Download
industry alliance for interoperability n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY PowerPoint Presentation
Download Presentation
INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY

INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY Esitys IAI:n osalta perustuu Arto Kiviniemen materiaaliin.

 2. INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY Industry Alliance for Interoperability eli IAI on maailmanlaajuinen avoin organisaatio, jonka jäsenenä on kaikkia rakennusalan osapuolia. IAI pyrkii luomaan yleisen määrityksen rakennuksen osien kuvaukseksi. Tämä määritys on Industry Foundation Classes eli IFC, jonka pohjalta ohjelmistotalot voivat luoda eri osapuolille ohjelmia, jotka voivat hyödyntää ja täydentää rakennuksen yhteistä tietokantaa.

 3. Etuja koko rakennusalalle • Yhteinen kuvauskieli helpottaa ohjelmistokehitystä ja tuottaa parempia sovelluksia • Jaettu tietokanta mahdollistaa aiemman tiedon käytön kussakin osatehtävässa • Aiempien projektien kokemuksia voidaan paremmin hyödyntää päätöksenteossa • Tehokas informaatioteknologian käyttö tuo merkittäviä kustannussäästöjä

 4. Nykytilanne

 5. Yhteiskäyttöiset ohjelmistot

 6. INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY Englantilaisen Lathamin raportin mukaan rakennuskustannuksissa on saavutettavissa jopa säästöt viidessä vuodessa informaatioteknologian avulla. 30%

 7. INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY • vapaus valita sopivin ohjelmisto • parempi kommunikaatio projektien eri osapuolien välillä • jaettu tietokanta merkitsee helpompaa suunnitelmien yhteensovittamista eli ajansäästöä • suorat yhteydet CAD-tiedoista muihin sovelluksiin - esimerkiksi energia- ja valaistussimulointi voidaan automatisoida

 8. Nykyinen tilanne <-> Tulevaisuus

 9. Yhteystietoja: Lisätietoja löytyy Nordic IAI:n http://www.vtt.fi/cic/niai ja Pohjois-Amerikan IAI:n http://www.interoperability.com/. Yhteyshenkilö: Arto Kiviniemi VTT Rakennustekniikka, PL 1800, 02044 VTT Puhelin 09 456 6814, telefax 09 456 6251 Email arto.kiviniemi@vtt.fi

 10. Mitä voitaisiin saavuttaa IFC tuotetiedon viemisestä tiedostosta tietokannaksi?Esimerkki: EDM/XML serveri

 11. IFC –tiedosto tuotetiedon hallinnaksi (PDM) tietokantaa hyväksikäyttäen IFC tietokanta XML-tiedonsiirto

 12. XML:n hyödyntäminen Excellissä

 13. XML:n hyödyntäminen selaimessa

 14. XML:n hyödyntäminen WAP-kännykässä • Esimerkki: halutun rakennusosan tilavuuden haku. • Löydetään haluttu palkki • Etsitään sen palkin tilavuus • Työmaalla voisi betonimies vastauksen perusteella tilata valmisbetonia ~7,5 kuutiota kännykän avulla. • Esimerkki on toimiva kokeilu ja käyttöliittymää ei ole tästä syystä tehty käyttäjäystävälliseksi

 15. IFC:n hyödyntäminen selaimessa: tuotetiedon linkitys dokumentteihin VRML malli voidaan generoida rakennuksen IFC-tiedostosta. Kaikkia näkyviä oliota voi napsauttaa hiirellä ja linkittää tai listata olioon linkitetyt dokumentit

 16. IFC:n hyödyntäminen selaimessa: tuotetiedon linkitys dokumentteihin 2D kuva, joka voidaan VRML:n tavoin generoida rakennuksen IFC-tiedostosta. Kaikkia näkyviä oliota voi napsauttaa hiirellä ja linkittää tai listata olioon linkitetyt dokumentit

 17. IFC:n hyödyntäminen selaimessa: tuotetiedon linkitys aikatauluun http://cic.vtt.fi/4d/