Tajemniczy komin w Biedrzychowej - PowerPoint PPT Presentation

tajemniczy komin w biedrzychowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tajemniczy komin w Biedrzychowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tajemniczy komin w Biedrzychowej

play fullscreen
1 / 13
Tajemniczy komin w Biedrzychowej
126 Views
Download Presentation
jalene
Download Presentation

Tajemniczy komin w Biedrzychowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tajemniczy komin w Biedrzychowej Historia cegielni w Biedrzychowej.

 2. Plan działań opracowany na potrzeby projektu: • Wybór obiektu badawczego • Zebranie informacji o zabytku - kwerenda zabytku, • Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej, zgromadzenie materiału fotograficznego, • Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii cegielni, umieszczenie jej na stronie szkoły, • Ogłoszenie przez szkolną Radiolę, że prezentację można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.

 3. Kwerenda zabytku – gromadzenie materiału Zobaczcie! Ciekawa strona na temat Biedrzychowa. www.schlesien-silesia.info

 4. Kwerenda zabytku – gromadzenie materiału O! Jest kilka informacji na temat cegielni w „Gazecie Polkowickiej”.

 5. Co wiemy o zabytku – historia cegielni w Biedrzychowej • Historia cegły –podstawowe informacje • Od zamierzchłej przeszłości podstawowymi materiałami do budowy ścian różnych budowli były: glina naturalna i wypalona (cegła), kamień oraz drewno. • W dużym skrócie proces technologiczny wyrobu cegły to: dostarczenie wody do gliny celem jej przerobu – uformowanie cegieł – odprowadzenie wody z uformowanych cegieł – wypał cegieł. • Więcej szczegółów: Uformowany blok gliniany, jest cięty w pojedyncze cegły. Przed wypałem cegłę należy jeszcze wysuszyć (niewysuszona cegła podczas wypału popękałaby). Trwa to kilka tygodni. Wysuszoną cegłę układa się ręcznie w odpowiednie stosy wewnątrz pieca kręgowego. Wypał w piecu trwa nieprzerwanie, zazwyczaj 3 – 4 dni. Po wystudzeniu, cegła jest gotowa. • Piec kręgowy skonstruował Fryderyk Eduard Hoffmann.

 6. Co wiemy o zabytku – historia cegielni w Biedrzychowej • Cegielnia w Biedrzychowej powstała w drugiej połowie XIX wieku. Należała do dóbr dworskich w Szklarach Górnych. • Oprócz cegieł produkowała wysokiej jakości rury drenarskie i czerwone dachówki. • Po II wojnie światowej uległa dewastacji. • Do dzisiaj pozostał tylko komin górujący nad wsią.

 7. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej • Postanowiliśmy zobaczyć ruiny i zgromadzić materiał fotograficzny. • Wyruszyliśmy do Biedrzychowej na rowerach.

 8. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej Nasza szkoła - Polkowice Cegielnia w Biedrzychowej

 9. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej Tajemniczy komin

 10. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej

 11. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej

 12. Wizja lokalna – wycieczka rowerowa do Biedrzychowej Do cegielni prowadziła aleja dębowa.

 13. Propagowanie historii cegielni w społeczności szkolnej/środowisku lokalnym. Prezentacja projektu. Zapraszamy do poznania historii cegielni na stronie internetowej szkoły. www.sp2polkowice. republika.pl i w gazetce szkolnej.