Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Legyen az esély egyenlő ..." PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Legyen az esély egyenlő ..."

"Legyen az esély egyenlő ..."

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

"Legyen az esély egyenlő ..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. "Legyen az esély egyenlő ..." a Mindszentgodisai Általános Iskolában 2011. január-2012. november

 2. Továbbképzés pedagógusoknak iskolások óvodások Sporttáborok Erdei táborok 2011. november: Teklafalu, Marcali, Lengyeltóti 2012. április: Decs Sportversenyek Vásárosdombón Nyári táborok JAM program Szakmai utak - intézménylátogatások Esélynövelő programok, szolgáltatások a gyerekek, tanulók részére „Legyen az esély egyenlő…” a Mindszentgodisai Általános Iskolában 2011.jan. -2012.nov Pedagógus módszertani munkát érintő programok Humán erőforrás -szakemberek Gyógypedagógus: Vészi Krisztina Mentor tanár: Papp Tímea Szakmaközi műhely Szakmai műhely Gyerekesély stáb, fenntartó, óvoda-iskola, szociális-egészségügy, HÁSZOK Pszichológus: Rottné Szőke Zsuzsanna „Jó gyakorlatok”

 3. Környezeti nevelési program Integrációs és képesség-kibontakoztató pedagógiai rendszer SNI tanulók integrált nevelése Egészségnevelési program (mindennapos testnevelés) Továbbtanulás és pályaorientációs nevelés Nyári erdei iskolai táborok Szakmaközi és szakmai műhelyfoglalkozások („Jó gyakorlatok”), tanulmányutak, intézménylátogatások Gyógypedagógus, iskolapszichológus Sportversenyek és sporttáborok + pszichológus Mentor tanár, pályaorientációs kirándulás, JAM Kapcsolódási pontok pedagógiai programunk és a „gyerekesély” pályázat között

 4. Kapcsolódási pontok Szakmaközi műhely „Jó gyakorlatok” szakmai műhely Szakmai tanulmányutak, intézménylátogatások Óvodai „gyerekesély” programok Pályaorientációs programok JAM – pedagógus továbbképzések Gyógypedagógus, mentor tanár, pszichológus IPR • IKCS tevékenysége • Módszertani fejlesztő csoport • Óvoda-iskola átmenetet támogató csoport • Középiskola átmenetet támogató csoport • Útravaló Ösztöndíjprogram

 5. „Esélynövelő” programok, szolgáltatások a gyerekek részére Mindennapi pedagógiai munkánkat segítő szakemberek: Papp Tímea mentortanár Rottné Szőke Zsuzsanna pszichológus Vészi Krisztina gyógypedagógus

 6. Gyógypedagógus 2011. január óta végzi a fejlesztő munkát óvodában és az általános iskolában

 7. Fejlesztőmunka a Mindszentgodisai Óvodában • 4 fő HH, 23 fő 3H, • az első félévben: az iskolára felkészítés (iskolaérettség - készségek, képességeket fejlesztése) • idei tanévtől: a prevencióra helyezik a hangsúlyt - középsős és a kiscsoportosok • Pszichológussal egy napon az oviban: közösen esettanulmányok,komplex képet a gyermekről

 8. Iskolai fejlesztő munka • iskola:11fő HH, 33 fő 3H) • óvodások „utánkövetése” • elsősorban alsó tagozaton fejleszt tanulási képességeket • tanítókkal esetmegbeszélés • a jó ütemű fejlődést segítik: iskolai fejlesztő játékok • 2. osztályos tanulók közül öt gyermeknek további megsegítés: matematikai, írás és olvasás képességek fejlesztését végzi (meixner ill. diszkalkuliás módszer) • Nyáron fejlesztő ill. pótvizsgára felkészítő foglalkozások

 9. Mentor (patrónus) tanár • 2011. február 1-től végzi munkáját • az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal együttműködve • délutáni foglalkozások • - egyéni fejlesztés • - kiscsoportos foglalkozás • - korrepetálás, csoportos és • egyéni • - beszélgetés • - kézműves foglalkozások • - pályaválasztással kapcsolatos • beszélgetések, foglalkozások

 10. iskolai rendezvények, PÁV kirándulás, vásárlások • vásárosdombói sportrendezvények (kísérés, adminisztráció) • családlátogatás • erdei táborok • az ünnepekre való felkészülés • nyári fejlesztés, korrepetálás

 11. Óvoda és iskolapszichológus Első osztályosoknál: • képességvizsgálatok (Bender B Neuropszichológiai teszttel) • személyiségállapot, lehetséges problémák feltérképezése egyénenként • konzultáció a pedagógusokkal Minden osztályfokon: • lelki tünetek (problémák) esetén: • konzultációk szülőkkel • pedagógusokkal • gyermekvédelemmel • fejlesztőpedagógussal • személyiségvizsgálatok • pszichológiai foglalkozások

 12. Nyári sporttáborok – sportversenyek Vásárosdombón Sportversenyek: • atlétika • kispályás labdarúgás • kézilabda • Nyári sporttábor: • Különböző sportágak • mozgásanyagának • elsajátítása, begyakorlása • fürdés és úszásoktatás • Gunaras Fürdőben

 13. Nyári erdei tábor Sikondán és Annafürdőn 2011. nyarán iskolás táborok (4-5. és a 6-8.osztályosoknak) • 7 napos táborok Sikondán 2012. június végén ovis táborok a kistérség nagycsoportosainak Lengyel-Annafürdőn • 3 x 2 napos táborok

 14. JAM program és pályaorientáció

 15. www.mindszentgodisaiskola.hu