Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RFID система за инвентаризация и контрол PowerPoint Presentation
Download Presentation
RFID система за инвентаризация и контрол

RFID система за инвентаризация и контрол

238 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RFID система за инвентаризация и контрол

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RFID система за инвентаризация и контрол

 2. Принцип на работа на системата Системата е базирана на маркиране на активите с RFID идентификатор под формата на етикет. Използваната честота е в UHF (865 – 869 MHz) диапазона, което позволява разстояние на четене до 4 м. в зависимост от използваните антени и етикети.

 3. За контрол и предпазване от кражби на изходите се изгражда портал от антени, отчитащ всяко преминаване на идентификатор.

 4. Инвентаризацията се извършва с помощта на компактен ръчен терминал с възможност за четене от 0.60-0.90 м. или с подвижен терминал (3-4 м.). Предимства : • RFID има следните възможности: • Идентификаторът може да бъде прочетен от разстояние, без пряка видимост към четеца. Това позволява той да е скрит и, съответно, предпазен по-добре. Също така не са необходими размествания и нарушаване на работата на служителите; • С използването на портативни четящи устройства и софтуер се правят бързи и прецизни инвентаризации; • Всеки отделен идентификатор има уникален номер и допълнителна памет, позволяващи още по-голяма гъвкавост

 5. Основни компоненти на системата • 1. RFID портал • 1.1. Четец Impinj Speedway • Съвместимостта със съществуващите стандарти и протколи, пълната гама от интерфейси, големият обхват и мощност, излъчвана към 4 антени правят ImpinjSpeedway префектен базов компонент за изграждане на RFID портали. • Разстоянието на четене може да достигне до 5 метра с етикети.

 6. Спесификация :

 7. 1.2. Антена Спесификация :

 8. 2. Ръчен терминал PL3000 Дистанция на четене до 1 метър. Ниска консумация. Работа с една ръка. Разнообразни възможности за комуникация. Стандартна операционна система WindowsCE. Стабилна контрукция за работа в тежки условия. Удобен голям дисплей.

 9. Спесификация :

 10. 3. UHF етикет UPM RaflatacShort Dipole Спесификация :

 11. За библиотеки : специални остъпки от цените на системи и етикети За контакти : asenovci@abv.bg 0878 52 37 25