1 / 41

BI trendek a nagyvilágban

BI trendek a nagyvilágban. Dan Sommer. Az információ a 21. század olaja — A BI legnagyobb lehetősége. $10B. Megváltozott piaci dinamika , 2009-2010. 2009 4% növekedés – a recesszió ellenére Építs – BI platformok Támogatás bevételek növekedése Taktikai vásárlások. 2010 13% növekedés

holly-moore
Télécharger la présentation

BI trendek a nagyvilágban

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BI trendek a nagyvilágban Dan Sommer

 2. Az információ a 21. század olaja —A BI legnagyobb lehetősége $10B

 3. Megváltozott piaci dinamika, 2009-2010 2009 • 4% növekedés – a recesszió ellenére • Építs – BI platformok • Támogatás bevételek növekedése • Taktikai vásárlások 2010 • 13% növekedés • Vásárolj – alkalmazások • Új verziók – licensz bevételek növekedése • Nagyobb üzletek zöld utat kaptak

 4. Országok megoszlása: Mely európai országok a leg BI intenzívebbek?? Switzerland Denmark Sweden 12 U.S. Finland Netherlands U.K. Norway 8 Belgium Germany France BI Spending per Capita (€) Austria Ireland 4 Italy Hungary Spain Portugal Eastern Europe (27 Countries) Greece Middle East/Africa - 0 100 200 300 400 500 600 Size of the Market (€M)

 5. Beszerzési központ változóban Beszerzési változatok The Point Solution Bazaar:Entry point for new users, products and services The Federation of Standards:For technologies, "best of breed" products, skills, practices and governance Különféle szállítók CFO CEO Board The Decision Process Platform: For business-user-defined composite applications and information mash-ups The Single Vendor Product Stack:For simplification and strategic vendor management Egyetlen szállító Vásárló-típus Üzleti terület Vállalati IT

 6. Észlelt folyamatok, 2011-2014 • Elmozdulásaz IT-n belül a portfólió-stack felé

 7. $10.52 Billion 13.4% Szállítók megoszlása: BI, analitikus és teljesítmény menedzsment szoftverek, Worldwide, 2010 BI Platforms SAP $1.65 Billion17.7% $2.17 Billion12.8% $6.71 Billion12.6% CPM Suites Analytics and Performance Management IBM Oracle Microsoft SAS SAS SAP Oracle FICO MicroStrategy IBM Oracle Others Infor SAP SAS Minitab Accelrys Others Others QlikTech IBI Actuate

 8. A megaszállítók húznak hasznot az IT-egységesítésből • A megaszállítók hasznot húznak a meglevő ügyfeleknek történő eladásból és a nagyvállalati licenc megállapodásokból: • SAP: 48%-a az SAP BI felhasználóknak SAP-t használ domináns ERP platformként (100% BW esetén, de csak 35% BOBJ esetén). • Oracle: 62%-a az OBIEE felhasználóknak Oracle-t vagy PeopleSoft-ot használ. 82%-nak van Oracle adattárháza • IBM Cognos: nincs ilyen kapcsolat sem az ERP (none) sem a DW (30%) esetén. • Microsoft: 71%-a a Microsoft BI felhasználóknak Microsoft SQL Server-t használ elsődleges adattárházként. *Mágikus négyzet 2011-es kutatás (csak a piaci részesedés szerinti top 10 szállító)

 9. További stack ökoszisztémák és szövetségek – a szoftveren túl Accenture Szoftver Szolgáltatások Hardver Több ökoszisztéma, fúziók és szövetségek alakulnak éppen most is. Szoftver, hardver szállítói és szolgáltatói szövetségek alakulnak.Ezek a szállítók folytatják az innovációt, hogy vezetők maradhassanak.

