Download
aktuellt fr n lpa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuellt från LPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuellt från LPA

Aktuellt från LPA

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aktuellt från LPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktuelltfrån LPA Våren 2012

  2. Aktuellt just nu! • Praktisk utbildning för stödpersoner enligt modell för tidigt ingripande, i samarbete med SLC/ MTK och projektgrupper • Må bra-dag med sakkunnigföreläsningar och möjlighet till personlig konsultation med en psykolog. Ordnas i samarbete med SLC/ MTK • Konditionskurs också på svenska tillsammans med SLC i Sjundeå • LPA ordnar spa-evenemang på Ruissalo Spa Hotel i Åbo 8 - 9.11.2012 • kom med och koppla av och få tips för att orka bättre i vardagen • läs mera i LPA idag 2/2012

  3. Kraftkällor i vardagen-konditionskurs • Mål att främja välmående och hälsa i vardagen • Genomförs i samarbete med SLC, LPA och Sjundeå bad • Två avsnitt (3+2 dagar) - och uppföljning 2 dagar • Möjlighet att få rehabiliteringspenning från FPA och vikariehjälp, om man har remiss från företagshälsovården och kursen ingår i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Självriskandelen också avdragbar i beskattningen. • Tilläggsinformation Maritta Karppinen, tfn 09 260 60 582 / LPA Märta Strömberg-Nygård tfn 020 6300 242

  4. Tjänster för främjande av lantbrukarens välmående • ProAgria voimavarariihi och -rådgivningstjänster, kurser i företagsledning och planering, www.proagria.fi • Landsbygdens stödpersoner, www.tukihenkilo.fi • Subventionerad semester, www.mtlh.fi • FPA erbjuder ASLAK- och TYK-rehabilitering • Studie- och rekreationsresor