Download
inv nartj nster juli och aug 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Invånartjänster juli och aug 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Invånartjänster juli och aug 2014

Invånartjänster juli och aug 2014

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Invånartjänster juli och aug 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Invånartjänsterjuli och aug 2014

 2. Det här är en ”det händer just nu”-rapport. Vi kommer fortsätta med denna månadsvisa rapportering och utveckla den vidare. Om du har synpunkter och tankar, mejla dem gärna till: yvonne.ekstrom@sll.se Rapporten skickas till: • Förvaltningsgrupperna • Informationsdirektörerna • Landstingens kommunikatörer • Verksamhetschefer 1177 Vårdguiden på telefon • Mina vårdkontakters nätverk • Medlemmar på 1177.ses projektplats Rapporten publiceras även på inera.se

 3. Krissamordning

 4. Om 1177 Vårdguidens krisarbete i samband med skogsbranden i Västmanland Ett 20-tal samhällsaktörer medverkade i krissamordningen kring skogsbranden i Västmanland. 1177 Vårdguiden var en av aktörerna och 1177.se blev den nationella källan till alla frågor och svar som rör hälsa.

 5. Nyttjande av tjänster Juli 2014

 6. Statistik nyttjande av tjänster • Antal besök/samtal per invånare mäts per invånare och år (snittvärdet är multiplicerat med 12) • Statistiken för 1177 Vårdguiden på telefon delas upp eftersom alla landsting/regioner inte är jämförbara på grund av systemskillnader.

 7. 1177Vårdguiden på webben (1177.se) Besök på 1177.se per invånare under 2013: 4,4

 8. UMO.se Besök på UMO.se per invånare i ålder 13-25 (UMOs målgrupp) under 2013: 3,6

 9. 1177 Vårdguiden på telefon

 10. Mina vårdkontakter Ingen statistik denna månad pga flytt av Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö. Ingen statistik denna månad pga flytt av Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö. * Ärenden skickade via Mina vårdkontakters standardutbud av kontaktformulär. Ärenden via andra tjänster såsom klamydiaprovtagningstjänsten, direktbokning, listningstjänsten, "Mina recept och läkemedel" etc. är inte inräknade här. **** Siffrorna visar antalet skickade anrop av tjänsten, vilket inte garanterar en lyckad transaktion. Siffrorna gäller enbart för tidböcker som är anslutna via Nationella tjänsteplattformen.

 11. 20-i-topp

 12. 1177.se (not provided) står för sökningar som gjorts av användare som varit inloggade på sina Google-konton – den informationen tillhandahåller inte Google av integritetsskäl.

 13. Frågetjänsten på 1177.se

 14. UMO.se (not provided) står för sökningar som gjorts av användare som varit inloggade på sina Google-konton – den informationen tillhandahåller inte Google av integritetsskäl. (not set) står för besökare som kommit direkt till sidan utan att söka på Google först

 15. Fråga UMO

 16. 1177 Vårdguiden på telefon * Inkluderar ej statistik från Stockholm, Sörmland, Värmland, Norrbotten.

 17. Nyttjande av tjänster Augusti 2014

 18. Statistik nyttjande av tjänster • Antal besök/samtal per invånare mäts per invånare och år (snittvärdet är multiplicerat med 12) • Statistiken för 1177 Vårdguiden på telefon delas upp eftersom alla landsting/regioner inte är jämförbara på grund av systemskillnader.

 19. 1177Vårdguiden på webben (1177.se) Besök på 1177.se per invånare under 2013: 4,4

 20. UMO.se Besök på UMO.se per invånare i ålder 13-25 (UMOs målgrupp) under 2013: 3,6

 21. 1177 Vårdguiden på telefon

 22. Mina vårdkontakter Ingen statistik denna månad pga flytt av Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö. * Ärenden skickade via Mina vårdkontakters standardutbud av kontaktformulär. Ärenden via andra tjänster såsom klamydiaprovtagningstjänsten, direktbokning, listningstjänsten, "Mina recept och läkemedel" etc. är inte inräknade här. **** Siffrorna visar antalet skickade anrop av tjänsten, vilket inte garanterar en lyckad transaktion. Siffrorna gäller enbart för tidböcker som är anslutna via Nationella tjänsteplattformen.

 23. 20-i-topp

 24. 1177.se (not provided) står för sökningar som gjorts av användare som varit inloggade på sina Google-konton – den informationen tillhandahåller inte Google av integritetsskäl.

 25. Frågetjänsten på 1177.se

 26. UMO.se (not provided) står för sökningar som gjorts av användare som varit inloggade på sina Google-konton – den informationen tillhandahåller inte Google av integritetsskäl. (not set) står för besökare som kommit direkt till sidan utan att söka på Google först

 27. Fråga UMO

 28. 1177 Vårdguiden på telefon * Inkluderar ej statistik från Stockholm, Sörmland, Värmland, Norrbotten.