 10. Lesz-e hosszú távú piaci hatása a megaszállítókkal kapcsolatos krónikus elégedetlenségnek?

 11. A „BI-t az IT-nak” piac telített

 12. Észlelt folyamatok, 2011-2014 • Elmozdulás az IT-n belül a portfólió-stack felé • Elmozdulás az üzleti fókuszú beszerzés felé

 13. Új szállítók jeleskednek az innováció területén, különösen az üzleti vásárlók számára Ezek általános elvárássá válnak, melyet a meglévő szállítóknak követniük kell. LogiXML Memóriában történő elemzések Vizualizáció Használhatóság/önkiszolgálás Light footprint/gyors bevetés Gyors kipróbálhatóság …

 14. A független BI szállítók igyekeznek csökkenteni a nyomást új, nagyvállalati IT-n kívüli irányokkal Global 2000 Enterprise BI Standard Box Nyílt forráskódú BIRT Vertikális és horizontális analitikus alkalmazások, csatornák, cloud Mobilitás, üzleti egységnek / munkacsoportnak/ osztálynak ingyen InfoAssist, WebFocus Visual Discovery

 15. SaaS és a nyílt forráskód számára kedvezőek az áramlatok, de még nem változtatják meg a játékot 71%-aMQ válaszadóknaknem tervezi, hogy BI telepít a felhőbe Együtt kevesebb, mint 4% piaci részesedés, de benne van a teljes piaci bevétel elszívásának lehetősége A portfólió-stack szállítók csak a legszükségesebb erőfeszítéseket teszik • Fellendülés az üzleti terülteknél a nehéz idők és büdzsé vágások miatt • A nyílt forráskód növekedett a leggyorsabban a válságban 2008 és 2009között. • A nyílt forráskód előrelépett a BI piacon, a SaaS a teljesítmény menedzsmentben Open-Source BI Tools SaaS: BI

 16. Az önkiszolgáló BI-t, a kifinomult elemzéseket és a teljesítmény menedzsmentet tárt karokkal várja a piac

 17. kihívók vezetők Megvalósítási képesség réspiaci szereplők jövőkép alkotók Jövőkép teljessége A BI platformok Mágikus négyzete Microsoft Oracle MicroStrategy IBM Information Builders SAS Tableau QlikTech SAP Tibco Software (Spotfire) LogiXML Board International Target Salient Management Company Bitam arcplan Corda Technologies Actuate Jaspersoft Panorama Software 2011 januárjában ("Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms,“2011. január 27.)

 18. Észlelt folyamatok, 2011-2014 • Elmozdulás az IT-n belül a portfólió-stack felé • Elmozdulás az üzleti fókuszú beszerzés felé • Elmozdulás a növekvő felhasználószám felé

 19. BI használat intenzitása: Növekvő trend Lehet, hogy 50%?? 2014-ben 28% 2009-ben* 27% 2010-ben* 26% 2008-ban* 25% 2007-ben* *A 2007-2010-es BI Summit-ok felmérései alapján. A vállalata potenciális BI felhasználói közül hány százalék használ jelenleg BI eszközöket? Beágyazott BI — beépülés az alkalmazásokba, melyekkel az emberek dolgoznak Mobil BI/új méretek Új használhatósági paradigmák/adat mashup-ok Kollaboráció/közösségi funkciók BI és keresés Teljesítmény-menedzsmentkultúra

 20. A „több felhasználó elérése” a legsikeresebb BI kezdeményezés Jelölje meg, hogy mennyire sikerült elérni az alábbi célokat az önöknél a jelenlegi BI platform bevezetésével:1 = A vártnál sokkal kevésbé, 4 = A vártnak megfelelően, 7 = A vártnál sokkal jobban N = 1,225

 21. Összegezve: 2014-ig … • Egységesítés: A megaszállítók BI platform piaci részesedése a mostani 2/3-ról 75%-ra nő. • Üzleti területek vásárlásai: A BI költségvetéslegalább 40%-a azüzletiterületekkezébenlesz. • Több felhasználó: Azüzletiintelligenciafelhasználásamegduplázódik.

