Download
muskler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muskler PowerPoint Presentation

Muskler

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Muskler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Muskler Biologibogen s. 95 - 96

  2. Der findes 3 grundlæggende muskeltyper i legemet Skeletmuskler = tværstribede muskler • Skeletmusklerhæfter sig til knoglerne, der danner løftestænger - de bruges til at bevæge kroppen • Hjertemusklerbruges til at pumpe blodet rundt i kredsløbet • Glat muskulatur omgiver fordøjelseskanalen og blodårer - hjælper fordøjelseskanalen med at presse føden fremad/peristaltiske bevægelser Muskler

  3. Når en muskel stimuleres, trækker den sig sammen.

  4. Fig 3. 17 side 95

  5. Muskelcelle = muskelfiber • Omgivet af cellemembran, der er foldet i musklen t–rør = transportsystem, når nervecellen stimulerer musklen • Har mange kerner • Mange mitochondrier(til energiforsyningen) • I muskelcellen findes mange muskelfibriller • Muskelfibriller er opbygget af proteinerne: actin og myosin

  6. Musklens opbygning

  7. Røde muskelfibre Hvide muskelfibre • Indeholder meget myoglobin/ilttransporterende molekyler • Velforsynede med ilt og glukose • Til langdistance-løb • Ikke så meget myoglobin • Hurtige, men trættes også hurtigt • Bruges ved sprint

  8. Et stykke med røde muskler/ rødt kød ;) værsgo´ og spis