Download
spos b zarz dzania sieciami komunikacyjnymi ostatniej mili w systemach smart grid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPOSÓB ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMUNIKACYJNYMI „OSTATNIEJ MILI” W SYSTEMACH SMART GRID PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPOSÓB ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMUNIKACYJNYMI „OSTATNIEJ MILI” W SYSTEMACH SMART GRID

SPOSÓB ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMUNIKACYJNYMI „OSTATNIEJ MILI” W SYSTEMACH SMART GRID

88 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SPOSÓB ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMUNIKACYJNYMI „OSTATNIEJ MILI” W SYSTEMACH SMART GRID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SPOSÓB ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMUNIKACYJNYMI „OSTATNIEJ MILI” W SYSTEMACH SMART GRID PiotrKiedrowskiiŁukaszZabłudowski WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ

  2. Stosowane modele fragmentaryzacji sieciw Smart Grid WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  3. Stosowane przepływności w różnych fragmentach sieci Problem 1 WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  4. Generowany ruch w zależności od funkcji zarządzania Problem 2 Gdzie: N – liczba węzłów, L – Liczba łączy, Nm > Nd >Ns , Lm > Ld >Ls WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  5. Definicja problemu • W jaki sposób uzyskiwać informacje o stanie łączy w sieci ostatniej mili w celu oceny jakości usług? • Wiedząc, że • Liczba łączy jest bardzo duża (nawet kilkadziesiąt/węzeł); • Do komunikacji wykorzystuje się wspólne medium; • Dla powiększenia zasięgu stosuje się technikę multi-hop; • - Przetwarzanie i interpretacja wyników mogą być jedynie zcentralizowane. WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  6. Ocena jakości usług QoS • QoS (PER), • PER – wymaga odpowiedniego czasu obserwacji, • PER (RSSI, SNR), • LQI(RSSI, SNR), • pośrednio QoS (LQI, RSSI) WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  7. PER (RSSI) oraz PER (LQI) WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  8. Proponowana metodaCo? Gdzie? Po co? Jedynie 10520 Komórek pamięci Monitorowanie: - PER (RSSI, LQI); - tylko w wybranych węzłach (grubych); Czas transmisji do 4s bez kompresji WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  9. Podsumowanie • Możliwa jest realizacja wszystkich funkcji zarządzania sieciami ostatniej mili w Smart Grid; • Proponowana metoda jest niezależna od architektury sieci; • Proponowana metoda jest niezależna od technologii (PLC, WSN, SRD). WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

  10. Dziękuję za uwagę. WYDZIAŁ TELEKOMUNIKCJI I ELEKTROTECHNIKI FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRICAL ENGINEERING UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES BYDGOSZCZ Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski