1 / 46

ONDALIK KESİRLERİN ÖĞRETİMİ

ONDALIK KESİRLERİN ÖĞRETİMİ. Hedef Davranışlar:. Ondalık kesirlerin hayattaki önemi ve kavramın oluşturulması. Ondalık kesir kavramının oluşturulması ve yazılması. Paydası 10,100 olan kesirlerin ondalık kesir olarak yazılması.

heller
Télécharger la présentation

ONDALIK KESİRLERİN ÖĞRETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ONDALIK KESİRLERİN ÖĞRETİMİ Hedef Davranışlar: • Ondalık kesirlerin hayattaki önemi ve kavramın oluşturulması • Ondalık kesir kavramının oluşturulması ve yazılması • Paydası 10,100 olan kesirlerin ondalık kesir olarak yazılması • Paydası 2,4,5,20,25,50,200 olan kesirlerin ondalık kesir olarak yazılması • Denk Ondalık kesirlerin kavratılması ve yazılması • Tam kısmı olan ondalık kesirlerin kavratılması ve yazılması

 2. Ahmet’in babası parasının onda 4 ünü Borsaya yatırmış, kalan parsının onda 2 sine oyuncak almış. Kaç lirası kaldı? “Bir pastayı düğüne gelen on kişiye eşit paylaştırmak için her birine ne kadar pasta düşer?” “Kardeşler tarlalarını bölüştüler. Her birisine tarlanın onda biri düştü” şeklindeki olayları anlamak için ondalık kesirleri öğreneceğiz. Elimizdeki bütünü oluşturan nesne kareli bir kağıt olsun. Elimizdeki bütünü oluşturan nesne bir pasta olsun. Elimizdeki bütünü oluşturan nesne 10 cm lik cetvel olsun.

 3. 10 eş parçadan 1 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = 10 eş parçadan 2 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = 10 eş parçadan 3 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Ondalık Kesir Kesir =

 4. 10 eş parçadan 4 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = 10 eş parçadan 5 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = 10 eş parçadan 6 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir =

 5. 10 eş parçadan 7 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = 10 eş parçadan 8 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Ondalık Kesir Kesir = 10 eş parçadan 9 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir =

 6. 10 eş parçadan 10 tanesini alırsak bunu kesir ve ondalık sayı olarak şöyle ifade ederiz. Kesir Ondalık Kesir = Ondalık kısmı Tam kısmı

 7. Aşağıdaki taralı kısımları KESİR ve ONDALIK KESİR olarak yazınız. Ondalık Kesir Kesir = = =

 8. Aşağıdaki kırmızı renkli parçaları ONDALIK KESİR olarak yazınız. Ondalık Kesir Okunuşu Onda bir Onda dört Onda yedi Onda dokuz Bir tam onda sıfır

 9. Yazılışı Okunuşu Bir tam onda bir 1+0,1 =1,1 0,1Onda bir 1Tam Bir tam onda iki 1+0,2 =1,2 1Tam 0,2 onda iki Bir tam onda üç 1+0,3 =1,3 0,3 onda üç 1Tam

 10. Yazılışı Okunuşu Bir tamonda yedi 1+0,7 =1,7 1Tam 0,7 Onda yedi Bir tamonda dokuz 1+0,9 =1,9 1Tam 0,9Onda dokuz İki tamonda sıfır 1 + 1=2,0 1Tam 1Tam

 11. ONDALIK KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA = KESİR SAYI + = ONDALIK SAYI = + 0,3 0,2 0,1 0,1 Toplanan + Toplanan 0,2 0,3 Toplam

 12. 0,1 0,4 0,5 + = 0,5 0,1 0,4 0,1 Toplanan + Toplanan 0,4 0,5 Toplam

 13. SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA 0,4 0,3 0,6 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 + 0,3 =0,7

 14. 0,6 0,4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 tam 0,6 0,4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 tam

 15. 0,5 0,4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,3 0,6 - = 0,4 + 0,5 0,3 - = 0,9 0,3 0,6 Toplama ve Çıkarma Modeli

 16. UYGULAMALAR 1) 0,4+0,3= .... 2) 0,5+0,2= .... 3) (0,7+0,3)+1= .... 4) 0,5+0,4= .... 0,4+0,5= .... Sonuçları karşılaştırınız. 5) Üçgen şeklindeki bir tarlanın kenarları 12,5 m; 11,4 m; 4 m dir. Çevresi kaç metredir? 12,5 m 11,4 m 4=4,0 algılaması eksik + 4 m 24,3 m Öğrencilerin yaptığı bu işlem hatası neden kaynaklanıyor?

