1 / 39

Daňová reforma

Daňová reforma. Schválená reforma na léta 2013 -2015 : DPH Daň z příjmů Daň z nemovitostí. DPH. DPH Podle vloni schváleného plánu se měla daň z přidané hodnoty od roku 2013 sjednotit na 17,5 procentech. DPH.

halen
Télécharger la présentation

Daňová reforma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Daňová reforma • Schválená reforma na léta 2013 -2015 : • DPH • Daň z příjmů • Daň z nemovitostí

 2. DPH • DPH Podle vloni schváleného plánu se měla daň z přidané hodnoty od roku 2013 sjednotit na 17,5 procentech.

 3. DPH • Nakonec se vláda shodla na kompromisním růstu obou sazeb DPH o jeden procentní bod - tedy z 14 na 15 procent, respektive z 20 na 21 procent. Takovouto výši sazeb nyní podruhé schválili poslanci. Vláda ovšem s těmito parametry DPH počítá jen dočasně, na roky 2013 až 2015. Od roku 2016 se sazby mají podle původního plánu sjednotit na 17,5 procentech.

 4. DPH • Změny v oblasti daňových dokladů • Definice elektronických dokladů • Použití elektronických daňových dokladů u všech obchodních transakcí • Listinné = elektronické • Původnost, neporušenost, po celou dobu • Změny v záznamní povinnosti • U uskutečněných zdanitelných plnění s nárokem na odpočet uvádět i DIČ dodavatele

 5. DPH • Zdaňovací období • Základní období měsíční –přechod na čtvrtletní • Povinnost zveřejňování bankovních účtů pro ekonomickou činnost • Do 28.2. stávající plátci oznámit správci daně čísla bankovních účtů • Od 1.4. budou k dispozici v inf. Systému veřejně • Použití jiných účtů bude důvodem pro ručení

 6. DPH • Nespolehlivý plátce • Při závažném porušení daňové povinnosti • Pokud obchody s nespolehlivým plátcem potom automaticky institut ručení => zvláštní způsob zajištění – poslání peněz přímo FÚ • Ručení oprávněného příjemce • Institut ručení oprávněného příjemce za zboží přijaté ze zahraničí u něhož vznikla povinnost odvodu spotřební daně • Ručení za daň, kterou měla osoba pořizující ze zahraničí zaplatit – oprávněný příjemce využít zvláštní způsob zajištění a daň zaplatit FÚ

 7. DPH • Ručení příjemcem zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot §109/4 novely • Dodání pohonných hmot distributorem => příjemce ručí za neodvedenou daň distributorem • Ručí pokud distributor PHM není registrován a zveřejněn • Registr distributorů na webu celní správy

 8. DPH • Povinná elektronická podání od 1.1.2014

 9. Daň z příjmů FO • Daň z příjmů se i v roce 2013 bude počítat podle současných pravidel. Změna přijde až od roku 2015, kdy jednak skončí koncept superhrubé mzdy, jednak se sazba daně zvýší na 20 procent místo původně plánovaných 19 procent. • Pro zaměstnance s průměrným příjmem 25 000 Kč hrubého měsíčně to znamená, že na dani z příjmů odvede o 25 korun měsíčně méně (2930 korun). Pokud ale platí původní plán, že zároveň se změnou výpočtu daně z příjmů vzroste pro zaměstnance také sazba zdravotního pojištění, pak se mu ve skutečnosti čistý měsíční příjem sníží o 475 korun.

 10. Daň z příjmů FO • Platnost předchozích dvou bodů je ovšem podmíněna tím, že vláda dokáže změnit účinnost daňové reformy. Tu zákonodárci odhlasovali s účinností od roku 2015, nyní vláda počítá s posunutím už na rok 2014. • Přestože oficiálně zůstane rovná sazba daně, lidé s příjmy nad 100 tisíc měsíčně zaplatí více než dosud. Nad tuto hranici totiž budou odvádět sedm procent jako "solidární příspěvek", navíc skončí stropy na zdravotní pojištění. Například při hrubém měsíčním příjmu ve výši 150 tisíc korun se čistá měsíční mzda v roce 2013 sníží zhruba o čtyři tisíce korun

 11. Daň z příjmů FO • Vyšší zdanění bohatých poslanci schválili na následující tři roky (2013 až 2015). • S příspěvkem ve výši sedmi procent pak lidi s vysokými příjmy čeká ještě jedna povinnost: Sami si budou muset podávat daňové přiznání

 12. Daň z příjmů FO • Od původně plánované přímé daňové progrese vláda couvla k "solidárnímu příspěvku". Ten bude činit sedm procent z příjmů přesahujících 100 tisíc korun měsíčně (tedy nad hranici stropu pro platbu sociálního pojištění). Toto opatření vláda zavede od roku 2013 a stejně jako omezení valorizace důchodů má platit jen po tři následující roky, tedy do roku 2015.

