Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESENTACIÓN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRESENTACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRESENTACIÓN - Hola, boas tardes somos Árbore Consultora… O MONTE GALEGO: O SEU VALOR, HERDANZA E FUTURO Ignacio García José Ramón Sampedro Rubén Vidal Santiago de Compostela 2012

 2. XUSTIFICACIÓN O sector forestal galego é un dos factores con máis potencial do rural galego e un dos mais desvalorados. Galicia ten un gran peso neste sector a nivel nacional. Produce a metade da producción madereira de España.

 3. ASPECTOS DE MAIOR INTERESE Culturalmente: estudio da gran fragmentación do territorio galego minifundista e a súa evolución cara a grandes fincas. Cambios na paisaxe rural. Económicamente: unha explotación sustentable forestal pode xerar unha economía sólida. Galicia ten grandes cualidades físicas e climáticas para isto.

 4. Demográficamente: unha mellor xestión do sector forestal pode xerar unha economía que permita fixar poboación no rural “O Gran Problema de Galicia”. A Producción forestal póde facerse na gran parte do territorio. Ecolóxicamente: o control do sector forestal podería rexerar os hábitats autóctonos que actualmente sufren un estado de presión alóctona. Unha mellor xestión forestal permitiría optimizar o control dos incendios “O Gran Problema dos Montes de Galicia”

 5. A SITUACIÓN DA GRAN MAIORÍA DOS CONCELLOS GALEGOS

 6. OBXETIVOS DE PARTIDA: caracterizar o cambio na paisaxe polas accións forestais. Centrándonos en tres concellos: Monfero, Touro e Rois. Despois de comenzar o estudio cambiamos a súa orientación. PRINCIPAL: determinar a situación do sector forestal galego. Cal é, cómo chegou a situación actual e cómo pode evolucionar nos próximos anos.

 7. Poñer en coñecemento e concienciar á xente da situación e a explotación dos montes SECUNDARIOS: Dar valor a un recurso minusvalorado en Galicia Debatir as consecuencias da situación do sector forestal: - Minifundismo. - Invasión de especies alóctonas. -Montes de man común. - O problema dos lumes. - As prácticas das empresas: herbicidas, I+D, convenios,… - O papel das administracións. -etc

 8. METODOLOXÍA O estudo vense realizando dende mediados de outubro e a súa metodoloxía pódese secuenciar en tres pasos: 1- Documentación e toma de datos. 2- Síntesis de toda a información obtida. 3-Conclusións e valoracións.

 9. OBTENCIÓN DA INFORMACIÓN Técnicas cuantitivas: - km² de superficie total. - % de superficie forestal. - % de superficie urbana. - % de superficie rural. - evolución temporal de esas superficie en el periodo a estudiar. - empresas que realicen trabajos en el municipio. - cifras de producción. - etc.

 10. Técnicas cualitativas, entrevistas: - a empresas forestais: FINSA en Santiago de Compostela, LOSAN en Curtis e Servicios Forestais Maderas Manuel Junquera Pardo en Touro. - a Unións Agrarias, Santiago de Compostela. - asociaciónsecoloxistas, Verdegaia. -persidente da mancomunidade de montes veciñais en man común de Quitáns (Urdilde, Rois). - a propietarios particulares. Razóns, intereses e conflictos.

 11. COMUNICACIÓN Creación dunhapáxina web ondevólcase a información e a valoración da mesma. www.arboreconsultora.esmiweb.es Creación duncanle en youtubeondesúbense videos relacionados e as entrevistas. http://www.youtube.com/user/arboreconsultora A través de correo electrónico: arboreconsultora@gmail.com ignacio.garcia.mera@gmail.com josito_urdilde@hotmail.com ruben.vp-90@hotmail.com

 12. IDEAS FORZA GALICIA, “O PUZZLE DA TERRA” E A SÚA INFLUENCIA: O carácter minfundista e os montes comunais son un obstáculo e unhaventaxa. - Obstáculo: tanta fragmentación resulta imposible unha boa xestión e encarece a producción. -Ventaxa: pode xerarunha concienciación social e dificulta o asentamento de empresas non galegas para a explotación forestal.

 13. “AS TRES METADES”: 1ª Galicia produce a metade da producción forestal nacional. 2ª Casi a metade das terras destinadas a producción forestal de Galicia actualmente non producen. 3ª A nosa comunidade sofre máis da metade dos incendios de España.

 14. “O GRAN VALOR DESVALORADO” O sector forestal é unhapeza clave para solucionar parte dos problemas galegos: • Capacidad de xerarunha economía sustentable e sólida. Un dos pincipais problemas dos montes é o seu estado de abandono. • Frente o despoboamento rural temos que as zoas con mellorescondicións de explotación son as máisdespoboadas, e cosecuentemente as máisabandoadas. • Gran perspectiva de futuro en biomasa, productos reciclables, novosmateriais de construcción ecolóxicos,…

 15. CONCLUSIÓN Posiblemente estamos asistindo ó primer paso de cambio forestal. Minifundismo, montes en man común, lumes, etc. Primodial a ordeación e planificación do monte. O paso das AsociaciónsForestais pode ser moi importante. Unidade de xestión, concienciación e permite unhamaiorcompetitividade. O apoio público, privado a inversión en I+D é fundamental para o desenvolvemento sustentable do forestal galego.

 16. EXPERIENCIA PERSONAL O gran descubremento do potencial e a situación dos montes galegos.

 17. DOCUMENTACIÓN Documentación digital: • Ence: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2012/03/24/ence-comprara-160000-toneladas-eucalipto-monfero-cerdido/0003_201203F24C9991.htm • Sofor: http://mediorural.xunta.es/es/areas/forestal/ordenacion/sofor/ • Ecologistas: http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-rural-ecologistas-piden-canete-implemente-politica-forestal-estatal-fondos-europeos-20121009171858.html • Red natura : http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/12/20/00031324379179688612970.htm • Obstáculos da Rede Natura : http://www.asociacionforestal.org/articulo.asp?opcion=articulo&idarti=222 • Blog sobre o minifundismo e latifundismo: http://brasilgalicia.blogspot.com.es/ • etc Entrevistas a diversas persoas de distintas entidades. (Mellor documentación) IGN : www.ign.es (Corineland cover2006). INE: www.ine.es

 18. ¡GRAZAS A TODOS! En primeiro lugar a todas aquelas persoas que axudaron neste estudio. E en particular a vós por escoitar. Non deixedes de vistarnos!!: http://www.arboreconsultora.esmiweb.es