Download
gjennomf ring i videreg ende oppl ring kort om status og utfordringer i hamar kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gjennomføring i videregående opplæring – kort om status og utfordringer i Hamar kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gjennomføring i videregående opplæring – kort om status og utfordringer i Hamar kommune

Gjennomføring i videregående opplæring – kort om status og utfordringer i Hamar kommune

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gjennomføring i videregående opplæring – kort om status og utfordringer i Hamar kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gjennomføring i videregående opplæring – kort om status og utfordringer i Hamar kommune Paal Morken Andersen Avdelingssjef videregående opplæring Hedmark fylkeskommune

 2. Disposisjon • Resultater for elever i videregående skoler i Hamar • Ungdom i oppfølgingstjenesten i Hamar • Det nasjonale prosjektet Ny GIV • Hvordan kan vi bli bedre sammen?

 3. Betydningen av elevens prestasjoner i grunnskolen for videregående opplæring

 4. Grunnskolepoeng etter kommune i Hamar-regionen

 5. Status for gjennomføring i videregående opplæring

 6. Gjennomføring på skolenivå i HamarBasert på antall elever i Vg1-3 registrert på skolene per 1.oktober Hamar Katedralskole Storhamar videregående skole

 7. Elever som har bestått Vg1 08/09, etter avgiverregion

 8. Elever som har bestått Vg1 08/09, etter avgiverkommune

 9. Elever som har bestått Vg1 08/09, etter avgiverskole i Hamar

 10. Hva er Ny GIV? • Prosjektet Ny GIV er initiert av Kunnskapsdepartementet som et ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i perioden 2011 - 2013. • Prosjektet har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. • Ny GIV består av følgende delprosjekt: • Overgangsprosjektet • Oppfølgingsprosjektet • Statistikkprosjektet

 11. Hovedtemaene for samarbeidet er: • Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. • Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. • Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.        • Nasjonale og lokale tiltakDet skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i videregående opplæring.

 12. Resultatindikatorer for Ny GIV • Overgang fra 10.trinn til Vg1 • Overgang fra Vg1 til Vg2 • Overgang fra Vg2 til Vg3/lære • Overgang fra Vg3 til studiekompetanse/lære • Frafall etter Vg1 • Frafall etter Vg2 • Frafall etter Vg3 • Gjennomført videregående opplæring etter 5/6 år, status nasjonalt er 69 % (2004-kullet) • Sluttet i løpet av skoleåret • Indikatorer for Oppfølgingsprosjektet er straks klare

 13. Figuren viser andelen av elevene i Vg2 01.10.2008 som er i Vg3/lære 01.10.2009.

 14. Ungdom mellom 16 og 21 år uten for videregående skole i Hamar

 15. Hva kan vi gjøre for å bli bedre sammen? • Enda bedre grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen – lese, skrive og regne • God helsesøstertjeneste ved Storhamar videregående skole og Hamar katedralskole – særlig med fokus på psykisk helse • Lærlingeplasser i kommunen • Tilbud til ungdom utenfor videregående opplæring – samarbeid om prosjekt Ungdom i Farta