 13. Daň z příjmů FO • Kromě této nové daně lidé s vysoce nadprůměrnými příjmy státu odvedou více také kvůli zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění (rovněž od roku 2013). • Jen odstranění stropu bude například pro člověka s hrubým příjmem 200 tisíc měsíčně znamenat následující: Na zdravotním připojištění si připlatí zhruba 2200 korun měsíčně, zhruba dvojnásobek navíc za něj zaplatí zaměstnavatel a zaměstnanec z tohoto odvodu zaplatí dalších zhruba 660 korun na dani z příjmů.

 14. Daň z příjmů FO • U pracujících důchodců se čas od roku 2013 vrátí do roku 2007, kdy důchodci od daně z příjmů ze svých výdělků nemohli odečítat základní daňovou slevu na poplatníka. Nyní mohou, po změně již 24 840 korun od daně neodečtou.Důchodců se samozřejmě dotkne i další zvýšení DPH.

 15. Daň z příjmů FO • O kolik přijdou důchodci? • Hrubá mzda Čistá mzda 2012 Čistá mzda 2013 • 25 000 Kč 19 295 Kč 17 225 Kč

 16. Daň z příjmů OSVČ • Pokud osoby samostatně výdělečně činné od roku 2013 využijí takzvané výdajové paušály, nebudou moci současně využít daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu. • V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

 17. Daň z příjmů OSVČ • Samotná výše paušálů se nakonec nemění, přestože ministr Kalousek původně navrhoval jejich výrazné snížení na úroveň roku 2004. • U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun.

 18. Daň z příjmů OSVČ • Z příjmů ve výši 300 tisíc korun si díky 60% paušálu může odečíst 180 tisíc, takže ke zdanění v letech 2012 i 2013 mu zbude jen 120 tisíc. Z toho patnáctiprocentní daň činí 18 tisíc korun, kompletně ji ale vymaže sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun.Náš OSVČ tak nebude státu na dani z příjmů platit ani korunu. To se nezmění ani v roce 2013. Dosud si však mohl uplatnit slevu na dvě děti. Díky tomu mu stát vyplatí 26 808 korun formou daňového bonusu. Pokud projde vládní návrh, pak v roce 2013 už státní kasa tak vstřícná nebude, tuto slevu nepůjde uplatnit. Vzájemný účet u daně z příjmů by se uzavřel na nule

 19. Daň z příjmů PO • Firemní daně se měnit nebudou. Daň z příjmů právnických osob zůstane na 19 %. • Vzroste srážková daň vůči daňovým rájům ze současných 15 na 35 %. • Zemědělcům je v současné době vrácena část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Vláda původně navrhla zrušení této daňové úlevy s účinností od roku 2013, nakonec se ale se zemědělci dohodla, že k úplnému zrušení takzvané zelené nafty dojde až v roce 2014. V roce 2013 přitom bude snížena vratka z dnešních 60 na 40 procent.

 20. Daň z převodu nemovitostí • Zvyšovat se bude daň z převodu nemovitostí. Od roku 2013 stoupne o jeden procentní bod na 4 procenta. Kdo tedy bude prodávat například byt za milion, ten po změně na dani zaplatí 40 tisíc korun místo současných 30 tisíc. • Další změnu v této dani pak ministerstvo financí plánuje od roku 2014, kdy by se povinnost platit daň měla přesunout z prodávajícího na kupujícího

 21. Různé • Pokuta kvůli daňovému přiznání končí. • Opozdilci s daňovým přiznáním už se nemusí bát přísné pokuty 500 korun, která jim automaticky hrozila nezávisle na skutečné výši jejich daňové povinnosti. • Kdo podá pozdě samotné daňové přiznání, hrozí mu při zpoždění delším než pět pracovních dnů pokuta. Ta činí 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení (a maximálně 5 % daňové povinnosti, nebo 300 tisíc korun).

 22. Různé • Termín pro podání daňového přiznání letos vychází na 1. duben ( pokud ne audit, nebo daň poradce) • Také lhůta pro splatnost daně končí 1. dubna, respektive 1. července. Stačí, když peníze dojdou na účet státu do čtyř pracovních dnů po tomto termínu. Úroky z prodlení (nyní 14,05 % ročně) se totiž začnou počítat až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. A stále platí, že do limitu 200 korun se nevybírají.

 23. Různé • Odečitatelné položky od základu daně:- úroky z hypotéky nebo stavebního spoření- životní a penzijní pojištění- dary včetně bezplatných odběrů krve- členské příspěvky odborům- zvyšování kvalifikace

 24. Různé • Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření • V rámci jedné domácnosti si můžete odečíst až 300 000 korun ročně, což znamená až o 45 000 korun menší daň. • Jestliže jste spláceli jen část roku, platí pro vás limit 25 000 korun za každý takový měsíc. • Podmínkou odečtu je použití úvěru na "bytové potřeby". • Druhou podmínkou je, aby poplatník byl "účastníkem úvěru". Nestačí, když jej fakticky splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě.