 22. Mi lesz 2014 után?

 23. Közös keresztfunkcionalitású platform, BI a a „folyamat-tulajdonos” szállítókkal Speciális igények kielégítése, BI inkább a taktikai döntéshozáshoz, Felhasználó barátság, konfekciónalizálódás BI + közösségi szoftverek = Döntéstámogatás 2.0? A három megatrend megteremti a BI és a közösségi szoftverek további közeledését, új érdekes lehetőségeket teremtve. TREND KÖVETKEZMÉNY Elmozdulás az IT-n belül a portfólió-stack felé Elmozdulás az üzleti fókuszú beszerzés felé Silószerű tudás, felhasználók kritikus tömege Elmozdulás a növekvő felhasználószám felé "Wisdom of crowds" "Collaborative decision making" "Sentiment analysis" "Social media monitoring"

 24. Elmozdulás a mérésről az elemzések, előrejelzések és optimalizálás felé Megalapozottabb döntések Szükséges készségek Pattern-Based Strategy (mintaalapustrategia) Tervezés, előrejelzések Mi fogtörténni? Ad hoc lekérdezések,OLAP, adatbányászat Dinamikus előrejelző képességek, Közösségi háló elemzés, Érzékelők, Összetett-esemény feldolgozás, Együttműködő döntéshozatal (CDM) … Miérttörtént? Riporting, dashboard-ok Mitörtént? Alkalmazkodás és fejlődés Információs minták Üzletre gyakorolt hatás

 25. Közösségi, minta alapú, kontextus érzékeny és felhő A négy terület együttes hatása alakítja az üzletet a következő 20 évben…lényegesen erőteljesebben, mint azt az elmúlt 20 évben tapasztalhattuk. Vásárlás Felhő Közösségi Kontextus érzékeny Pattern-Based Strategy™ Kollégák Enablers Közösség Identitás Minta alapú (Pattern-Based)technológiák Szervezetek Delivery Optional Brokerage Optional Brokerage Minták keresése Consumption Delivery (People & Process) Hatás modellezése Szolgáltatók Capabilities (Technology) Felhasználók Consumption Szervezet alkalmazkodása Céges Felfedezés Tanulás Felhő alapú szolgáltatások értéklánca Csoportok Barátok Magán 2013-ra a BI funkcionalitás 33%-át mobil eszközökön használják. A CIO-k 43% gondolja úgy, hogy az elkövetkező 4 évben az IT rendszereik többsége felhőben fog üzemelni, vagy valamilyen SaaS megoldáson alapul. Jelenleg ez az arány csak 3%. Szöveg elemzések Környezet Szándék 2014-re az analitikus alkalmazások 30%-a rendelkezik proaktív, előrejelző képességekkel. Hálózat Szövegbányászat Közösségi háló elemzés Kapcsolatok 2013-ra a BI fejlesztések 15%-a a BI funkcionalitást, a kollaborációt és közösségi szoftver technológiákat együttesen tartalmazó döntéstámogató környezetekre irányul. Lehetővé teszi az ágazat-specifikus elemzések elterjedését.

 26. Az információ a 21. század olaja —A BI legnagyobb kihivasa Az információ és eszközök elburjánzása új kihívásokhoz vezet a globalizált világban Extrém adatmennyiség és nem tradicionális adat típusok kezelése Új irányítási és biztonsági követelmények Törékeny egyensúlyozás a biztonság és rugalmasság között

 27. Következtetés/Összegzés • A BI piac átlépte a 10 milliárd USD-határt és tovább növekszik, mert az információs előnyszerzés kritikus fontosságú komponense • Az IT továbbra is kiemelten kezeli a BI-t, és többet kell elérnie kisebb költségvetésből/csökkenő beruházási lehetőséggel. Továbbra is az egységesítésre/racionalizálásra koncentrál. • Az adat-vizualizációs és analitikus csomagok üzletre gyakorolt hatása felerősíti a saját felhasználói portfólió kialakításának igényét. • Információ-fogyasztási és felhasználási forradalom folyik. • A BI folyamatosan fejlődik a hatékonyabb együttműködés és a kifinomult analitika irányába. • Az IT-t a következő 20 évben jelentősen befolyásoló négy tényező mindegyikében van a BI-nak szerepe.

