Download
bencana alam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENCANA ALAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENCANA ALAM

BENCANA ALAM

5538 Views Download Presentation
Download Presentation

BENCANA ALAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BENCANA ALAM BANJIR TSUNAMI GEMPA BUMI

  2. BANJIR • Banjirialahkeadaan air yang menenggelamkanataumengenangisesuatukawasanatautempat yang luas. • Sebab-sebabbanjir: *tanahdantumbuh-tumbuhan tidakdapatmenyerapkesemua air.

  3. *kawasanrendah • Kesan-kesanbanjir: *srukturbangunanrosak *pencemaranbekalan air *tanamanmusnah

  4. TSUNAMI • Tsunami ialahsatusiriombaklaut yang panjang yang terbentukselepassejumlahisipadu air dipindahkansecaratiba-tiba. • Tsunami bolehbergerakdisepanjanglautandengansangatpantas, biasanyadari 500 ke 1000 kilometer sejam.

  5. Punca-punca tsunami: *olehpergerakanangin yang menghasilkanombak yang menghempaskepantai. *adalahpergerakanmukabumidasarlaut yang berpuncadaripadagempabumidasarlaut.

  6. GEMPA BUMI • Gempa bumiadalah suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di permukaan bumi yang berbatu.

  7. Jenisgelinciran

  8. Punca-puncagempabumi: *perlepasan tenaga yang terhasil daripada geseran batuan di keretakan memanjang sepanjang batuan sempadan plat tektonik. *pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi *pergerakan rekahan geologi, kecacatan zon quasi-planar di kerak bumi

  9. THANK YOU SEE YOU AGAIN