1 / 22

Velkommen til:

Velkommen til:. Yrkessjåfør. Hva kan vi tilby: En av Norges best utstyrte transportskoler. Yrkessjåfør. Hva kan vi tilby: Gratis undervisning på en av Norges best utstyrte transportskoler. Ca. verdi på undervisningen kr. 120000 til 150000. Yrkessjåfør.

Télécharger la présentation

Velkommen til:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til:

 2. Yrkessjåfør • Hva kan vi tilby: • En av Norges best utstyrte transportskoler.

 3. Yrkessjåfør • Hva kan vi tilby: • Gratis undervisning på en av Norges best utstyrte transportskoler. • Ca. verdi på undervisningen kr. 120000 til 150000

 4. Yrkessjåfør. • Lærebøker får du låne gratis av oss.

 5. Yrkessjåfør. • Kursstart. • August og januar. • Kurslengde 19 uker 95 skoledager. • Søknad til Os Vidaregåande skule. • Søknadskjema på vår hjemmeside. • http://osv.hfk.no/

 6. Yrkessjåfør. • Hvordan komme inn: • Førerkort klasse B. (varig) • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse CEDE. • Minst 21 år ved kursstart.

 7. Yrkessjåfør. • Hvordan komme inn: • Bevis fra ett av følgende grunnkurs: • TIP (mekaniske fag) • Service og samferdsel. • Annen relevant kompetanse

 8. Våre biler.

 9. Yrkessjåfør. • Truckførebevis: • Ved bestått truckprøve kan du få bevis i klassene T1 - T2 - T4

 10. Yrkessjåfør. • Du får undervisning i: • Fra læreplan i Transport og logistikk VG2. • Bransjeteknikk. • Transport og logistikk.

 11. Yrkessjåfør. • Du får undervisning i: • Fra læreplan i Yrkessjåfør Vg3. • Planlegging og drift. • Transport.

 12. Yrkessjåfør. • Yrkessjåførdirektivet. • EU-direktivet for yrkessjåfører

 13. Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) • Yrkessjåførdirektivet. • § 2. Definisjoner • Med yrkessjåførkompetanse menes retten til å utføre person- eller godstransport mot vederlag ved føring av kjøretøy som krever førerett i klassene: • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

 14. KURS. • Du kan også kjøpe kurs i: • Lastebilkran G8. • ADR tank. • ADR klasse 1. • ADR Klasse 7. • Anleggsmaskinfører.

More Related