Download
directeur projecten verwerving n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Directeur Projecten & Verwerving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Directeur Projecten & Verwerving

Directeur Projecten & Verwerving

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Directeur Projecten & Verwerving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw

 2. Inhoud • Budget na Beleidsbrief • Organisatie wijziging voor DMO: • * Onderhoudsbedrijven naar OPCO’s: • Logistiek Centrum Woensdrecht • Marine Bedrijf • Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen • * JIVC naar DMO • Basis principe: COTS/MOTS • Afstoting systemen • Sourcing

 3. Ontwikkeling defensiebudget

 4. Opdracht Kabinet • Bezuiniging bijna € 1 miljard: • Regeer akkoord: structureel M€ 635 • Interne financiële herschikking: ca. M€ 175 • Financiële flexibiliteit nodig voor innovaties: ca. M€ 200

 5. Investeringen Investeringsquote: • 16,5% in 2011 • Komende jaren weer stijgen naar 20% • Totaal volume zal kleiner zijn dan voorheen X 1000 M€

 6. COTS/MOTS • Alleen in uitzonderingsgevallen zal Defensie als smartspecifier en smart developerbetrokken zijn bij de ontwikkeling van defensiematerieel. Het innovatieve vermogen van de krijgsmacht zal vooral gestalte krijgen door van de plank verworven materieel zo slim mogelijk te combineren en te gebruiken (smart user) en nieuwe technologieën snel toe te passen (early adopter). • Life cycle costs worden van zwaarwegend belang bij de aanschaf van een wapensysteem.

 7. Afstotingsomgeving OPCO CVDM Commissie Verkoop Defensie Materieel MinFin Driehoeks- overleg ELI DMO CDS BuZa Concurrenten Producenten Bedrijven Klanten

 8. Te koop

 9. Sourcing strategieDefensie betrekt andere partijen bij de dienstverlening als daarmee de prestaties verbeteren of de kosten dalen!Op de sourcing agenda staan o.a. * onderhoud van calibratie-, meet- en testapparatuur * onderhoud van luchtverkeersbeveiligingssystemen

 10. Verwerving Uitgangspunt blijft: Concurrentiestelling, tenzij …… Exclusief contact met NLD industrie mogelijk op grond van: - OEM/Intellectual Property Rights en Technical Data Package - Geheimhouding - Soms bij art. 346 Win/win situatie moet voor Defensie o.a. opleveren: - Verhoging inzetbaarheid - Lagere instandhoudingkosten (competitief) - Zekerstellen behoud noodzakelijke kennis en kunde

 11. Ervaringen met industriële samenwerking Betrokkenheid vele partijen blokkeert adequate besluitvorming / bedreiging voor breed draagvlak Conflicterende belangen / wederzijds vertrouwen Business Case / Kostenmodel complexe materie / Beschikbaarheid noodzakelijke data: resulteert in tijdrovend en lang proces BTW extra kostenpost Overgang personeel / Sociaal Statuut Zekerstellen crisisinzet / Defence Core Exit voorwaarden pré- en postcontractueel

 12. Intensiveringen: • Digitale Defensie and cyber operaties • UAV’s • Network Enabled Capabilities • Counter IED • Effective manipulation tijdens operaties • Integrated Fire-support • Verdediging tegen ballistische missiles • Satelliet communicatie

 13. Vragen?