Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktorija Tonkevičiūtė ir Gintarė Puniškytė , 7e klasė Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Mokytoja Rasa Kižienė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktorija Tonkevičiūtė ir Gintarė Puniškytė , 7e klasė Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Mokytoja Rasa Kižienė

Viktorija Tonkevičiūtė ir Gintarė Puniškytė , 7e klasė Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Mokytoja Rasa Kižienė

282 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Viktorija Tonkevičiūtė ir Gintarė Puniškytė , 7e klasė Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Mokytoja Rasa Kižienė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Viktorija Tonkevičiūtė ir Gintarė Puniškytė, 7e klasėAlytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Mokytoja Rasa Kižienė Laiko matavimas. Sekundė

 2. Turinys • Skaičiavimo sistemos palikimas • Pagrindinis laiko vienetas • Iš ko sudaryta sekundė? • Kelios užduotėlės • Ar sekundė visada būnaapskaičiuojama? • Laiko vienetų atsiradimas • Laiko matavimo aparatai

 3. Laiko matavimo vienetus tarsi pasiūlė pati gamta: Žemei sukantis, dieną keičia naktis, vieną metų laiką – kitas.

 4. Laiko vienetų atsiradimas • Laikas, per kurį Žemė apsisuka apie savo ašį vieną kartą, jau senovėje buvo vadintas para. • Senovės Egipte para pradėta dalyti į 24 valandas. Vėliau atsirado minutės ir sekundės.

 5. Skaičiavimo sistemos palikimas • Valandos skirstymas į 60 minučių, o minutės – į 60 sekundžių yra babiloniečių šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos palikimas.

 6. Pagrindinis laiko vienetas • Pagrindinis laiko matavimo vienetas yra sekundė: 1s. • 1 sekundė lygi 1/86 400 vidutinės saulės paros daliai.

 7. Iš ko sudaryta sekundė? • Tiksliems matavimams reikalingi ir labai maži laiko matavimo vienetai. Todėl, be šešiasdešimtainės babiloniečių skaičiavimo sistemos, vartojama ir dešimtainė: 1 milisekundė = 0,001 s 1 mikrosekundė = 0,000 001 s 1 nanosekundė = 0,000 000 001 s 1 pikosekundė = 0,000 000 000 001 s

 8. Paskaičiuokime:1)Kiek para turi sekundžių?84600 sekundžių.2)Kiek mėnesis turi sekundžių?2592000 sekundžių.3)Kiek metai turi sekundžių?31536000 sekundžių

 9. Laiko matavimo prietaisai • Laikrodžiai: • Saulės • Vėjo • Vandens • Smėlio • Mechaniniai • Elektroniniai • Sekùndmatis • Ir pan.

 10. Ar sekundė visada būnaapskaičiuojama? • Kaip manote ar su šiais prietaisais galima buvo tiksliai suskaičiuoti laiką? Atsakymas: • Visi mokslininkai nustatė, kad nei vienas jų nerodė tikslaus laiko.

 11. Ačiū už dėmesį!