Durand & Schinz, Phragmites vulgaris Crep. var. typicus Beck, Phragmites vulnerans Asch., Reimaria diffusa Spreng., Trichoon karka (Retz.) Roth, Trichoon phragmites (L.) Rendle, Xenochloa arundinacea Lichtenstein ex Roem. & Schult.

 3. ramet egyed genet A nád moduláris rendezettsége

 4. A nádas, mint szupraindividuális egység A – Scirpeto-Phragmitetum magnocaricosum, B - Scirpeto-Phragmitetum hydrocharosum, C - Scirpeto-Phragmitetum fontinalosum, D - Scirpeto-Phragmitetum phragmitetosum

 5. Módszerek Az előre kijelölt és műholdas navigációval pontosított helyeken hasonló hosszúságú keresztszelvények kijelölése. A transzektek mérési pontjainak kitűzése. A vizsgálati pontokon a nádak learatása 1*1 méteres területen. Mérési paraméterek • nádszálak hossza • internódiumok átmérője • zöld levelek száma • száraz levelek száma • internódiumok száma • nádszálak denzitása Célkitűzések A nád klonális szerveződéséből kifolyólag szükséges a nád szupraindividuális rendezettségének tanulmányozása. Távlati célként kitűzhető a nádasra, mint egységet befolyásoló környezeti tényezők hatásának vizsgálata.

 6. Kerekedi-öböl Szántód Balatonfelület: 594 km2vízgyűjtő: 5775 km2Nádas: 14 km2

 7. Kerekedi-öböl

 8. Szántód

 9. Eredmények

 10. Keresztszelvények átlagértékei

 11. A nád magassága augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak teljes keresztszelvényében. Minden pont legalább 20 mérés átlaga ± SE.

 12. A nádszálak magasságának hisztogramja

 13. A nádszálak legalsó internódiumának átmérője augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak teljes keresztszelvényében. Minden pont legalább 20 mérés átlaga ± SE.

 14. A nád magassága és az internódium átmérője közötti összefüggés (északi part nádasa: Pearson koefficiens – 0,727, P<0,001; déli part nádasa: Pearson koefficiens – 0,893, P<0,001)

 15. Zöld levelek száma augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak teljes keresztszelvényében. Minden pont legalább 20 mérés átlaga ± SE.

 16. A nád magassága és a nádszálakon található zöld levelek száma közötti összefüggés

 17. Száraz levelek száma augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak teljes keresztszelvényében. Minden pont legalább 20 mérés átlaga ± SE.

 18. Zöld és száraz levelek arányának változása augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak keresztszelvényében. Minden pont legalább 20 mérés átlaga ± SE.

 19. A nádszálak internódiumainak átlagos hossza augusztus végén a Balaton északi (●) és déli (●) part nádasainak teljes keresztszelvényében. Minden pont 20 mérés átlaga ± SE.

 20. 65% és 49% 68% és117% A nád magassága és a nóduszok száma közötti összefüggés

 21. A nádszálak denzitása augusztus végén a Balaton északi és déli part nádasainak keresztszelvényében.

 22. Összefoglalás • a nádszál magassága és az átmérője között szoros az összefüggés • az északi part nádasánál a magasabb nád a nóduszok számának növelésével, míg a déli parti nádasnál az internódiumok hosszának növelésével jár • vastagabb nádszáraknál az internódiumok átlagosan hosszabbak, mint a vékony szálak esetében • egy magasabb növény nem feltétlenül rendelkezik több zöld levéllel, mint egy alacsonyabb társa

 23. Köszönet illeti dr. Herodek Sándor Szabó Kálmán Litkey Zsolt Zlinszky András Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia

More Related