Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EN PRESENTATION PowerPoint Presentation
Download Presentation
EN PRESENTATION

EN PRESENTATION

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EN PRESENTATION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EN PRESENTATION

 2. EN SMAKFULL AFFÄR! Den 1 juni 2007 förvärvade grossistkoncernen Euro Cater A/S Svensk Snabbmat. Vid samma tidpunkt blev nyckelpersonerna i vårt företag delägare i Euro Cater.

 3. EN SMAKFULL AFFÄR! Euro Cater består idag av Dansk Cater, Pol Cater och Svensk Cater. Den gemensamma omsättningen är ca 6 miljarder sek.

 4. EN SMAKFULL AFFÄR! Tillsammans finns vi med 39 grossistkontor i Sverige, Danmark och Polen. Euro Cater ägs till 50 % av 150 medarbetare och 50 % av det svenska riskkapitalbolaget Altor.

 5. DEN3 SEPTEMBER – BYTER VI NAMN!

 6. MEN VÅR GRUNDBULT ÄR DEN SAMMA! LOKAL GROSSIST –nära kund och marknad Som ger Dig/Er hög service, mervärden, lönsamhet och omtanke.

 7. LOKAL GROSSIST!

 8. GLOBAL GROSSIST!

 9. VÅR VERKSAMHETSIDÉ

 10. VÅRT SORTIMENT • Fullt sortiment • Bredd och djup • Vi har Ert/Ditt behov

 11. GROSSHANDLAR´N – VÅRT EGET MARKNADSBLAD • Regelbundna kampanjer • Kända varumärken • Sortimentsbredd • Bra priser

 12. KRÖGARNS – VÅRT EGET VARUMÄRKE! • Utvalda produkter • Godkända leverantörer • Hög kvalitet • Bra priser

 13. FÖRENKLA DINA INKÖP! WWW.SVENSKCATER.SE VÅR HEMSIDA

 14. WWW.SVENSKCATER.SE • Inköp • Inventering • Statistik • Alkoholskatt • Fakturakopia • Kalkyl

 15. HANDDATOR – ENKELT OCH BEKVÄMT! • Inköp • Inventering

 16. VÅR MILJÖPOLICY ”Alla måste ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö. Vi inom Svensk Cater skall kontinuerligt arbeta för en bättre miljö och minskad resursanvändning. Vårt mål är att vara en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister, detta även inom miljöområdet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum. Genom vår verksamhetsidé - att vara en lokal grossist - så minimerar vi transporter av varor från producent till slutkund.”

 17. VÅR HISTORIA 1965 -Startskottet för Svensk Snabbmat. Lithells som lanserade Sibyllakorven 1932 formaliserar ett grossistsamarbete. Exklusivdistribution ges till ett antal grossistkontor. Grossistkontor i Stockholm, Gävle, Örebro o Kalmar. 1967 - En rikstäckande grossistkedja - Servicegrossisterna bildas – Svensk Snabbmat blir medlem. 1979 - Vi öppnar grossistkontor i Malmö. 1983 - Vi blir eget bolag - Svensk Snabbmat för Storkök AB. 1984 - Etablering i Enköping - vi köper Mälardalsparti. 1989 - Procordia ny ägare. 1994 - Gävle och Stockholm flyttar till sina nuvarande lokaler. 1994 - Industri Kapital blir ny ägare.

 18. VÅR HISTORIA fortsättning 1995 - Vi flyttar vårt Enköpingskontor till Västerås. 1997 - Atria Oy - börsnoterat finskt livsmedelsföretag ny ägare. 1998 - Flytt av vårt Malmökontor till nuvarande lokaler. 1999 - Vi förvärvar Barleveranser och öppnar kontor i Göteborg. 1999 - Matlagret i Borlänge förvärvas. 1999 - Management blir delägare i Svensk Snabbmat. 2000 - Vi går ur Servicegrossisterna. 2000 - Vi öppnar kontor i Halmstad.

 19. VÅR HISTORIA fortsättning 2001 - Grossistkontor i Uddevalla öppnas. 2001 - Vår omsättning passerar miljardstrecket. 2003 - Samarbete med Matgruppen i Norr inleds. 2004 - 15 november öppnar vi vårt 11; e grossistkontor i Linköping. 2006 – 30 oktober förvärvas Matgruppen i Norr AB. Tillsammans är vi 18 kontor. 2007 - 1 juni får Svensk Snabbmat för första gången en ägare som både vill äga oss oss och som kan tillföra vår verksamhet mervärden – Euro Cater A/S.

 20. VÅR OMSÄTTNING 1998-P2007 msek