 17. 5) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Sayı doğrusunda yapılan işlemi matematiksel olarak ifade ediniz. B)0,2+0,2=0,4 A)0,4+0,1=5 C) 0,1+0,3=0,4 6) Banu’nun cebinde 0,3 lirası vardır.Annesi, ödevini bitirince Banu’ya 0,5 lira verdi.Banu’nun toplam kaç lirası olur? A) B) 0,7 0,8 C) 0,9

 18. 7) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi doğrudur? A)0,7+0,4 = 0,3 B)0,5 + 0,1= 0,4 C)0,5+0, 3=0, 8 8) Toplamada etkisiz eleman aşağıdakilerden hangisidir? A)0,0 B)0,1 C)1,0 9) 0,4+0,2=0,6 işleminde 0,6 sayısı neyi ifade eder? A) Toplanan B) Sonuç C) Toplam

 19. Bir bütünü 100eşit parçaya bölelim. Bu bütünü kesir olarak nasıl ifade ederiz? = 1 bütün Bu bütünün bir parçasını kesir ve ondalık kesir olarak nasıl ifade ederiz? Ondalık Kesir olarak Kesir olarak 0, 01 % 1 Yüzde bir = şeklinde ifade ederiz?

 20. Kesir olarak Ondalık Kesir olarak = 0, 0 2 % 2 Yüzde iki = 0, 0 3 % 3 Yüzde üç % 4 Yüde dört = 0, 0 4 Yüzde gösterimi

 21. Kesir olarak Ondalık Kesir olarak = % 5 Yüzde beş 0, 05 % 6 Yüzde altı = 0, 06 % 7 Yüzde yedi = 0,07 Yüzde gösterimi

 22. Kesir olarak Ondalık Kesir olarak = 0, 08 % 8 Yüzde sekiz % 9 Yüzde dokuz = 0, 09 % 10 Yüzde on = 0, 10 = 0,1 Yüzde gösterimi

 23. PAYDASI 2,4,5,20,25,50,200 OLAN KESİRLERİN ONDALIK KESİR OLARAK YAZILMASI Paydası 2 olan kesirleri ONDALIK KESİR şeklinde yazmak için ne yapılmalıdır? Paydası 4 olan kesirleri ONDALIK KESİR şeklinde yazmak için ne yapılmalıdır? Paydası 5 olan kesirleri ONDALIK KESİR şeklinde yazmak için ne yapılmalıdır?

 24. Kesirleri paydası 10 olacak şekilde denk kesirlere dönüştürmek bir yol olabilirmi?

 25. Diğer kesirleri de paydası 10 olacak şekilde siz denk kesirlere dönüştürünüz ve ondalık kesir olarak yazmaya çalışınız. Kesirleri ondalık kesri olarak yazılabiliri mi ? Niçin? O halde, hangi kesirler ondalık kesir olarak yazılır? Bir kural yazabilir misiniz? .................................................... Kural.Paydası 10,100,1000 şeklinde genişletilebilen kesirler ondalık kesir olarak yazılır.

 26. ONDALIK KESİRLER VE ÖLÇEK OKUMA 3 2 2,2 2,4 2,6 2,8 2,2 Okla gösterilen noktaya hangi ondalık kesir gelmelidir? Niçin? Araştırma Sonuçları

 27. 24 25 24,65 Okla gösterilen noktaya hangi ondalık kesir gelmelidir? Niçin? Araştırma Sonuçları

 28. 2,7 2,8 2,74 Okla gösterilen noktaya hangi ondalık kesir gelmelidir? Niçin? Araştırma Sonuçları

 29. 0,4 0,5 0,47 Okla gösterilen noktaya hangi ondalık kesir gelmelidir? Niçin? Araştırma Sonuçları

 30. 3,1 3,2 3,14 Okla gösterilen noktaya hangi ondalık kesir gelmelidir? Niçin? Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç derecedir? Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç derecedir?

