Download
pomiar napr e za pomoc dyfrakcji promieni x i neutron w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomiar naprężeń za pomocą dyfrakcji promieni X i neutronów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomiar naprężeń za pomocą dyfrakcji promieni X i neutronów

Pomiar naprężeń za pomocą dyfrakcji promieni X i neutronów

224 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pomiar naprężeń za pomocą dyfrakcji promieni X i neutronów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pomiar naprężeń za pomocą dyfrakcji promieni X i neutronów Bolesław AUGUSTYNIAK

 2. Trzy poziomy naprężeń w polikrysztale sI makroskopowe, długo zasięgowe sII wewnętrzne – o zasięgu wewnątrz ziarna sIII wewnętrzne – o zasięgu wokół defektów struktury (dyslokacje, wydzielenia)

 3. Definicja składowych naprężeń

 4. Istota pomiaru stałej sieciowej i odkształcenia Warunek Braggów

 5. Istota pomiaru stałej sieciowej 2 Warunek Braggów W monokrysztale uzyskuje się refleksy odpowiadające różnym odległościomd

 6. Wpływ naprężeń na stałe sieciowe W monokrysztale bez naprężeń stałe d są takie same.... Efekt działającego naprężenia s jednoosiowego: zmiana stałej sieciowe, zależnie od kierunku działania s d1 < dO oraz d2 > dO

 7. Oszacowanie przesunięcia piku • Uwaga: • dla e = 1*10-3 i cot Q =1 • Q = 1*10-3 -> 0,06o o tyle przemieści się maksimum

 8. Naprężenia jednoosiowe Wartość odkształcenia materiału jest dodatnia dla kierunku równoległego do osi naprężeń i ujemna dla kierunku prostopadłego

 9. Oznaczenia kierunków badania odkształceń Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 10. Pomysł na pomiar e dla różnych ustawień powierzchni próbki względem osi goniometru Skręca się powierzchnię lub skręca się oś goniometru

 11. Różne położenia goniometru względem powierzchni próbki Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 12. Naprężenia trójosiowe

 13. Widma lamp rentgenowskich The characteristic radiation: K series of a Cr tube and L series of a W tube Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 14. Widma lamp rentgenowskich 2 The characteristic radiation: K series of a Cr tube and L series of a W tube Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 15. Dyfraktometry - abc X-ray optics in a powder diffractometer. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 16. Korekta na dublet Ka1 / Ka2 Neglecting the doublet structure of the profiles may lead to uncertainties in the furtherevaluation. This situation may be avoided either by experimental or by subsequent data treatment methods Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 17. Szerokość piku dyfrakcyjnego …zależy od mikrostruktury Reflection profiles for steels with different carbon contents. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 18. Nakładanie pików w układach wielofazowych Superposition of reflections in two-phase HPSN Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 19. Metody ocena położenia piku Comparison of methods used for peak position determination Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 20. Wybór lampy a widmo dyfrakcyjne Interference lines of Au-powder obtained with different Kal- (closed column) andKbl- (open column) radiations. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 21. Wybór lampy a widmo dyfrakcyjne Interference lines of Fe obtained with different Kal- (closed column) andKbl- (open column) radiations. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 22. Głębokość penetracji promieniowania X 63% penetration depth versus sin2y; material noted, different radiations and peaks. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 23. Stacjonarne dyfraktometry do pomiarów naprężeń 1 Acentric open Eulerian cradle allowing for both residual stress and texture measurements (Huber 424 - 512.51 ) Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 24. Stacjonarne dyfraktometry do pomiarów naprężeń 2 Typical experimental arrangement of residual stress measurements on large components using Philips ‘PW 3050/10' diffractometer with ceramic tube and automated slit system. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 25. Stacjonarne dyfraktometry do pomiarów naprężeń 3 Microdiffractometer with area detector, laser pointers and video microscope foradjustment of the measurement spot (Siemens 'PLATTFORM'-diffractometer with 'GADDS'-detector system) Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 26. Wyniki badania

 27. Liniowa funkcja D(sin2y) TiN-layer-steel composite, Cu-Ka radiation, {220}, fiber texture <11 l>

 28. Naprężenia po piaskowaniu The result is s11=1570+12 MPa, s22=-580+ 14 MPa, s33=-150+ 11 MPa using the strain-stress-free lattice distance Do{ 114} = 0.091227 nm Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 29. Anomalne wykresy D(sin2y) Curved lines, splitting lines and oscillations Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 30. Anomalie Different lattice-strain distributions as originating from certain phenomena Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 31. Tekstura po walcowaniu rolled unalloyed steel, Cr-Ka radiation, {211 }, Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 32. Przykłady funkcji

 33. Przykłady funkcji 2

 34. Mikronaprężenia wewnętrzne –> poszerzenie linii dyfrakcyjnych Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 35. Parametry szerokości linii dyfrakcyjnej FWHM Determination of the full width at half maximum of peak interference profile. Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 36. Korelacja szerokości linii z naprężeniami 1 Depth distributions of residual stresses and half-width values of differently groundSi3N 4 obtained with V Ks-radiation Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 37. Korelacja szerokości linii z naprężeniami 2 Turning of hardened steel, German grade: 100 Cr Mn 6 Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 38. Makro i mikro naprężenia po deformacji plastycznej Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 39. LS i RS przy deformacji plastycznej LS and RS of plastically elongated specimens of iron, AI-Cu-Mg alloy,copper and nickel, Up to the elastic limit, the LS evaluated by X-rays correspond (besidesthe difference due to the at-that-time unknown influence of the elastic anisotropy) with thevalues of the specific load and Hooke's law. After passing the yield limit, the stressesdetermined with X-rays are smaller than the mechanical ones, and after unloading RS of opposite sign (compression) remain Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 40. Makro i mikro naprężenia po deformacji plastycznej Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 41. Układy ‘dwu-fazowe’ Phase stresses versus applied stresses in Fe-Fe3C (C 130 steel)/ Phase stresses versus applied stresses in WC-Co compositions Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 42. Układy ‘dwu-fazowe’ 2 AI and SiC lattice strain response parallel to the applied stress, measured using thethree Bragg's reflections indicated, in a composite sample of 20 vol.% SiC particulate in an AI(2014) matrix. The two solid lines are calculated using Young's moduli of E(AI) = 72 Gpa and E(SiC) = 420 GPa Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, Viktor Hauk, Elsevier, 1997

 43. Dokładność badań – ‘ślepa próba’ Result of a round-robin test on a ground 100Cr6 steel. Dependences of ten specimens were determined by twelve institutions; three of them measured two specimens. The average values of all measurements are: s11 = -460 + 40(11) MPa, s22 = -668 + 39(11) MPa, s13= -58 + 17(4) MPa.

 44. Ograniczenia fizyczne

 45. Problemy

 46. Przykłady problemów

 47. Przykłady problemów 2

 48. Przykłady problemów 3

 49. Przykłady problemów 4

 50. Wykorzystanie 1 – utwardzanie laserowe