Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zoner Callisto 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zoner Callisto 5

Zoner Callisto 5

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zoner Callisto 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zoner Callisto 5 • Cílem hodiny je vytvořit křížovku. Žáci budou vkládat mřížku a následně odebírat či přidávat buňky. Při této práci využijí hromadné označování, opakování výplní a vkládání textu. Tento úkol je zaměřen na práci s počítačovou terminologií.

  2. Vložení mřížky • Vložíme mřížku – 5 řádků, 12 sloupců. • Vyznačíme všechny buňky a zarovnáme v nich text na střed, písmo má velikost 20 • Klíčové slovo křížovky bude modem, napíšeme jej do sloupce F.

  3. Řádky • Do řádků vymyslíme vždy podle potřeby písmene slovo z oblasti informatiky a umístíme je do křížovky. • Použijeme slova: MYŠ, PORT, DVD, SKENER, MONITOR.

  4. Vybarvení buněk • Označíme celý sloupec F se slovem modem a kliknutím pravého tlačítka vybereme odstín šedé.

  5. Odebírání buněk • Nepotřebným buňkám odebereme obrys a tím je odstraníme z mřížky. • Odstranění obrysu nastane po kliknutí levého tlačítka do palety barev na políčko bez výplně.

  6. Ohraničení buněk • Po předchozím odebrání obrysů zůstaly některé buňky narušené a někde jim chybí strana. • Strany obnovíme podobným způsobem, jakým jsme je odebíraly. • Označíme poškozené buňky a klikneme levým tlačítkem na černou výplň na paletě barev.

  7. Zdroje: • Snímky byly pořízeny pomocí klávesy Print Screen v programu Zoner Callisto 5, který škola zakoupila s licencí v roce 2003. • Vlastní tvorba autora.