Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til:

Velkommen til:

82 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til:

 2. Yrkessjåfør • Hva kan vi tilby: • En av Norges best utstyrte transportskoler.

 3. Yrkessjåfør • Hva kan vi tilby: • Gratis undervisning på en av Norges best utstyrte transportskoler. • Ca. verdi på undervisningen kr. 120000 til 150000

 4. Yrkessjåfør. • Lærebøker får du låne gratis av oss.

 5. Yrkessjåfør. • Kursstart. • August og januar. • Kurslengde 19 uker 95 skoledager. • Søknad til Os Vidaregåande skule. • Søknadskjema på vår hjemmeside. • http://osv.hfk.no/

 6. Yrkessjåfør. • Hvordan komme inn: • Førerkort klasse B. (varig) • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse CEDE. • Minst 21 år ved kursstart.

 7. Yrkessjåfør. • Hvordan komme inn: • Bevis fra ett av følgende grunnkurs: • TIP (mekaniske fag) • Service og samferdsel. • Annen relevant kompetanse

 8. Våre biler.

 9. Yrkessjåfør. • Truckførebevis: • Ved bestått truckprøve kan du få bevis i klassene T1 - T2 - T4

 10. Yrkessjåfør. • Du får undervisning i: • Fra læreplan i Transport og logistikk VG2. • Bransjeteknikk. • Transport og logistikk.

 11. Yrkessjåfør. • Du får undervisning i: • Fra læreplan i Yrkessjåfør Vg3. • Planlegging og drift. • Transport.

 12. Yrkessjåfør. • Yrkessjåførdirektivet. • EU-direktivet for yrkessjåfører

 13. Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) • Yrkessjåførdirektivet. • § 2. Definisjoner • Med yrkessjåførkompetanse menes retten til å utføre person- eller godstransport mot vederlag ved føring av kjøretøy som krever førerett i klassene: • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

 14. KURS. • Du kan også kjøpe kurs i: • Lastebilkran G8. • ADR tank. • ADR klasse 1. • ADR Klasse 7. • Anleggsmaskinfører.