1 / 15

Udovica iz Sarfate – skok vjere

Udovica iz Sarfate – skok vjere. Prezentacija biblijske pouke za 11. prosinca 2010. 4. tromjesečje 2010. – Manje poznate osobe Staroga zavjeta. SKOČI U VJERI. EACH OF US HAS A UNIQUE VALUE TO GOD. Bog želi da načinimo skok vjere na našem putovanju za Nebo. Upamtite redak.

janae
Télécharger la présentation

Udovica iz Sarfate – skok vjere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Udovica iz Sarfate– skok vjere Prezentacija biblijske pouke za 11. prosinca 2010. 4. tromjesečje 2010. – Manje poznate osobe Staroga zavjeta

 2. SKOČIUVJERI EACH OF US HAS A UNIQUE VALUE TO GOD Bog želi da načinimo skok vjere na našem putovanju za Nebo

 3. Upamtite redak “Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.” Filipljanima 1,6.

 4. Iskoračiti u vjeri • Slijediti Božju zapovijed vjerom. • Bogu se predati svakodnevno. KORACI ŠTO IH TREBA PODUZETI

 5. PRVI KORAK • SLIJEDITI BOŽJU ZAPOVIJED

 6. Slijediti Božju zapovijed A. Kad su seudovičine i Ilijine zalihe hrane iscrpile, Bogih je uputio jedno na drugo. Kako su se oni uzajamno pomagali? 1. o kraljevima 17,7-12. • Vrlo je važno zamijetiti kako se Bog poslužio prorokovom potrebom da dopre do žene u udaljenoj Sarfati, stranoj zemlji, naizgled daleko odpodručja Božjeg utjecaja. Činilo se kako su i ljudi tog poganskog narodadaleko od Božjeg domašaja. • I mi kršćani patimo, bivamo povrijeđeni, pa nam je ponekad potrebna pomoć onih koji nisu naše vjere ili ijedne druge vjere . Ovo nas uči da Bog nije ograničen geografski.

 7. Slijediti Božju zapovijed B. Koje su sličnosti među dvjema Božjim na-redbama danim Iliji? 1. o kralj. 17,3.4 i 8.9? • Bog vodi i usmjerava svoga proroka Iliju da mu spasi život. Prvo mu kaže da se sakrije kraj potoka Kerita gdje je zapovjedio gavranima da ga hrane. Onda mu zapovije-da da ide u Sarfatu jer je zapovjedio jednoj udovici da ga hrani.Udovica je tako postala neobično Božje oruđe, jer nije Izraelka, kao udovica nema utjecaja, statusa ni moći u društvu; uz to i sama je na rubu smrti od gladi. • Promatrajući ovu situaciju i Božju strategiju, možemo naučiti nevjerojatnu pouku:Bogu moramo vjerovati i u dobru i u zlu!

 8. DRUGI KORAK PREDATI SE BOGU SVAKODNEVNO

 9. Predati se Bogu A. Što je Ilija najprije rekao udovici i zašto? Kakav veliki skok vjere je ovim pitanjem Ilija napravio? 1. o kraljevima 17,13-16. • Ilija je bio Božji pred-stavnik; od žene traži njen posljednji zalogaj kruha. • Kao prorok ju poziva da učini skokvjere, i da preda Bogu sve što ima.

 10. Predati se Bogu B. Kako je ovdje bila iskušana udovičina vjera i vjera samoga Ilije? 1. Kr. 17,17-24. • Ilija nije baš sasvim sigurno znao hoće li Bog uskrisiti udovičina sina. Ali kad smo u jednom tako bliskom odnosu s Bogom, onda možemo iskusiti silnu Božju moć u našim životima. • Udovičin odgovor završava tvrdnjom vjere! Ona sad zna da Izraelov Bog može život održati te da ga On može i ponovno dati.

 11. SKOČIUVJERI EACH OF US HAS A UNIQUE VALUE TO GOD Bog želi da načinimo skok vjere na našem putovanju za Nebo

 12. Primjena Kako pouka o vjeri može utjecati na moj život? ? ? Želim li slijediti Božje naredbe? Želim svoj život potpuno predati Bogu?

 13. Plan Kako znanje o vjeri mogu koristiti naredni tjedan? ? ? ? • Što trebam učinitida moja vjera u Boga raste? • Diskusija!

 14. Prenošenjeistine Koje promjene trebam izvršiti u svom životu? ? ? ? • Koje biblijsko načelo iz ove pouke koristiti odmah?

 15. Od idućeg tjedna redovno ću odvajati naročito vrijeme za proučavanje Svetog pisma i molitvu! ROBL PROBLEM CIP PRINCIP ODLUKA PRINCIP MJENA PRIMJENA Moja vjera u Boga mora rasti! Ali ja sam slab! • Svakodnevno svoj život predati Bogu. • Redovno proučavati Božju riječ za sebe osobno! Promjena Koje promjene trebam izvršiti u svom životu? ? Odlučimo!

More Related