Download
autor miko aj krasicki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPOTKANIE Z PARAOLIMPIJCZYKAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPOTKANIE Z PARAOLIMPIJCZYKAMI

SPOTKANIE Z PARAOLIMPIJCZYKAMI

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SPOTKANIE Z PARAOLIMPIJCZYKAMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Autor : Mikołaj Krasicki SPOTKANIE Z PARAOLIMPIJCZYKAMI

  2. Ostatnio byli u nas w szkole polscy szermierze, wielokrotni mistrzowie paraolimpijscy. Na spotkaniu opowiadali nam swoim życiu i uczyli nas walczyć szpadami. Dwóch z zaproszonych gości jeździ na wózkach inwalidzkich. Jeden z nich myślał zawsze, że jest niezniszczalny lecz pewnego dnia wpadł pod pociąg i stracił obydwie nogi. Drugi złamał kręgosłup i też myślał wcześniej, że jest nie-do-pokonania. Trzeci z kolei ma sztuczną nogę (protezę). Mówili nam, że zanim się coś zrobi zawsze trzeba najpierw pomyśleć. Kiedy zaproszeni goście wyjechali z naszej szkoły pomyślałem sobie, że zawsze, zanim zrobię coś ryzykownego najpierw to dobrze przemyślę.

  3. Paraolimpijczycy byli dla nas bardzo mili. Przygotowali dla nas prezentację multimedialną gdzie było pokazane, że ludzie na wózkach są też szczęśliwi. Mam nadzieję, że kiedy spotkam ich jeszcze raz będziemy mogli się zaprzyjaźnić. Bardzo się cieszę, że poznałem takich wspaniałych ludzi. To była niezwykle pouczająca lekcja tolerancji i zrozumienia.