1 / 4

Workshop AVHJ 2014

Discussiëren. Het feit Alexey = winnaar 2013. Dit is DKJL: https://www.youtube.com/watch?v=ouxvVEPGYLc. De mening “Alexey is de terechte winnaar”. Overtuigen. Het argument omdat…. Workshop AVHJ 2014. Genomineerden AVHJ-jr 2013: https://www.youtube.com/watch?v=oegZksAnnGQ.

jeri
Télécharger la présentation

Workshop AVHJ 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Discussiëren Het feit Alexey = winnaar 2013 • Dit is DKJL: https://www.youtube.com/watch?v=ouxvVEPGYLc De mening “Alexey is de terechte winnaar” Overtuigen Het argument omdat… Workshop AVHJ 2014

  2. Genomineerden AVHJ-jr 2013: https://www.youtube.com/watch?v=oegZksAnnGQ

  3. www.online-stopwatch.com Je moet trots zijn op waar je vandaan komt. Ik vind.. Omdat.. Bijvoorbeeld… IK BEN HET MET DE STELLING EENS / ONEENS OMDAT… Mag ik je een tip geven? Ik zie dat… Je zou…

  4. Stuur je kaart naar Amsterdam Museum o.v.v. Verjaardag van Amsterdam Postbus 3302 1001 AC Amsterdam.

More Related