Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udovica iz Sarfate – skok vjere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udovica iz Sarfate – skok vjere

Udovica iz Sarfate – skok vjere

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Udovica iz Sarfate – skok vjere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udovica iz Sarfate– skok vjere Prezentacija biblijske pouke za 11. prosinca 2010. 4. tromjesečje 2010. – Manje poznate osobe Staroga zavjeta

 2. SKOČIUVJERI EACH OF US HAS A UNIQUE VALUE TO GOD Bog želi da načinimo skok vjere na našem putovanju za Nebo

 3. Upamtite redak “Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.” Filipljanima 1,6.

 4. Iskoračiti u vjeri • Slijediti Božju zapovijed vjerom. • Bogu se predati svakodnevno. KORACI ŠTO IH TREBA PODUZETI

 5. PRVI KORAK • SLIJEDITI BOŽJU ZAPOVIJED

 6. Slijediti Božju zapovijed A. Kad su seudovičine i Ilijine zalihe hrane iscrpile, Bogih je uputio jedno na drugo. Kako su se oni uzajamno pomagali? 1. o kraljevima 17,7-12. • Vrlo je važno zamijetiti kako se Bog poslužio prorokovom potrebom da dopre do žene u udaljenoj Sarfati, stranoj zemlji, naizgled daleko odpodručja Božjeg utjecaja. Činilo se kako su i ljudi tog poganskog narodadaleko od Božjeg domašaja. • I mi kršćani patimo, bivamo povrijeđeni, pa nam je ponekad potrebna pomoć onih koji nisu naše vjere ili ijedne druge vjere . Ovo nas uči da Bog nije ograničen geografski.

 7. Slijediti Božju zapovijed B. Koje su sličnosti među dvjema Božjim na-redbama danim Iliji? 1. o kralj. 17,3.4 i 8.9? • Bog vodi i usmjerava svoga proroka Iliju da mu spasi život. Prvo mu kaže da se sakrije kraj potoka Kerita gdje je zapovjedio gavranima da ga hrane. Onda mu zapovije-da da ide u Sarfatu jer je zapovjedio jednoj udovici da ga hrani.Udovica je tako postala neobično Božje oruđe, jer nije Izraelka, kao udovica nema utjecaja, statusa ni moći u društvu; uz to i sama je na rubu smrti od gladi. • Promatrajući ovu situaciju i Božju strategiju, možemo naučiti nevjerojatnu pouku:Bogu moramo vjerovati i u dobru i u zlu!

 8. DRUGI KORAK PREDATI SE BOGU SVAKODNEVNO

 9. Predati se Bogu A. Što je Ilija najprije rekao udovici i zašto? Kakav veliki skok vjere je ovim pitanjem Ilija napravio? 1. o kraljevima 17,13-16. • Ilija je bio Božji pred-stavnik; od žene traži njen posljednji zalogaj kruha. • Kao prorok ju poziva da učini skokvjere, i da preda Bogu sve što ima.

 10. Predati se Bogu B. Kako je ovdje bila iskušana udovičina vjera i vjera samoga Ilije? 1. Kr. 17,17-24. • Ilija nije baš sasvim sigurno znao hoće li Bog uskrisiti udovičina sina. Ali kad smo u jednom tako bliskom odnosu s Bogom, onda možemo iskusiti silnu Božju moć u našim životima. • Udovičin odgovor završava tvrdnjom vjere! Ona sad zna da Izraelov Bog može život održati te da ga On može i ponovno dati.

 11. SKOČIUVJERI EACH OF US HAS A UNIQUE VALUE TO GOD Bog želi da načinimo skok vjere na našem putovanju za Nebo

 12. Primjena Kako pouka o vjeri može utjecati na moj život? ? ? Želim li slijediti Božje naredbe? Želim svoj život potpuno predati Bogu?

 13. Plan Kako znanje o vjeri mogu koristiti naredni tjedan? ? ? ? • Što trebam učinitida moja vjera u Boga raste? • Diskusija!

 14. Prenošenjeistine Koje promjene trebam izvršiti u svom životu? ? ? ? • Koje biblijsko načelo iz ove pouke koristiti odmah?

 15. Od idućeg tjedna redovno ću odvajati naročito vrijeme za proučavanje Svetog pisma i molitvu! ROBL PROBLEM CIP PRINCIP ODLUKA PRINCIP MJENA PRIMJENA Moja vjera u Boga mora rasti! Ali ja sam slab! • Svakodnevno svoj život predati Bogu. • Redovno proučavati Božju riječ za sebe osobno! Promjena Koje promjene trebam izvršiti u svom životu? ? Odlučimo!