Download
bryophyta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechorosty PowerPoint Presentation

Mechorosty

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mechorosty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li (Bryophyta) Mechorosty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 2. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Charakteristika • nejprimitivnější skupina vyšších rostlin • nemají pravé cévní svazky (proto malé rozměry) • netvoří pravé reprodukční a vegetativní orgány • gametofyt převládá nad sporofytem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 3. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Gametofyt • Lupenitý – tělo připomíná stélku (primitivní), nelze rozlišit rhizoidy, kauloid a fyloidy • Rozlišený – tělo rozlišeno na: • příchytná vlákna (rhizoidy)– nahrazuje kořeny • lodyžku (kauloid)– nahrazuje stonek • lístky (fyloidy) – nahrazuje listy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 4. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Sporofyt • vyrůstá na gametofytu, je na něm závislý • stavba: • Štět – vyrůstá z gametofytu (po oplození z oplozené oosféry) • Tobolka – baňkovitý útvar na konci štětu • Víčko – uzavírá tobolku • Výtrusy – tvoří uvnitř tobolky • Čepička – kryje tobolku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 5. víčko VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Stavba mechové rostlinky tobolka čepička štět Popiš obrázek mechové rostlinky v pracovním listu. lístky lodyžka příchytná vlákna Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501 (SVRČEK 1976)

 6. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Rozmnožování • Pravidelně se střídá gametofyt a sporofyt • Samčí pohlavní orgány: pelatky (anteridia) produkují spermatozoidy • Samičí pohlavní orgány: zárodečníky (archegonia) produkují vaječné buňky (oosféry) • Oplození vázáno na vodu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 7. Rodozměna VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li spora prvoklíček ??? gametofyt pelatky ??? ??? zárodečníky O! spermatozoidy ??? vaječné buňky ??? zygota Popiš rodozměnu v pracovním listu, doplň ve schématu chybějící údaje. Využij učebnici. sporofyt spory Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 8. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Výskyt • vlhkobytné • osídlují i místa s extrémními podmínkami • podklad: půda, dřevina, skála Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 9. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Systém • Oddělení: MECHOROSTY (Bryophyta) • Třída: Játrovky(Marchantiopsida) • Třída: Mechy(Bryopsida) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 10. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Játrovky • primitivnější • gametofyt často lupenitý, méně rozlišený • lístky nemají střední žebro • zástupce: porostnice mnohotvárná Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 11. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Mechy • nejdokonalejší z mechorostů • gametofyt rozlišený • lístky mají střední žebro • zástupci: ploník ztenčený bělomech sivý rašeliníky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 12. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Srovnání mechů a játrovek Doplň srovnávací tabulku v pracovním listu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 13. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.14/Li Zdroje • KINCL, L. a kol.: Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií, FORTUNA,Praha 1993 • SVRČEK, M. a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin, SPN, Praha 1976 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501