 25. Různé • Životní pojištění • Kdo si platí životní pojištění, může si z daňového základu odečíst až 12 000 korun ročně. • Musí ale jít o peníze, které jste zaplatili sami. • Podmínkou je, že pojistné plnění musí být podle smlouvy vyplaceno nejdříve po dosažení 60 let věku a zároveň ne dříve než po 60 měsících od uzavření smlouvy.

 26. Různé • Penzijní připojištění • Také u penzijního připojištění si můžete od daňového základu odečíst až 12 000 korun ročně. • Nelze si však odečíst vklady, k nimž jste obdrželi státní příspěvek (tedy vklady do 500 korun měsíčně). Takže chcete-li uplatnit odpočet v plné výši, musíte předtím zaplatit penzijnímu fondu 18 000 korun.

 27. Různé • Dary, charita a odběr krve • Na zvýhodnění máte nárok, jestliže úhrnná hodnota těchto darů ve zdaňovacím období činila alespoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně.- u FO • Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše desetiny tohoto základu.

 28. Různé • Daňové slevy:- na poplatníka- na manželku (manžela)- pro studenty- pro zdravotně postižené- na děti

 29. Různé • Sleva na poplatníka • Ta se pro rok 2012 vrátila na částku 24 840 korun ročně. Je tedy o 1200 korun vyšší než v roce 2011, kdy ji dočasně snížila takzvaná povodňová daň. • Zaměstnancům odečítá základní slevu na poplatníka - v roce 2012 v poměrné výši 2070 korun měsíčně - přímo zaměstnavatel, dostávají tedy o tuto částku vyšší čistou mzdu. • Dokonce i při úmrtí v průběhu roku ji dědici mohou uplatnit v plné výši.

 30. Různé • Sleva na manželku či manžela • Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun. To platí i pro přiznání za rok 2012 - oproti předchozímu roku se na výši slevy ani dalších podmínkách nic nezměnilo.

 31. Různé • Sleva pro studenty • Poplatník, který se "soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem", si může z daně odečíst až 4020 korun ročně.

 32. Různé • Daňové zvýhodnění na dítě • Za každé vyživované dítě ve společné domácnosti si lze v daňovém přiznání za rok 2012 odečíst z daní 13 404 korun ročně. Oproti roku 2011 se tato sleva (nazývaná daňové zvýhodnění) zvýšila o 1800 korun ročně v souvislosti se zvýšením DPH. • U zaměstnanců může slevu průběžně odečítat přímo zaměstnavatel, v roce 2012 tedy 1117 korun měsíčně.

 33. Různé • Daňový bonus • Je sice pravda, že také "slevu na dítě" lze odečíst jen do výše původně vypočtené daňové povinnosti. Pokud vám však část slevy zbude a půjdete tedy "do minusu" (nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost), stane se vzniklý rozdíl takzvaným daňovým bonusem. • Díky bonusu nejenže státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco získáte. Maximálně můžete dostat 60 300 korun, minimálně stovku (vychází-li vám bonus nižší než 100 korun, nedostanete nic).

 34. Různé • Příklad: Vaše daňová povinnost (po odečtení slevy na poplatníka apod.) činí 12 000 korun. Zároveň po celý rok pracujete a vyživujete dvě děti. Máte tedy nárok na zvýhodnění 2 x 13 404 = 26 808 korun. Po odečtení této částky od dvanácti tisíc se dostanete do záporné hodnoty - minus 14 808 korun. Tato částka je daňový bonus, který dostanete od státu.

 35. Různé • Zdaňování korunových dluhopisů • Emise ve 2012 – 0 daně • Proč ? • 1 Kč , úrok 3% => základ 0,03 Kč zaokrouhlení na celé koruny dolů => 0 a daň je tedy také 0 • Od emise 2013 • 1 Kč , úrok 3% => základ 0,03 Kč => daň 0,0045 teď součet za všechny poplatníky a součet zaokrouhlí na celé koruny dolů a odvede

 36. Maximální vyměřovací základ odpovídá pro pojistné na sociální zabezpečení částce 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2013 tedy bude platit 1 242 432 Kč.

 37. Zamýšlené změny od 2014 • zrušení vybraných osvobození v návaznosti na „audit výjimek“ (např. hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na pracovní cestě do 3500 Kč měsíčně, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odpočet zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, odpočet z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v reorganizaci, komplexní úprava v oblasti členských příspěvků), • osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, • prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, • snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč, • zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,

 38. Zamýšlené změny od 2014 • zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy, • zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb., • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, • v rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění, • zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 %, • úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5000 Kč na 10 000 Kč,

 39. Shrnutí Otázky ??? ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717 250 88 Čelákovice E-mail: atlasaudit@iol.cz Tel.: 326 991 883 Mob.: 724 249 121

More Related