 31. Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç derecedir?

 32. Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç derecedir?

 33. BİR SAYININ TAM SAYI KISMINI VE ONDALIK KESİR KISMINI AYIRMAK 10 parçadan oluşan bir bütünümüz olsun. Aşağıdaki renkli parçaları ONDALIK KESİR olarak nasıl yazarsınız? 2 Tam 0,1onda bir 2 , 1 Ondalık kesir kısmı Tam kısmı Ayıraç

 34. 3,7 Tam kısmı Ondalık kesir kısmı Ayıraç Üç tam onda yedi. ONDALIK SAYILARIN OKUNUŞU 14, 53 Tam kısmı Ondalık kesir kısmı Ayıraç On dört tam yüzde elli üç

 35. Soru.Bir bütün 100 eş parçadan oluşmaktadır.Aşağıdaki modeli ondalık kesir olarak nasıl yazarsınız? 0,25 Yüzde yirmi beş 2 Tam/bütün 2, 25 Yüzde birler basamağı 2 tam Onda birler basamağı

 36. ONDALIK KESİRLERİN DENKLİĞİ Aşağıdaki ONDALIK KESİRLERİ kesir olarak yazalım. 1, 5 1,50 1,500 Kesirleri denk kesir olduğuna göre, DENK ondalık kesir ne demektir? Bir örnek veriniz. ....................................................................................................

 37. ONDALIK KESİRLERİ KESİR OLARAK YAZMAK ONDALIK KESİR KESİR 1, 2 1,25 23, 078 Soru. 0,234 ondalık kesrini kesir olarak yazınız ve model kurunuz..

 38. Soru.34,6 ondalık kesrini anlatan bir model kurunuz. , , 3onluk 4birlik 6 onda birlik 34, 6

 39. DEĞERLENDİRME/ Evaluation Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. 4) 0,35 ondalık kesrini % işareti ile yazınız ve model kurunuz 5) 0,5 ondalık kesrini % işareti ile yazınız ve model kurunuz 6) %8 ifadesini ondalık kesir olarak yazını ve model kurunuz. 7) 0,2; 20,20 ; 0,20; 20,2 ; 0,200, ondalık kesirlerinden hangileri denktir

 40. 8) Bütün şekil 100 eş parçadan oluşmaktadır. Her renk bütünün kaçta kaçını oluşturmaktadır? Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 9)Her soru 0,5 puan olduğuna göre testten kaç puan aldığınızı hesaplayınız. Testin Cevaplarını ister misiniz? EVET HAYIR

 41. TESTİN CEVAPLARI Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. 0,3 7,4 Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. 0,08; 0,11 Kesirlerini ONDALIK KESİR olarak yazınız. 0,008;0,017 4) 0,35 ondalık kesrini % işareti ile yazınız. % 35 5) 0,5 ondalık kesrini % işareti ile yazınız. % 50 6) % 8 ifadesini ondalık kesir olarak yazınız. 0,08

 42. 7) Bütün şekil 100 eş parçadan oluşmaktadır. Her renk bütünün kaçta kaçını oluşturmaktadır? Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 1 / 3 7/100 0,07 Yazılamaz % 7 Yazılamaz 8) 6 soru doğru ise 0,5+0,5+0,5 + 0,5+0,5+0,5=3 puan olur.

 43. BİR TAMSAYIYI 10 İLE BÖLMEK Kural. Bir tamsayıyı 10 ile bölmek için ..................

 44. BİR TAMSAYIYI 100 İLE BÖLMEK 2 + 0,40 + 0,07 = 2, 47 23 + 0, 47 =23, 47 Kural. Bir Tamsayıyı 100,1000 ile bölmek için ....................

 45. ONDALIK KESİRLERDE ÇARPMA 1.Bir Ondalık Sayıyı bir Tamsayı ile çarpmak 0,79 x 15 Kural. Bir ondalık sayıyı bir tamsayı ile çarpmak için ............

 46. 2. Bir ondalık sayıyı bir ondalık sayı ile çarpmak Kural. Bir ondalık sayıyı bir ondalık sayı ile çarpmak için ...........

More Related