 28. Mit kell meggondolniuk a végfelhasználóknak a trendek tükrében? A végfelhasználók: Elfogadni az új normát, hogy az IT és az üzlet is beszerez IT-t. Ragadják meg a piac trendet: A központi BI stratégia kombinálása a portfólió megközelítéssel. Ez nagyon komplex tevékenység, a BICC messze a legjobb megoldás erre. A méretgazdaságosságot és szinergiákat segítő elemek szabványosítása mellett a megkülönböztetést lehetővé tevő vagy időkritikus elemek (time-to-value) esetében egyedi (departmental) megoldásokat alkalmazzunk. Egyensúly megtalálása az üzleti kritikus adatok elburjánzása és korlátozása között A használat mértéke legyen a BI program sikeresség mérésének alapja

 29. BI trendek a nagyvilágban Dan Sommer

 30. Evolúció: A kizárólag mennyiségitől a minőségiig is

 31. Mit fognak tenni a szállítók a trendek tükrében? Független szállítók: A tradicionális, nagyvállalati, ITvezérelt megoldásokon kívül eső, üzleti felhasználói niche piacok megcélzása, oly módon, hogy nyitva maradjon a kiterjesztés lehetősége. A portfólió-stack szállítók még mindig kevéssé fókuszálnak ezekre a réspiacokra. Független szállítók: Megfontolják az innovatív területek kiaknázását. A nagy szállítók el vannak foglalva a portfóliójuk pénzzé tételével,ezért várhatóan nem fognak nyomulni ezeken a területeken, ami lehetőséget teremt. Megaszállítók: promote major newreleaseswithtighterenterpriseapplicationprocessintegration, and verticalintegrationwithininformationinfrastructurestacks. Megaszállítók: Teljes mértékben kihasználják a nehéz gazdasági körülmények ellenére erős pénzügyi helyzetüket, kreatív „csomag” (bundle) ajánlatokkal és árazási opciókkal, valamint az innovációk „aprópénzért” történő megvásárlásával

 32. A kemenyvalosag: az IT koltsegvetes alig novekszik 15.9% 15.0% 10.1% 9.7% 1.6% 2.5% 2.7% 3.0% 3.2% - 8.1% 1.1% 1.3% 0.0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2009 “2011 to 2016, North American and European IT budget growth will average below 3%”

 33. „Nem a legerősebb vagy a legintelligensebb fajé a túlélés, hanem azé, aki képes alkalmazkodni a változáshoz." Charles Darwin A BI-nak változnia kell a túléléshez Picture Source: GuildNavigator84 at en.wikipedia (Public domain), from Wikimedia Commons

 34. Evolúció: Asztali géptőlmobil eszközig Source: www.rickcrandall.net Source: QlikView

 35. Evolúció: Manuális jelentéstől csomag analitikáig Source: http://1.bp.blogspot.com/_ZaGO7GjCqAI/SOnAq6IqYcI/AAAAAAAAL8k/vxOpHY5I_OQ/s640/google-spreadsheets-oct08.png Source: David McCandless

 36. Evolúció: szoftvertőlszolgáltatásig

 37. Evolúció: Adatszigetektől kollaboratív döntésig

 38. Evolúció: Belső értékeléstől külső tájékozottságig

 39. Kilátások: 2011-2014 Teljes - CAGR 7.7% BI platformok CPM csomagok BI alkalmazások

 40. Fogyasztó elvárás hajtja a technológiai adaptációt — BI 9, a BI-t leginkább befolyásoló, felemelkedő technológiából, öt fogyasztói elvárás vezérelt.

 41. CIO priority list – Central Europe 40

More Related