1 / 8

Sinikoer + CD Taageperas 22. mail 2010 Aet Sillaste

Sinikoer + CD Taageperas 22. mail 2010 Aet Sillaste. Ilmus 23. aprillil 2010 Hetkel müügil Apollos, Rahva raamatus, Bosse poodides, mõned loomakliinikud 30. aprillini müüdi 13 raamatut Tiraaž on 2000 raamatut. Tutvustamine.

isha
Télécharger la présentation

Sinikoer + CD Taageperas 22. mail 2010 Aet Sillaste

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sinikoer + CDTaageperas 22. mail 2010Aet Sillaste • Ilmus 23. aprillil 2010 • Hetkel müügil Apollos, Rahva raamatus, Bosse poodides, mõned loomakliinikud • 30. aprillini müüdi 13 raamatut • Tiraaž on 2000 raamatut

  2. Tutvustamine • Lastekaitsepäeval- Terevisioon, kliinikud ja lemmikloomapoed, esitlused kõikides raamatupoodides plaanitavalt kell 17-19 • Lastekaitsepäeval loomaaias- Katrin Mägi • Lasteaiad, raamatukogud- kõik soovijad saavad Taageperas osta omale raamatuid hinnaga 82 krooni, et kinkida need oma piirkonna lasteaiale või raamatukogule.

  3. Kes on Sini? • Sini on koer, sinist värvi koer, kes elab koos Saara ja Siimu, nende vanemate ja kass Tommyga • Sini õpetab, kuidas lapsed peaks käituma oma koeraga • Sini teeb eriliseks tema värv- sinine värv ei seostu lapsele tema enda koeraga

  4. Miks Sinikoer? • Koera omamine peres on positiivse mõjuga, ka lapse arengule • Uuringute kohaselt saavad lapsed kõige enam hammustada oma pere koeralt • Uuringud näitavad, et lapsed õpivad kõige paremini läbi mängu (CD) • Sihtgrupp 3-7 aastased lapsed

  5. Raamat + CD • Buklett koosneb teatmikust lapsevanemale ja interaktiivsest CD-st lastele • Raamatus on toodud erinevad situatsioonid, mis võivad ette tulla koeraga suhtlemisel. • Lisaks on välja toodud mida tuleks lapsele sellises olukorras selgitada ja kuidas lapsevanem peaks käituma. Kuidas olukorda ära hoida. • CD-l on need situatsioonid naljakad. Situatsioonid aitavad näha olukorda koera vaatevinklist. Laps mängib valides õigeid või valesid vastuseid.

  6. Sinikoera eesmärgid • Aidata lastel valida koeraga suhtlemiseks kõige ohutum viis vältimaks koerahammustusi. • Lapse harimine läbi mängu, äratada lapses huvi • Last julgustada alati konfliktsituatsioonis paluma lapsevanema abi • Selgitada, et koer ei ole mänguasi ega sama kui lapsest mängukaaslane • Õpetada lapsi märkama ohusignaale • Selgitada lapsele koera vajadusi

  7. Mida veel esitlusel rõhutada? • Ka koer püüab vältida ebameeldivaid või talle murettekitavaid olukordi • Lapsed vaatavad koera nägu, nad ei oska vaadata kehakeelt • Koer vajab oma kohta kodus ja vahel omaette olemist • Lapsed jäljendavad oma vanemate käitumist, aga laps ei pruugi sarnase situatsiooniga hakkama saada • Vanemad vastutavad koera ja lapse vahelise suhtlemise eest

  8. Mida veel esitlusel rõhutada? • Koera ja last ei ole soovitav jätta omaette • Laps ei peagi teadma, kuidas koeraga käituda – see on lapsevanema ülesanne, et seda selgitada – Sinikoer + CD, oluline on järjekindlus • Lapsele selgitamiseks on hea tuua näiteid lapse enda elust. • Koeraga suhtlemise alustamiseks tuleks koera hüüda esmalt nime pidi, siis alles koerale läheneda • Lapsevanem peaks esmalt raamatu läbi lugema • Lapsel ja koeral peaks olema erinevad mänguasjad

More Related