 29. Pågående och planerade projekt

 30. Pågående projekt

 31. Pågående projekt

 32. Pågående projekt

 33. Pågående projekt

 34. Avslutade projekt

 35. Genomförda och planerade utbildningsinsatser samt pågående införanden Augusti 2014

 36. Pågående införanden -nationellt

 37. Genomförda utbildningsinsatser -nationellt

 38. Redaktionellt

 39. Rådgivningsstödet Vi har ett trettiotal pågående revideringar inför faktagranskning i oktober. Löpande arbete enligt plan

 40. Frågetjänsterna på 1177 Vårdguiden och UMO.se Nya svarbankssvar UMO: • ·  Går det att få bort celluliter? • ·  Vad kan jag göra mot min herpes? • ·  Jag skäms för min fetisch • ·  Hur köper jag en sexleksak? • ·  Hur ska jag tvätta mig efter att ha opererat förhuden? • ·  Varför känns det ibland obehagligt i klitoris? • ·  Har jag fått knölar i brösten av proteinpulvret? • ·  Varför känner jag mig så rädd för sex? • ·  Vad är det som rinner ut ur slidan? • ·  Måste man blöda så här mycket vid mens? • ·  Min kille vill ha sex men jag känner mig helt oerfaren, vad kan jag göra? • ·  Det känns så fånigt, men borde jag söka hjälp? • ·  Hur länge kan man glömma att ta sitt minipiller? • ·  Hur träffar jag någon att bli ihop med? • ·  Hur skjuter jag på mensen med p-pillret Qlaira? • ·  Alla har haft sex utom jag, vad ska jag göra? • ·  Kan man inte kyssas om man har munherpes? • ·  Vad händer om man blir tvångsomhändertagen av psykiatrin? • ·  Min pojkvän gör slut om jag fortsätter skära mig! • ·  Varför har jag så dåligt minne? • ·  Är tvångssyndrom ärftligt? • ·  Kan jag ta körkort om jag har adhd? • ·  Var kan jag få hjälp för min otrohet? • ·  Varför blir jag öm i penisskaftet? • ·  Har jag för lång förhud?

 41. Frågetjänsterna på 1177 Vårdguiden och UMO.se Nya svarsbankssvar 1177 Vårdguiden: • Är det hälsosamt att gå ner i vikt med hjälp av LCHF-metoden? • Är GI eller 5:2-dieten bra metoder om man vill gå ner i vikt? • Vad är bäst att äta, riktigt smör eller lättmargarin? • Vad ska jag tänka på när jag börjar äta vegetarisk kost? • Hur kan jag hjälpa min tonåring att minska på läsk och godis? • Kan jag bli smittad av ebola?

 42. UMO • Fokus för UMO under hösten är lanseringen av Fimpaaa! som sker 20 oktober samt socialtjänstprojektet (se mer nedan). • Arbetat fram överenskommelse med Barnombudsmannen och Socialstyrelsen om projekt kring socialtjänsten. Love Nordemark (love.nordenmark@sll.se) kommer projektleda detta från UMO:s sida. • Gjort filmerna ”Hur sätter man på en kondom?” samt "Besök på en ungdomsmottagning” nedladdningsbara – en efterfrågad tjänst från skolor och ungdomsmottagningar som använder filmerna i samtal med unga. • Skrivit remissvar på Stockholms stads HBT-program. • Planerat samarbete kring klamydiamåndagen med Lafa och Folkhälsomyndigheten.

 43. UMO fortsättning • Revideringar: • Tolerans eller allas lika värde • Prata med någon • Vad är terapi • Texter om UMO

 44. Övrigt redaktionen - nationellt • Under sommarmånaderna har aktuelltredaktionen arbetat med att lyfta sommarrelaterat material på startsidan med utgångspunkt i de proaktiva nyheter som publicerats på My newsdesk. • I augusti har aktuelltgruppen tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners på Invånartjänster hanterat informationsinsatser kring ebola, dels i form av en uppdaterad Fråga och svar, dels i form av en lugnande notis om att smittorisken inte är stor i Sverige. Samt uppdaterande nyhet om den person i Stockholm som utreddes för eventuell smitta – och som senare kunde konstateras icke vara ebolasmittad. Även i den frågan togs ett publicistiskt beslut att gå ut nationellt på grund av det höga medietrycket och att vi bedömde att frågan kan ha ett allmänintresse bland invånarna.

 45. Aktuella möten med uppdragsgivare/intressenter

 46. Kommande nätverksmöten 1177 Vårdguiden på telefon 18 september, 27 november Mina vårdkontakter 9-10 september, 10 december Redaktörsnätverket23 september Hitta och jämför vård 24 september Medicinskt ansvariga 1177 Vårdguiden på telefon (MLA) 25 september RGS webb 10 december Kundansvarigas genomförda och planerade besök i landsting och regioner Anne-Lie Krook Halland 25 september Brita Nilsson Engström Dalarna 9 oktober Örebro 30 oktober Sörmland 5 november Under hösten finns möjlighet till gemensamma besök av kundansvariga  för invånartjänster och Inera. Hör gärna av er om ni har frågor. Förvaltningsgruppsmöte • 23 oktober • 11 december

 47. 1177 Vårdguiden/UMO i media juli – augusti 2014

 48. Medieexponering – juli; 1177 Vårdguiden respektive UMO

 49. Medieexponering – augusti; 1177 Vårdguiden respektive UMO

 50. Juli – augusti: 1177 Vårdguiden & UMO i media - exempel