1 / 6

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ZKUŠENOST S NÁRODNÍMI PROGRAMY SFŽP

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ZKUŠENOST S NÁRODNÍMI PROGRAMY SFŽP. Irena Opršalová Projektová manažerka. Části prezentace. Základní info o Sluňákovu Zkušenosti s Národními programy SFŽP

holleb
Télécharger la présentation

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ZKUŠENOST S NÁRODNÍMI PROGRAMY SFŽP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.ZKUŠENOST S NÁRODNÍMI PROGRAMY SFŽP Irena Opršalová Projektová manažerka

  2. Části prezentace • Základní info o Sluňákovu • Zkušenosti s Národními programy SFŽP • Proč je pro neziskové organizace našeho typu (ne)vhodné čerpat dotace z Národních programů SFŽP

  3. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. • CO: Posláním Sluňákova je nabídka prožitků, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i sobě samému. Společně s lidmi hledáme cestu k vnímání zázraku a tajemství života. • KDY a KDE: 1992-2006, od r. 2007 v nové nízkoenergetické budově na vstupu chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví • PRO KOHO: děti, studenti, učitelé, různé organizované skupiny, veřejnost • JAK: denní a pobytové vzdělávací programy, semináře, ekoporadenství, besedy, výstavy, osvěta spojená s kulturou… …to vše a ještě víc  zajišťuje tým 15 zaměstnanců Sluňákova…

  4. Zkušenosti s Národními programy SFŽP • Projekt Sedm bran k Litovelskému Pomoraví podpora výukových programů pro děti, 730 000 Kč • Podání březen 2008 • Rozhodnutí o přidělení dotace srpen 2008 • Termín realizace květen 2008 až březen 2009 • Podpis smlouvy březen 2009 • Vyplacení financí květen 2009 • Partnerský projekt Přírodě Olomouckého kraje!+ ekoporadenství, vzdělávání a osvěta o ŽP, 6 000 000 Kč • Podání leden 2009 • Rozhodnutí o přidělení dotace duben 2009 • Termín realizace květen 2009 až duben 2011 • Podpis smlouvy věříme v dohledné době • Vyplácení financí v dohodnutých intervalech na základě předložených účetních dokladů

  5. Proč je pro neziskové organizace našeho typu (ne)vhodné čerpat dotace z Národních programů SFŽP • Možno financovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti životního prostředí včetně mzdových nákladů a režií s tím spojených řádově výše než u grantů MŽP a MŠMT pro NNO • Možno diverzifikovat zdroje financování organizace a přispět tak k finanční stabilitě organizace Skladba finančních zdrojů Sluňákova v roce 2008 • Je třeba předfinancovat a kofinancovat projektové aktivity NP • Národní programy jsou administrativně poměrně náročné, agenda je srovnatelná s evropskými projekty

  6. Přeji hodně štěstí Irena Opršalová irena.oprsalova@slunakov.cz

More Related