Profil firmy - PowerPoint PPT Presentation

profil firmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profil firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profil firmy

play fullscreen
1 / 9
Profil firmy
76 Views
Download Presentation
jayme-ruiz
Download Presentation

Profil firmy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Profil firmy

  2. Profil firmyELSINCO • Registrácia ústredia vo Viedni 1980 • Začiatok aktivít v Československu 1983 • Založenie Slovenskej a Českej spoločnosti1992

  3. www.elsinco.com

  4. Hlavné oblastí aktivít • Dodávateľ meracích prístrojov v strednej a východnej Európe • vysokofrekvenčné meracie prístroje • telekomunikačné meracie prístroje • meracie prístroje pre všeobecné použitie • Obchodné a technické poradenstvo • Servisná a opravárenská činnosť

  5. Naši dodávatelia :AnritsuJapan - USA • Telekomunikačné prístroje • Optoelektronické prístroje • Datakomunikačné prístroje • Vysokofrekvenčné prístroje • Spektrálne analyzátory • Čítače, merače výkonu • Generátory • Rádiokomunikačné prístroje

  6. Naši dodávatelia : Kikusui, XantrexJapan, USA • programovateľnéjednosmerné a striedavézdroje • programovateľné záťaže • vysokonapäťové testery • AM \ FM generátory

  7. Naši dodávatelia :TRENDGB (Španielsko) • Prenosné prístroje pre prístupové siete: • dátové siete 50b/s až 2Mb/s • PDH/SDH • ATM/IP • FRAME RELAY • ISDN • xDSL • Triple Play

  8. Hlavní zákazníci Elsinco Slovensko s.r.o. • Slovak telecom • T-Mobile, Orange, O2 • Telekomunikačný úrad SR • Slovenský plynárenský priemysel • Transpetrol • Slovenské elektrárne • Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany • Rozhlas a televízie • Železnice slovenskej republiky • Alcatel • VSŽ • Školy , Výskumné ústavy

  9. Zákazníci sú základom obchodu a udržujú jeho existenciu..\Trend\FEISTU.ppt • Sídlo firmy: • Kudlákova 4 • 841 01 Bratislava • 02 / 6428 4165 • office@elsinco.sk • www.elsinco.sk