Download
selma lagerl f n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selma Lagerlöf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf

841 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Selma Lagerlöf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Selma Lagerlöf 1858-1940

 2. Selma • Mårbacka i Värmland • 4 syskon (näst yngst) • Höftskada • Förlamad • Paradisfågeln

 3. Läsa och skriva • Allvarligare och tystare • Läste och skrev • Oceola av Mayne Reid • 7 år- författare • Bibeln

 4. Berättelser • Farmor • Lärare • Hemundervisning • 12 år- dikt om Mårbacka

 5. Stockholm-Utbildning • Lärare • Stockholm • Lån • Litteraturhistoria - såg boken hon skulle skriva- värmland och folket där. • Lärarjobb • Mårbacka säljs

 6. Gösta Berlings saga • Första romanen • Försupen präst som mister sitt arbete…skröna om livet i Värmland på 1800-talet. • Klassiker

 7. Författare • 37 år - författare på heltid • Verklighetstrogna men också övernaturliga saker, spökerier…men hon skrev också på beställning. • Nils Holgerssons underbara resa • Mårbacka

 8. Nobelpriset • 1909 • Första kvinnliga nobelpristagare • För att hon skrivit så många bra böcker och genom dem gjort Sverige känt ute i världen! • Medalj, diplom och pengar • Mårbackas skog och mark

 9. Svenska akademin 1914 Ledamot i Svenska Akademin

 10. Kärleken • Ogift • Sophie Elkan och Valborg Olander • Brev • Tukthus

 11. Mårbacka igen • 1907 köpte Selma tillbaka gården • Sommarbostad • 1921 ombyggnad/renovering till nuvarande • Flyttade dit • Jord och skog köptes tillbaka och jordbruk startades. • Idag förvaltas gården av en stiftelse och är öppen för besökare.

 12. Engagemang • Kvinnlig rösträtt 1921 • Organiserad liberal- folkpartiet-förening-kvinnor i politik • Tog avstånd frän förföljelsen av judarna i Tyskland på 1930-talet. • Budskap: medmänsklighet, fred och rättvisa

 13. 81 år • 16 mars 1940 dör Selma efter svterna av en hjärnblödning och lunginflammation. • 20-kronors sedeln • Hedrad med Minnesmynt • En krater på Venus- Lagerlöf

 14. Tiden kring 1800-talet • Olika sätt att skriva • Realism • Naturalism • Symbolister- inspirerande-nittiotalisterna