Download
zelena struja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zelena struja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zelena struja

Zelena struja

217 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zelena struja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zelena struja - zelena energija - oblik održivog razvoja Marin MatijašEES @FER

 2. Što je Zelena struja? • Izmišljen pojam kako bi naglasak bio stavljen na el. energiju kao robu (alumnij, FeSi, pamuk, riža,...), danas punopravnu svim ostalima. • Dakle proizvod, svojevrsni "brand". Proizvod ZELENE ENERGIJE. • modra energija? -za radoznale www.modraenergija.si

 3. Što je zelena energija? • skup proizvoda i zakonske regulacije nastalih na složenim pravnim i ekonomskim osnovama čiji je cilj razviti, učiniti dostupnijom i omogućiti široku primjenu obnovljivih izvora energije. Ili kraće, električna energija iz obnovljivih izvora. • nema jedinstvenu definiciju • Zelena struja i zelena energija koristit će se kao sinonimi

 4. Što su obnovljivi izvori el. energije? • kraće, «obnovljivi izvori», po definiciji hrvatskog «Zakona o energiji» “su izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd.” • Energija proizvedena iz obnovljivih izvora – ili, kraće, obnovljiva energija je energija proizvedena uporabom navedenih izvora energije

 5. Zašto? Štedimo prostor?

 6. Zašto zelena energija? • Evropa, "energy gap" se približava • Francuska jedina zemlja u EU koja nije obustavila razvoj konvencionalnih izvora 1970-1990. (zašto?) • SAD - oružje; Rusija - energenti; Kina i Indija - jeftina radna snaga; • Evropa? ? • know-how • Kako održati stope gosp. rasta i porast standarda?

 7. Kako zelena energija? • razvoj svake tehnologije je skup, neisplativ i subvencioniran na početku (TE, avioni, nuklearni reaktori) • tek ulaskom u serijsku proizvodnju -> postaje zanimljiva investicija • 2 osnovna oblika: • porez i zeleni certifikat (Njemačka vs. Nizozemska 1:0)

 8. Kako zelena energija? • ostale metode: -politička potpora -zakonodavstvo -financijska potpora -administrativna potpora -tehnološki razvoj -obrazovanje

 9. Što je zeleni certifikat? • potvrda da je električna energija proizvedena iz obnovljivog izvora, a dobiva ga obnovljivi proizvođač za svaku jedinicu električne energije predane u mrežu • vrsta vrijednosnog papira (kratkoročni) • odvojen od el. energije • proizvoljan/obavezan ?

 10. Marketi (borzen, eex, nordpool…CME)

 11. ekonomska i ekološka opravdanost (eu) • otvaranje između 500.000 i 1.000.000 novih radnih mjesta • godišnju uštedu za troškove goriva od 3 milijarde € do 2010. • smanjenje uvoza goriva za 17.4% • smanjenje emisije CO2 za 402 milijuna tona godišnje do 2010.

 12. Kyoto protokol • -Prva Svjetska konferencija o klimi priznala je klimatske promjene kao ozbiljan problem 1979. godine ... • Kyoto – na snazi od 16.veljače 2005. najvažnija odluka: -smanjenje globalne emisije stakleničnih plinova za 5,2% u odnosu na referentnu godinu (1990. g.) u razdoblju 2008.-2012. (popust za zemlje u tranziciji. Barem one koje to odluče iskoristiti) 2 vrlo važne odluke: -> ograničava se mogućnost uračunavanja ponora zbog upijanja CO2 u šume - za svaku državu određuje se ukupna količina ugljika koja se može oduzeti od emisije, ako se gospodarenjem povećava ukupna zaliha ugljika u šumama -> trgovanje emisijama (Emissions Trading - ET): • tvrtka koja sama ostvari smanjenje emisije može ga certificirati i prodati na domaćem ili međunarodnom tržištu (najviše 10% emisija/god.)

 13. Koncentracija CO2 u atmosferi u zadnjih 440.000 godina

 14. Kyoto protokol • Inicijativa Kyoto protokola već je snažno potaknula razvoj obnovljivih izvora energije, i raznih vrijednosnih papira iz domene zelene energije (prvenstveno futuresa, ali i raznih vrsta certifikata i dr. vrijednosnih papira, npr. nakon recesije 2003. godine u značajniju trgovinu se vraćaju tzv. «green fondovi» koji potiču zelenu ekonomiju i njom direktno zelenu energiju koja joj je glavni resurs). • SAD izvan protokola iz Kyota

 15. Literatura • http://www.greenelectricity.org/ • http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1 • http://www.nrglink.com/ • http://www.cleanerandgreener.org/ • pomoć i sugestije Mr.sc. Maje Božičević Vrhovčak i Prof.dr.sc. Nenada Debrecina

 16. Zaključak • Kapitalizam će prihvatiti održivi razvoj tek kad mu se to bude više isplatilo. U Evropi i Japanu je to vrijeme došlo i implementiraju se sofisticirani sustavi razvoja zelene energije kao osnovnog resursa čitave ekološki održive industrije. • Proizvoljna zelena energija pokazala je slab učinak zbog čega se ostavlja kao alternativa. • Opet, ako volite naše more, šume i rijeke, ako volite prostrane livade i planine, već znate da je «Zelena struja» ono na čemu će se temeljiti održivi razvoj vaše okoline i zato ćete je podržati. • Oko očuvanja okoliša se pokušava svašta. Ako Vam je zbilja stalo, samo je jedan način - to pokažite svojim postupcima. Sve ostalo u odnosu na to je ništa. • I dok barem par puta niste potrošili subotu na čišćenje okoliša, nećete ga znati voljeti i cijeniti, dapače, vjerojatno uopće ne poznajete prirodu kao što mislite.

 17. Hvala na pažnji! Ostanite jaki inžinjeri! :) I čuvajte okoliš!