Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA HCM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA HCM

PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA HCM

355 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA HCM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA HCM Đồng Xoài, 06 tháng 04 năm 2013

 2. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một con người với cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí minh mẫn, cái hành mực thước Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 3. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Phong cách HCM bao gồm: phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 4. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957) trong niềm hân hoan của bà con chòm xóm. Trường THPT Đồng Xoài “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 5. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác Hồ trong Chiến dịch Biên Giới, năm 1950. Căn lều dựng tạm khi Người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Biên Giới năm 1950 Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 6. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BácHồvớidântộcvùngcao Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 7. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn (23-2-1960) Trường THPT Đồng Xoài “Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 8. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác Hồ ân cần thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong chuyến về thăm 12/2/1956 Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 9. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957) - Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 10. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho các cụ già Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 11. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác Hồ với các em thiếu nhi vùng cao Việt Bắc năm 1960 Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 12. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác với đội thiếu nhi dũng cảm miền Nam Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 13. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác Hồ nói chuyện với đồng bào Hà Tĩnh (Xuân Đinh Mùi, 1967). Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 14. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 15. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 16. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác ra đồng gặt lúa cùng nông dân. Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 17. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Bác xuống ruộng đi cày cùng mọi người. Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 18. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trường THPT Đồng Xoài Ngày ngày, Bác Hồ luyện võ với các cán bộ, chiến sĩ để nâng cao sức khỏe. . Đồng Xoài, 04 tháng 05 năm 2013

 19. KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ta có thể tự hào rằng: dân tộc Việt Nam đã có một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân của thế giới với những phẩm chất đạo đức cao quý. Người sẽ là một huyền thoại sống mãi trong lòng mỗi người, tấm gương đạo đức của Người sẽ mãi là tấm gương để chúng ta học tập và noi theo. Trường THPT Đồng Xoài