Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En presentation om PowerPoint Presentation
Download Presentation
En presentation om

En presentation om

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

En presentation om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En presentation om ASBEST

 2. Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos som betyder osläckbar eller oförbrännelig.

 3. Redan för 3000 år sedan användes asbest i tex. lerkrukor. Asbestens många fördelar hade upptäckts, men inga nackdelar.

 4. Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer. Det finns sex olika mineral som bildar asbest. Bilden ovan visar krysotilfibern.

 5. Asbest förekommer i berggrunden och utvinns vid brytning i gruvor världen över.

 6. Egenskaper asbest • god draghållfasthet • mycket god termisk och elektrisk isoleringsförmåga • kemisk resistans • fiberlängd - kan spinnas till textilier (långa fibrer) • stor specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

 7. Asbest finns i många byggnadsmaterial. Särskilt i byggnader från 50-60-70-talet.

 8. Asbest finns tex. i • värmeisolering (t.ex. rörisolering).

 9. Asbest finns tex. i: • fasad- och takplattor (eternit)

 10. Kakelfix & fog • Golvmattor & lim Asbest finns tex. i:

 11. Asbest finns tex. i: • ventilationsanläggningar

 12. Asbest har använts i över sammanlagt 3000 produkter!

 13. Då asbest hanterassprids tunna asbestfibrer i luften. Asbestfibrerna följer med andningsluften ner i lungorna och samlas där.

 14. Följder av exponeringen kan vara: • Lungcancer • Mesoteliom (cancer i lungsäcken eller bukhinnan), • Asbestos och lungsäckssjukdomar

 15. Det kan ta upp till 20-30 år innan skadorna visar sig. Asbestexponering Insjuknande Ålder 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år

 16. För att undersöka om asbest förekommer i ett materialprov använder man ljusmikroskopi. Asbest kan inte ses med blotta ögat.

 17. Asbestens utseende och ljusbrytning används för att skilja den från andra fibrer och för att identifiera vilken eller vilka asbestsorter som finns i provet.

 18. Asbest totalförbjöds 1982 Men är ändå en allvarlig hälsorisk speciellt inom byggbranschen.

 19. Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska genomgå en särskild utbildning. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

 20. Vid sanering av asbest måste företaget vara godkänd av Arbetsmiljöverket och följa dess föreskrifter. Gällande regler finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

 21. Asbest klassificeras som farligt avfall. Asbest ska lämnas väl förpackat i plast (lufttätt) till återvinningscentral. Den som transporterar ska ha anmält till Länsstyrelsen att företaget transporterar avfall.

 22. Arbetsmiljöverkets nya asbestföreskrifter, AFS 2006:1, har trätt i kraft. Verket inspekterar företag som har tillstånd att under särskilda villkor hantera asbesthaltigt material. Samtidigt införs en sanktionsavgift på 50 000 :-

 23. Varje år i Sverige görs cirka 6000asbestsaneringar med tillstånd. I branschen menar man att minst lika många görs utan tillstånd! Medvetandet om farorna med att utsättas för asbestfibrer har tyvärr minskat.  

 24. Var rädd om Dig och Dina medmänniskor! Mer information finns hos: Industrisanering i Södermanland AB www.industrisanering.se